Lijak

Lijak
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Galerija Delovnih Listov | Predloge za Storyboard That

Galerija Predlog Delovnega Lista

Oglejte si ogromno predlog za delovne liste, letake, izročke, okraske, kartice z nalogami in še več!
Oglejte si še nekatere naše predloge!


Snemalna Knjiga Opis

Predloge osebnega pripovednega delovnega lista

Snemalna Knjiga Besedilo

  • Name Date
  • TITLE:
  • What do you want to make sure your reader understands?.
  • Directions:
  • Choose a big idea you'd like to explore (or enter other text here)
  • Choose one person or event from this big idea (or enter other text here)
  • What story can you tell about this person or event? (or enter other text here)
  • Why is this person or important or memorable to you? (or enter other text here)
  • What do you want your reader to learn about you from your narrative?.
Ustvarjenih več kot 25 milijonov snemalnih knjig
Storyboard That Družina