Kazalniki Kemijske Reakcije
Posodobljeno: 3/27/2018
Kazalniki Kemijske Reakcije
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Chemical Reactions Lesson Plans

Kemijske Reakcije

Načrti Lekcije, ki jih Oliver Smith

Kemijske reakcije so procesi, ki vključujejo preurejanje atomov, da nastajajo nove snovi. Ljudje si pogosto predstavljamo, da se pojavljajo samo v epruveti v znanstvenem laboratoriju, v resnici pa se kemične reakcije dogajajo povsod okoli nas. Naša telesa jih na primer uporabljajo za delovanje in celo nekatere vrste vremena so kemične reakcije. Naslednje dejavnosti so namenjene temu, da študentje spoznajo kemijske reakcije in jim pomagajo natančno razumeti, kaj so!


Kemijske Reakcije

Snemalna Knjiga Besedilo

  • Opazen neprijeten vonj
  • Sprememba Barve
  • Plin se proizvaja (mehurčki se lahko vidijo v tekočini)
  • Temperaturna sprememba
  • Kazalniki Kemične Spremembe
  • Oborina se tvori