Predloga Uporabnika Persona

Predloga Uporabnika Persona
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Okno Johari

Ustvarite Uporabnika Persona

Uporabnik Persona je prototipni uporabnik, ki ima določene lastnosti, ki jih imajo vsi drugi podobni uporabniki. Večina izdelkov ima različne vrste ciljnih uporabnikov, za vsakega pa obstaja poseben osebni persona. Uporabite lahko persona karto, da navedete ključne lastnosti, težave in potrebe strank. Ustvarjanje uporabniških oseb pomaga podjetju stopiti v čevlje svojih ciljnih strank. Podjetju omogoča, da doživi težave, ki jih imajo njihovi potencialni kupci, in jih usmerja po tržnih kanalih, kjer bodo njihovi potencialni kupci iskali rešitve. To omogoča družbi, da ve, kje in kako uspešno tržiti svoj izdelek. Ni neobičajno, da bi izdelek imel 3-5 ključnih oseb in da bi vsak drugodeloval drugače.
Check out some of our other business resources!


Snemalna Knjiga Besedilo

  • Oddelek za Področje
  • Ocenjeno na / Merjeno z
  • Osnovni Cilji
  • Poročila
  • Cilji inMotivacije
  • Demografski Podatki
  • OSEBNO IME
  • Naziv Delovnega Mesta
  • Tržni Segment
  • Organizacijska Raven
Ustvarjenih več kot 25 milijonov snemalnih knjig
Storyboard That Družina