Predloga MVP

Predloga MVP
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Ustvarite izdelek MVP

Ustvarite Najnižji Možni Izdelek

Dovolite mi, da vam predstavim sliko o najmanjšem možnem proizvodu ali kratkem MVP. Prišli ste do neverjetne zamisli za nov izdelek - to imenujemo Thingamajig. 12 mesecev ste ustvarili Thingamajig, popravili vsako napako in ustvarili funkcije za vsak možni namen uporabe, ki bi ga lahko imela potencialna stranka. Na koncu pride velik dan in na vašo spletno stran dodate gumb »Download a Thingamajig«, in kaj se zgodi? Nihče ni prenesel. Pravkar si preživel 12 mesecev svojega življenja, graditi izdelek, ki ga nihče ne želi.
Check out some of our other business resources!


Snemalna Knjiga Besedilo

  • Katero težavo poskušate rešiti?
  • Kdo je vaše ciljno občinstvo?
  • Kako boste rešili ta problem?
  • Kaj je prvi korak?
  • 
  • 
  • 
  • 
Ustvarjenih več kot 25 milijonov snemalnih knjig
Storyboard That Družina