SEL: Spoločenský Príbeh

Vytvorte Storyboard
Skopírujte tento Storyboard
SEL: Spoločenský Príbeh
Storyboard That

Vytvorte si vlastný Storyboard

Vyskúšajte to zadarmo!

Vytvorte si vlastný Storyboard

Vyskúšajte to zadarmo!
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Sociálno-emocionálne Vzdelávacie Aktivity

Sociálne Emočné Učenie

Autor: Lauren Ayube

Sociálne a emocionálne učenie je výučba a rozvoj zručností potrebných na zvládanie veľkých pocitov, vytváranie vzťahov, získavanie sebauvedomenia, riešenie problémov, zodpovedné rozhodnutia a stanovovanie cieľov. SEL sa zameriava aj na otvorenú komunikáciu a empatiu. Viac sa dozviete na Storyboard That!
Sociálne Emočné Učenie

Storyboard Popis

Sociálne emocionálne učenie: Sociálny príbeh o chôdzi po chodbách a v škole.

Text z Príbehu

  • ME
  • 
  • Please Walk!Keep everyone safe!
  • Be Kind
  • Sign up here
  • Geometry
  • I love to run when I play outside. It makes me feel good.
  • Sometimes I want to run inside the school, but it is dangerous.
  • I want to keep myself and others safe, so I walk when I am inside.
  • My teacher is happy that I am walking inside of the building, and that makes me happy too.
Bolo vytvorených viac ako 30 miliónov storyboardov