Beseda, Slika, Definicija

Beseda, Slika, Definicija
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Galerija Delovnih Listov | Predloge za Storyboard That

Galerija Predlog Delovnega Lista

Oglejte si ogromno predlog za delovne liste, letake, izročke, okraske, kartice z nalogami in še več!
Oglejte si še nekatere naše predloge!


Snemalna Knjiga Opis

Delovni listi besedišča | Pomagajte učencem obvladati nov besednjak z delovnimi listi z definicijami.

Snemalna Knjiga Besedilo

  • Name Date
  • Title:
  • Directions:
  • Word:
  • Type Word Here
  • Type Word Here
  • Type Word Here
  • Definition:
  • Picture:
  • Type Word Here
Ustvarjenih več kot 25 milijonov snemalnih knjig
Storyboard That Družina