Občutki

Občutki
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Galerija Delovnih Listov | Predloge za Storyboard That

Galerija Predlog Delovnega Lista

Oglejte si ogromno predlog za delovne liste, letake, izročke, okraske, kartice z nalogami in še več!
Oglejte si še nekatere naše predloge!


Snemalna Knjiga Opis

Sklicevanje na predloge delovnih listov petih čutov

Snemalna Knjiga Besedilo

  • Name Date
  • TITLE:
  • I HEARD:
  • Directions:
  • I TASTED:
  • EVENT:
  • I FELT:
  • I SAW:
  • I SMELLED:
Ustvarjenih več kot 25 milijonov snemalnih knjig
Storyboard That Družina