https://www.storyboardthat.com/sk/mapa-ciest-b2b-vs-b2c-journey-mapping

Čo je cesta a prečo je to dôležité?

Cestovné mapy sú rozprávkové príbehy vašich používateľov, ktoré vám umožňujú zistiť, ako môže zákazník potrebovať váš produkt, ako sa s ním stretávajú a ako môže mať váš produkt prospech. Vytvorenie týchto máp nám umožňuje zistiť, kde môžeme mať nedostatky alebo medzery v našej marketingovej stratégii alebo použitia prípadových scenárov. Mať skutočný a relatívny zákaznícky príbeh nám umožňuje nájsť najlogickejšie riešenia našich problémov.

Väčšina cestovných máp prebieha podobne, ale existujú kľúčové rozdiely pri vytváraní cestovných máp pre B2B (business to business) verzus produkt B2C (business to consumer).


B2B produkty

Ide o produkty, ktoré sú určené na zakúpenie podnikov alebo na profesionálne účely. Príkladom týchto programov je softvér na spracovanie platieb, CRM, kancelárske vybavenie alebo dokonca programy vývoja storyboarding produktov * wink * * wink *.Produkty B2C

Ide o produkty, ktoré sú určené na to, aby ich kupovali spotrebitelia za svoje vlastné osobné (výslovne nie profesionálne ) benefity. Niektoré príklady produktov B2C sú služby filmového / televízneho vysielania, reštaurácie alebo oblečenie.

B2B mapovanie ciest

Zákaznícka Mapa Cesty pre HR Hailey

Vytvorte Mapu Zákazníckych Cien*

Pri vytváraní mapy cesty pre produkt B2B je veľmi dôležité uvedomiť si, že vaši používatelia a vaši kupujúci nemusia byť nevyhnutne rovnakí ľudia a kvôli tomu môžu mať veľmi odlišné motivácie. Pri zaobchádzaní s podnikaním je veľmi dôležité poznamenať si rôzne kľúčové hráčov na cestovnej mape B2B. Všeobecne platí, že manažér alebo osoba s kúpnou silou bude hľadať spôsoby, ako zlepšiť výkonnosť svojho tímu. Manažér bude skúmať produkty, ktoré pomôžu výkonom a produktivite tímov a potom si zakúpia to, čo sa zdá najlepší produkt. Produkt je potom odovzdaný na implementátora. Ak je to softvér, je to spravidla IT, ak je to hardvér alebo niečo iné, implementátor sa môže líšiť. Nakoniec sa produkt prezentuje koncovým používateľom a efektívnosť alebo produktivita sa sledujú na zlepšenie.

Vo vyššie uvedenom príklade je motivácia HR Haileyu zvyšovať zamestnancovú morálku, a tak skúma a nájde produkt. Potom odovzdáva tento produkt spoločnosti IT Ivanovi, ktorý slúži ako implementátor a zabezpečuje, aby bol program nainštalovaný v rôznych firemných zariadeniach. A konečne, koncoví používatelia sa zapájajú do produktovej a firemnej morálky. Tým, že si uvedomia každého kľúčového hráča a jeho motiváciu na cestovnej mape B2B, firmy sú schopné uspokojiť svoje marketingové úsilie a zefektívniť skúsenosti používateľov s cieľom maximalizovať ich mieru konverzieMapovanie cesty B2C

Benefit Riešenia Produktu

Vytvorte Mapu Zákazníckych Cien*

Pri vytváraní mapy cesty pre produkt B2C sa cesta zákazníka musí sústrediť na jeden kľúčový problém, ktorý zažívajú, na ich ceste k tomu, ako sa snažia zmierniť tento problém, a na výhodu, ktorú získajú z riešenia problému. Na rozdiel od cestovných máp B2B, vaše cieľové publikum, kupujúci, implementátor a koncový používateľ sú spravidla tou istou osobou. Z tohto dôvodu by mal mať produkt jeden jednoduchý a logický tok, ktorý by mal používateľom priniesť úvod do nákupu.

Mapová mapa cesty B2C, ktorá vyžaduje iba zapojenie jedného kľúčového hráča, môže nasledovať tento všeobecný tok (ako je uvedené v príklade vyššie):

  1. Problém sa vyskytol
  2. Vyhľadávanie riešení
  3. Zisťovanie produktu
  4. Skúsený produkt
  5. Problém zmiernil
  6. Výhodný výsledok

Pri vytváraní mapy cesty B2C je dôležité mať na pamäti, že je to ten istý jediný používateľ, ktorý bude prejsť každým z týchto krokov a musia dokončiť každú z nich predtým, než sa presunie na ďalšiu. Tým, že máte obtiažne navigačné používateľské rozhranie alebo mätúce UXm, stratíte určité percento používateľov v každom kroku počas cesty. Nezabudnite maximalizovať mieru konverzie tým, že dôkladne vykonáte každý z uvedených šiestich krokov a vytvoríte mapy cesty pre každú možnú voľbu, ktorú môže používateľ urobiť.
3 kľúčové rozdiely medzi B2B a B2C Journey Mpas

1

  • Cestovné mapy B2B majú niekoľko kľúčových znakov. Mapy cesty B2C majú iba jednu.

2

  • Cestovné mapy B2B majú viaceré problémy v rámci jedného kľúčového problému, ktorý váš produkt potrebuje vyriešiť. B2C sa zameriava iba na jeden hlavný problém.

3

  • Mapové mapy B2B majú viac tokov používateľov a každý prúd môže byť zabezpečený ku každému znaku. Mapy B2C musia mať jeden všeobecný efektívny tok pre jedného používateľa.

šablóny


Vytvorte Mapu Zákazníckych Cien*

Stanovenie Ceny

Len za mesiac na používateľa!

/mesiac

účtované ročne

Pošlite mi Svoj Citát
Kúpte Teraz!
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
Zobraziť ďalšie šablóny mapovania cesty!
Zobraziť Všetky Obchodné Zdroje
https://www.storyboardthat.com/sk/mapa-ciest-b2b-vs-b2c-journey-mapping
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
Vytvorených viac ako 20 miliónov storyboardov
Storyboard That Family