Deli Živalske Celice
Posodobljeno: 12/26/2017
Deli Živalske Celice
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Basic Cells Lesson Plans

Osnovne Celice

Načrti Lekcije, ki jih Oliver Smith

Celice so gradniki vsega živega. Izraz 'celica' je prvič uvedel Robert Hooke v 16. stoletju, ko je preučeval različne predmete z na novo izumljenimi mikroskopi. V sodobnem času so znanstveniki z močnejšimi mikroskopi lahko pogledali različne dele, ki sestavljajo celice živih bitij. Tako rastlinske kot živalske celice imajo ključno vlogo v svojih organizmih. Naslednje dejavnosti so zasnovane tako, da študentom pomagajo razumeti razliko med in rastlinskimi in živalskimi celicami.


Osnovne Celice

Snemalna Knjiga Opis

Deli živalske celice - označite diagram živalske celice

Snemalna Knjiga Besedilo

 • CELIČNA MEMBRANA
 • CITOPLAZEM
 • JEDRO
 • Kjer pride sinteza proteinov
 • Kjer se izvaja večina dejavnosti
 • Vsebuje DNK in nadzoruje funkcije celice
 • RIBOSOMI
 • DELI ŽIVALSKE CELICE
 • MITOHONDRIJE
 • Kjer pride sinteza proteinov
 • Kadar poteka večina dihanja