Intro to Geometry - Triangle Chart
Posodobljeno: 8/24/2018
Intro to Geometry - Triangle Chart
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Introduction to Geometry

Uvod v Geometrija

Načrti Lekcije Anne Warfield

V zgodnjih razredih učenci začnejo prepoznavati, poimenovati in risati oblike. Ko študenti postajajo bolj napredni, se geometrija zaplete. Del tega vključuje razumevanje lastnosti in značilnosti oblik in njihovega odnosa med seboj. Naslednje dejavnosti želijo učencem pomagati obvladati te koncepte in jih pripraviti na prihodnje učne ure geometrije.


Uvod v Geometrija

Snemalna Knjiga Opis

CCSS.MATH.CONTENT.4.G.A.2Classify two-dimensional figures based on the presence or absence of parallel or perpendicular lines, or the presence or absence of angles of a specified size. Recognize right triangles as a category, and identify right triangles.

Snemalna Knjiga Besedilo

  • ISOSCELES
  • TRIANGLE
  • ACUTE
  • RIGHT
  • OBTUSE
  • SCALENE
  • TRIANGLE
  • EQUILATERAL
  • TRIANGLE