SEL: Rozmowa Własna

SEL: Rozmowa Własna
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Społeczno-emocjonalne Działania Edukacyjne

Społeczno-emocjonalne Uczenie się

By Lauren Ayube

Uczenie się społeczne i emocjonalne to nauczanie i rozwijanie umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z wielkimi uczuciami, tworzenia relacji, zdobywania samoświadomości, rozwiązywania problemów, dokonywania odpowiedzialnych wyborów i wyznaczania celów. SEL stawia również na otwartą komunikację i empatię. Dowiedz się więcej na Storyboard That!
Społeczno-emocjonalne Uczenie się

Tekst Storyboardowy

 • Negative Self-Talk
 • I can't ride a bike and I never will.
 • Positive Self-Talk
 • Here I go!
 • I can't ride a bike.
 • I am terrible at basketball!
 • I am going to practice, and if I fall.... it's okay. I can't ride a bike yet, but I will.
 • I believe in you, Steve. I will work hard if you do.
 • I am terrible at basketball.
 • I am going to pay attention to the coach and learn how to improve my basketball skills.
 • Thank you, coach.
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina