KWLUM - barva

KWLUM - barva
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Galerija Delovnih Listov | Predloge za Storyboard That

Galerija Predlog Delovnega Lista

Oglejte si ogromno predlog za delovne liste, letake, izročke, okraske, kartice z nalogami in še več!
Oglejte si še nekatere naše predloge!


Snemalna Knjiga Opis

Ob zvonu Naredite zdaj: Vedite, želite, se naučite, uporabite, več - predloga KWLUM

Snemalna Knjiga Besedilo

 • Topic:
 • www.storyboardthat.com
 • At the Bell Do Now
 • At the Bell Do Now
 • Directions:
 • K - What we think we know (Speculation)W - What we want to learn (Prediction)L - What we learned (Facts)U - How we will use what we learned (Inference) M - What more do we need to learn (Questioning)
 • Directions:
 • 
 • 
 • K
 • K
 • M
 • Date:
 • Date:
 • W
 • W
 • U
 • L
 • L
 • Topic:
 • K - What we think we know (Speculation)W - What we want to learn (Prediction)L - What we learned (Facts)U - How we will use what we learned (Inference) M - What more do we need to learn (Questioning)
 • M
 • U
Ustvarjenih več kot 25 milijonov snemalnih knjig
Storyboard That Družina