Intro to Geometry - Trapezoid Frayer Model
Posodobljeno: 8/24/2018
Intro to Geometry - Trapezoid Frayer Model
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Introduction to Geometry

Uvod v Geometrija

Načrti Lekcije Anne Warfield

V zgodnjih razredih učenci začnejo prepoznavati, poimenovati in risati oblike. Ko študenti postajajo bolj napredni, se geometrija zaplete. Del tega vključuje razumevanje lastnosti in značilnosti oblik in njihovega odnosa med seboj. Naslednje dejavnosti želijo učencem pomagati obvladati te koncepte in jih pripraviti na prihodnje učne ure geometrije.


Uvod v Geometrija

Snemalna Knjiga Opis

Introduction to Geometry | Trapezoid Frayer Model

Snemalna Knjiga Besedilo

  • DEFINITION
  • A quadrilateral with only one pair of parallel sides. 
  • CHARACTERISTICS
  • • Quadrilateral: 4 sides and 4 angles • 1 pair of parallel sides
  • EXAMPLES
  • TRAPEZOID
  • NON-EXAMPLES