Zdrowe Relacje

Zdrowe Relacje
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Ćwiczenia społeczne i emocjonalne „Czytaj na głos”

Społeczno-emocjonalne Uczenie się Czytaj na Głos

By Lauren Ayube

Czytanie na głos to doskonały sposób na rozpoczęcie lekcji lub zainicjowanie rozmów z uczniami na tematy, które mogą być trudne do omówienia w grupie. Czytanie na głos pokazuje uczniom, że te problemy i uczucia są tak powszechne, że ktoś napisał o nich książkę. Nie muszą bać się dzielić się tym, jak się czują!
Społeczno-emocjonalne Uczenie się Czytaj na Głos

Storyboard Opis

Po przeczytaniu Listu do Amy lub podobnej historii uczniowie mogą zilustrować scenariusz, który pokazuje zdrową relację i pomaga kolegom z klasy i rówieśnikom.

Tekst Storyboardowy

  • Alexa is playing with the new girl and not me. What if she doesn't want to be my best friend anymore?
  • I felt really sad when I saw you two playing without me.
  • I am so sorry! I told my teacher I'd be her buddy so she wouldn't be alone. I should've included you.
  • Hey, you want to hang out with me and Kelly today after school?
  • I would love to!
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina