Čisto vodo

Čisto vodo

Snemalna Knjiga Opis

Čista voda je voda, ki se očisti. Čiščenje vode je proces odstranjevanja nezaželenih snovi in ​​kontaminantov iz vojne z namenom, da je razkužena, čista in varna za prehrano ljudi.

Snemalna Knjiga Besedilo

  • ČISTO VODO Čista voda je voda, ki se očisti. Čiščenje vode je proces odstranjevanja nezaželenih snovi in ​​kontaminantov iz vode, da je razkužena, čista in varna za prehrano ljudi.
Ustvarjenih več kot 25 milijonov snemalnih knjig
Storyboard That Družina