Sök
  • Sök
  • Mina Storyboards
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/den-watsons-gå-till-birmingham-från-christopher-curtis/jämföra-kontrast
STARTA DIN 14 DAGARS GRATIS PRÖVNING NU!
STARTA DIN 14 DAGARS GRATIS PRÖVNING NU!

Aktivitetsöversikt


I den här aktiviteten kommer eleverna jämföra och kontrastera roman med filmen med hjälp av T-diagram layout. Kolumnen till vänster identifierar sekvenser i roman som inte var närvarande i filmen. I kolumnen till höger identifierar scener i filmen som inte var närvarande i romanen. Det första exemplet på en scen som inte var närvarande i filmen är när Kenny möter Rufus för första gången på bussen till Clark Elementary School. En annan är när Byron kommer till Kennys räddning, för att bekämpa översittare, Larry Dunn. Senast är Mrs Watson försök att bränna Byron fingrar med en tändsticka, efter att hon fångar honom belysning leksaker i brand.

Det första exemplet på en scen inte är närvarande i romanen är när Byron, Kenny och Joey uppfylla sina kusiner i Birmingham, Alabama. Kusinerna beskriver de fredliga protesterna, deras roller och hur de greps. En andra elementet endast i filmerna är nyhetssändningar som beskriver händelserna i 1960-talet som fångar uppmärksamheten hos Byron och Mrs. Watson. Det sista exemplet är när Byron och Kenny försöker omedvetet att beställa i en vit enda restaurang.


Mall och Klass Instruktioner

(Dessa instruktioner är helt anpassningsbara. När du har klickat på "Kopiera aktivitet", uppdatera instruktionerna på fliken Redigera i uppgiften.)Studentinstruktioner

Skapa en storyboard som jämför och kontrasterar boken och filmversionen av The Watsons Go to Birmingham

  1. Använd mallen som din lärare tillhandahållit.
  2. Beskriv tre scener i romanen som inte fanns i filmen.
  3. Beskriv tre scener i filmen som inte var i romanen.
  4. Illustrera varje scen med lämpliga tecken, scener och objekt.
  5. Spara och skicka in din storyboard.

Lektionsplan Reference


Rubrik

(Du kan också skapa dina egna på Quick Rubric.)


Jämför och Kontraster Texter / Återgivningar
Skapa en storyboard som jämför texten med en eller flera texter, versioner eller historia.
Skicklig Framväxande Början
Jämförelseanalys
Text och bilder innehåller en klar förklaring av likheter och / eller skillnader mellan kategorierna eller ämnena. Dessa jämförelser går utöver ytliga element och visar en stark förståelse för historiaelementen.
Text och bilder innehåller en förklaring av likheter och / eller skillnader mellan kategorierna eller ämnena, men förklaringen kan sakna tydlighet eller visa endast ytlig förståelse i vissa rutor.
Text och bilder kan inte innehålla någon förklaring av likheter och / eller skillnader, eller de kan endast göra ytliga eller felaktiga jämförelser.
Textförklaring
Texten beskriver tydligt och noggrant alla scener och begrepp som visas.
Texten beskriver tydligt och noggrant de flesta scener och begrepp som beskrivs.
Texten beskriver inte de flesta scenerna tydligt och noggrant.
Storyboard Bild och Ansträngning
Student visar tydligt ansträngning att förmedla bokens inställning, karaktärer och specifika scen. Scenen är tydligt identifierbar utifrån den grafiska bilden.
Student försöker förmedla inställningen, karaktärerna och den specifika scenen med hjälp av grafik, men bilden kan vara förvirrande, oordnad eller bristfällig.
Student förmedlar inte klart inställningen, tecknen och scenen.
Stavning och Grammatik
Studenten använder exemplarisk stavning och grammatik. Det finns inga fel.
Student gör en eller två mindre fel i stavning och grammatik.
Student gör flera fel i stavning och grammatik.


Hur man diskuterar de historiska referenserna som finns i "The Watsons Go to Birmingham"

1

Analysera Berättelsen

Be eleverna läsa och analysera berättelsen noggrant för att förstå de olika typerna av referenser som finns i berättelsen. Innan du diskuterar ämnet historiska referenser, ge lite bakgrundsbeskrivning av hur verkliga händelser kan täckas in i berättelser samt hur litteratur sprider medvetenhet och inspirerar till förändring.

2

Markera Referenserna

Ge eleverna exempel på historiska referenser som används i andra berättelser och romaner som de redan är bekanta med så att de får en uppfattning om sammanhanget. När eleverna har övat lite, be dem lyfta fram alla historiska referenser som finns i berättelsen och försöka förstå sammanhanget där de används.

3

Utför Bakgrundsforskning

Be eleverna välja vilka tre viktiga referenser som helst från boken och utföra oberoende forskning om dessa referenser. Till exempel, om en student valde The Civil Rights Movement, kan de undersöka dess datum, orsakerna och effekterna, och betydelsefulla personer inblandade för att ta reda på mer om historien och det sammanhang i vilket den används i romanen.

4

Tänk på Effekterna på Berättelsen

Uppmuntra eleverna att överväga effekterna av dessa historiska referenser på berättelsen. Eleverna kan undersöka hur dessa referenser har påverkat karaktärerna och hjälpt till i karaktärsutvecklingen, eller hur de relaterar till berättelsens teman. Eleverna kan också jämföra sina perspektiv på dessa händelser och inleda en sund diskussion.

5

Främja Tankar och Samtal

Diskutera de historiska anspelningarna och deras relevans i boken med andra läsare för att få deras åsikter. Bjud in eftertanke om hur dessa anspelningar fortfarande har betydelse i den moderna världen. Guide eleverna att utföra olika aktiviteter för att förstå romanen.

Vanliga frågor om att jämföra "The Watsons Go to Birmingham" roman och film

Vilka aspekter av "The Watsons Go to Birmingham" skiljer sig mest mellan boken och filmatiseringen?

En anmärkningsvärd skillnad är att filmen förkortar flera sekvenser och utelämnar nyckelelement från romanen för att uppfylla längdbegränsningarna för en film. Eleverna kan läsa romanen och se filmen som en aktivitet för en omfattande analys av skillnaderna.

Är de teman och idéer som finns i filmatiseringen helt lika de som finns i boken?

Ja, filmen gjorde ett bra jobb med att uttrycka sina grundläggande idéer och underliggande budskap, som inkluderade värdet av familj, motståndskraft och effekterna av historiska händelser på människor. Endast ett fåtal scener kan anses saknas i filmen, men eleverna använder filmen för sin recension och analys samt för att njuta av det visuella berättandet.
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/den-watsons-gå-till-birmingham-från-christopher-curtis/jämföra-kontrast
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office

Begränsad tid. Endast nya kunder

Tillbaka till skolan special!

Inköpsorder MÅSTE vara mottagna senast 9/6/24!

Inkluderar:

  • 1 Skola
  • 10 lärare
  • 2 timmar virtuell PD

30 Dagars Pengarna-tillbaka-garanti. Endast nya Kunder. Fullt Pris Efter Introduktionserbjudande

Generera en offert

Det brukar gå ganska snabbt :)

Citat skickat!

Email skickat till