Besedišče Prvih Selitev
Posodobljeno: 12/5/2020
Besedišče Prvih Selitev
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
First Migrations into North America

Prve selitve v Ameriko

Vodič za Učitelje Liane Hicks

Ljudje so živeli v Severni Ameriki tisoče let pred prihodom evropskih kolonizatorjev. Poti migracije prvih Američanov pred 13.000 leti so jih vodili v različna okolja, ki so posledično vplivala na tisoče različnih kultur in jezikov, ki so se razvili.


Prve selitve v Ameriko

Snemalna Knjiga Opis

Učenci naj ustvarijo zemljevid pajkov, ki opredeljuje in ponazarja ključne pojme za prve migracije v Ameriko

Snemalna Knjiga Besedilo

  • KULTURNE REGIJE
  • MIGRACIJA
  • LOVEC-ZBIRALCI
  • Področja, kjer ljudje razvijajo podoben način življenja ali kulture, na katere pogosto vpliva okolje v regiji.
  • Selitev ljudi iz ene države ali območja sveta na novo mesto v drugo državo ali območje. Zadnja ledena doba je povzročila selitev živali in ljudi iz Azije v Severno in Južno Ameriko.
  • Pridobivanje hrane z lovom na živali, ribolovom in nabiranjem divjega sadja, zelenjave in oreščkov.
  • REČNIK PRVIH MIGRACIJ