https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/islam/islamské-fakty
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!

Prehľad Aktivít


Keď študenti zhromaždia informácie o islame čítaním informatívnych textov, literatúry alebo sledovaním videa, môžu svoje porozumenie zobraziť pomocou mapy pavúka. Študenti zvýraznia dôležité fakty o islame pomocou ilustrácií a popisov. Je to skvelý spôsob, ako pomôcť usporiadať informácie, a môže slúžiť ako rýchla referencia pri kontrole testov a kvízov! Tento príklad odpovedá na nasledujúce základné otázky o islame:

  1. Kedy a kde vznikol islam?
  2. Aké sú niektoré dôležité viery v islam a aké sviatky slávia moslimovia?
  3. Aké predmety alebo symboly sú v islame dôležité alebo posvätné?
  4. Kde sú jeho nasledovníci dnes a koľko ľudí praktizuje islam na celom svete?
  5. Ako moslimovia uctievajú a kto sú jej duchovní vodcovia?


Pokyny pre Šablóny a Triedy

(Tieto pokyny sú úplne prispôsobiteľné. Po kliknutí na položku „Kopírovať aktivitu“ aktualizujte pokyny na karte Upraviť zadania.)Do dátumu:

Cieľ: Vytvorte mapu pavúkov, ktorá popisuje rôzne dôležité fakty a črty islamu.

Pokyny pre študentov:

  1. Kliknite na „Spustiť priradenie“.
  2. Vytvorte ilustráciu, ktorá reprezentuje každú kategóriu pomocou vhodných scén, postáv a položiek.
  3. Napíšte 1-3 vetový popis každej bunky.
  4. Uložte a po dokončení ukončite.

Požiadavky: Minimálne 5 buniek zobrazujúcich rôzne fakty o islame. Vhodné scény na ilustráciu každej kategórie. 1-3 vetový popis pre každú bunku demonštrujúci vaše pochopenie.

Odkaz na Plán Lekcie


Záhlavie

(Môžete si tiež vytvoriť svoj vlastný na Quick Rubric.)


Svetové Náboženstvo Všeobecné Fakty Mapa Pavúkov
Vytvorte mapu pavúkov zvýrazňujúcu dôležité fakty o jednom z hlavných svetových náboženstiev, ako sú: kresťanstvo, islam, hinduizmus, budhizmus, judaizmus a sikhizmus. Dôležité fakty, ktoré treba uviesť, sú: Kedy a kde vzniklo náboženstvo? Kto bol zakladateľom náboženstva a čo učili svojich nasledovníkov? Čomu veria vyznávači tohto náboženstva a aké sviatky oslavujú? Aké predmety alebo symboly sú dôležité alebo posvätné pre ľudí tohto náboženstva? Kde sú dnes jeho nasledovníci a koľko ľudí praktizuje toto náboženstvo po celom svete? Ako uctievajú vyznávači tohto náboženstva a kto sú ich duchovní vodcovia?
Zručný Vznikajúci Začiatok
Fakty
Text a obrázky obsahujú jasné vysvetlenie aspoň 5 dôležitých faktov o náboženstve, napríklad kde a kedy vzniklo, kto sú jeho vyznávači, čomu veria a aké sviatky oslavujú.
Text a obrázky obsahujú vysvetlenie dôležitých faktov o náboženstve, vysvetleniu však môže byť nejasnosť alebo môžu existovať nepresnosti.
Text a obrázky nevysvetľujú dôležité fakty o náboženstve. Informácie väčšinou chýbajú alebo sú nepresné.
Storyboard Obrázky a Úsilie
Študent jasne prejavuje snahu sprostredkovať fakty o náboženstve prostredníctvom vhodných scén, postáv, predmetov, symbolov alebo infografík. Ilustrácie jasne ukazujú, že sa do toho vložil čas, starostlivosť a úsilie.
Študent sa pokúša sprostredkovať fakty o náboženstve pomocou grafiky, ale zobrazenie môže byť mätúce, neusporiadané alebo môže chýbať nejaké detaily.
Študent jasne neuvádza fakty o náboženstve a zobrazenia sú nepresné alebo nevhodné.
Pravopis a Gramatiku
Študent používa príkladný pravopis a gramatiku. Neexistujú žiadne chyby.
Študent urobí jednu alebo dve menšie chyby v pravopise a gramatike.
Študent robí veľa chýb v pravopise a gramatike.

*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/islam/islamské-fakty
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky