https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/möss-och-män-by-john-steinbeck/ordförråd
STARTA DIN 14 DAGARS GRATIS PRÖVNING NU!
STARTA DIN 14 DAGARS GRATIS PRÖVNING NU!

Aktivitetsöversikt


När eleverna läser kommer de sannolikt att möta okända ord. Hjälp dem att behärska dessa nya ord och engagera eleverna genom storyboards som använder vokabulär från Of Mus och Men . Här är en lista över några ordförrådsspråk som vanligtvis lärs ut med romanen, och ett exempel på ett visuellt ordförråd. I vokabuläret kan eleverna välja att komma med egen användning av ordet, eller hitta en specifik mening från texten bredvid definitionen.


Ordförrådsord från mus och män

 • släck
 • håna
 • welter
 • föreningspunkt
 • liggande
 • luffare
 • skräp
 • fläckig
 • bryskt
 • virke
 • Drönare
 • framträda
 • ångest
 • härma
 • glimma
 • gissel
 • pugnacious
 • nedsättande
 • hån
 • krypa


Mall och Klass Instruktioner

(Dessa instruktioner är helt anpassningsbara. När du har klickat på "Kopiera aktivitet", uppdatera instruktionerna på fliken Redigera i uppgiften.)Student Instruktioner

Demonstrera din förståelse av ordförråd ord Möss och Män genom att skapa visualiseringar.


 1. Välj tre ordförråd ord från historien och skriv dem i titeln rutorna.
 2. Hitta definitionen i utskrift eller online-lexikon.
 3. Skriv en mening som använder ordförråd ord.
 4. Illustrera betydelsen av ordet i cellen med hjälp av en kombination av scener, karaktärer och objekt.
  • Alternativt kan du använda Photos for Class för att visa betydelsen av orden med sökfältet.
 5. Spara och skicka in din storyboard.

Lektionsplan Reference


Rubrik

(Du kan också skapa dina egna på Quick Rubric.)


Visual Vocabulary Uppdrag
Definiera, illustrera och ge ett exempel straff för alla tre ordförråd ord.
Skicklig Framväxande Början
Word 1 - Mening
Ordförråd ord används korrekt i exemplet mening i både mening och sammanhang.
Innebörden av meningen kan förstås, men vokabulär ordet används tafatt eller i fel sammanhang.
Ordförrådet ordet inte används på rätt sätt i exempelmeningen.
Word 1 - Visualisering
Storyboard cell visar tydligt betydelsen av ordförrådet ord.
Storyboard cell avser innebörden av ordförråd ord, men det är svårt att förstå.
Storyboard cell inte klart avser innebörden av ordförråd ord.
Word 2 - Mening
Ordförråd ord används korrekt i exemplet mening i både mening och sammanhang.
Innebörden av meningen kan förstås, men vokabulär ordet används tafatt eller i fel sammanhang.
Ordförrådet ordet inte används på rätt sätt i exempelmeningen.
Word 2 - Visualisering
Storyboard cell visar tydligt betydelsen av ordförrådet ord.
Storyboard cell avser innebörden av ordförråd ord, men det är svårt att förstå.
Storyboard cell inte klart avser innebörden av ordförråd ord.
Word 3 - Mening
Ordförråd ord används korrekt i exemplet mening i både mening och sammanhang.
Innebörden av meningen kan förstås, men vokabulär ordet används tafatt eller i fel sammanhang.
Ordförrådet ordet inte används på rätt sätt i exempelmeningen.
Word 3 - Visualisering
Storyboard cell visar tydligt betydelsen av ordförrådet ord.
Storyboard cell avser innebörden av ordförråd ord, men det är svårt att förstå.
Storyboard cell inte klart avser innebörden av ordförråd ord.


Hur man Genomför Olika Aktiviteter i Klassen för att Förbättra Ordförrådets Visualisering

1

Skapa Interaktiva Utrymmen

Gör en ordvägg i klassrummet där eleverna kan lägga till ord och illustrationer. Uppmuntra eleverna att regelbundet lägga till ny text och bilder på väggen. Detta utrymme kan också fungera som en diskussionsplattform där eleverna kan prata om ett nytt ordförråd de lärt sig eller ett intressant faktum de fått reda på om ett specifikt ordförråd.

2

Spela Pictionary i Visuell Form

Spela Pictionary med tonvikt på ordförråd. Eleverna illustrerar ord med hjälp av bilder, och deras kamrater gör ordgissningar utifrån ritningarna. Eleverna kan också rollspela eller spela ut orden och utmana sina klasskamrater att gissa ordet. Lärare kan göra detta till en liten utmaning och elever med flest gissningar kan få ett litet pris.

3

Gör Kartor och Collage

Be eleverna använda bilder från internet, tidningar och tidningar för att skapa ordkollage. Ge dem uppgiften att skapa ett collage genom att låta dem hitta bilder som motsvarar definitionerna av särskilda ord. Eleverna kan också skapa ordkartor och lägga till information om olika vokabulärord med tanke på deras ursprung och språk.

4

Uppmuntra Berättande

Berättande är en intressant aktivitet genom vilken eleverna kan använda sin fantasi och kreativitet och även tillämpa litteraturens begrepp. Uppmuntra eleverna att välja några komplexa ordförrådsord, söka efter deras betydelse och sammanhanget de används i, och skapa en berättelse som inkluderar användningen av alla dessa ordförrådsord.

5

Främja Kreativitet och Fantasi

Att visualisera ett ord är väldigt subjektivt för varje elev och beror på deras fantasi. Lärare kan stärka denna fantasi genom att be eleverna dela med sig av sina visualiseringar genom att sätta dem på papper och visa sina klasskamrater. När deras insatser väl har uppmärksammats kommer de att vara motiverade att arbeta nästa gång.

Vanliga Frågor om att Lära ut Komplexa Ordförråd Från "Möss och Män"

Finns det några termer i boken som skulle vara svåra för eleverna att förstå på grund av förändringar i historiska eller regionala sammanhang?

Ja, språket som används i "Of Mice and Men" speglar perioden och miljön där den skrevs. Att ge historisk och kulturell bakgrund kan vara fördelaktigt för att hjälpa eleverna att förstå och använda ordet på ett meningsfullt sätt.

Vilken roll spelar skrivuppgifter för att hjälpa eleverna att bemästra komplicerat ordförråd?

Lärare kan ge eleverna uppsatser eller andra kreativa skrivuppgifter som kräver att de använder den nya terminologin i sitt sammanhang. Detta underlättar deras internalisering och meningsfulla tillämpning av orden.

Hur kan studier av komplexa ordförråd göras roligare för eleverna?

Inkludera tävlingar, spel och konstnärliga projekt som kan göra studier roligare för eleverna. Tänk på att använda bokklubbar eller gruppprojekt för att göra lärandeupplevelsen mer interaktiv och samarbetsvillig.
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/möss-och-män-by-john-steinbeck/ordförråd
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office