Współpraca

Współpraca
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Ćwiczenia społeczne i emocjonalne „Czytaj na głos”

Społeczno-emocjonalne Uczenie się Czytaj na Głos

By Lauren Ayube

Czytanie na głos to doskonały sposób na rozpoczęcie lekcji lub zainicjowanie rozmów z uczniami na tematy, które mogą być trudne do omówienia w grupie. Czytanie na głos pokazuje uczniom, że te problemy i uczucia są tak powszechne, że ktoś napisał o nich książkę. Nie muszą bać się dzielić się tym, jak się czują!
Społeczno-emocjonalne Uczenie się Czytaj na Głos

Storyboard Opis

W The Little Red Pen zaopatrzenie musi współpracować, aby rozwiązać problem. Uczniowie mogą zilustrować swoją ulubioną część i wyjaśnić, dlaczego w ramach społecznego uczenia się emocjonalnego.

Tekst Storyboardowy

  • Favorite Scene from The Little Red Pen by Janet Stevens and Susan Stevens Crummel
  • My favorite scene in the story is when everyone finally gets Little Red Pen out of the trash can, and Highlighter shouts, "It worked! And we did it all by ourselves!" I like this part because they cooperated so well and no one really did it by themself. They all worked together.
  • We did it all by ourselves!
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina