Byte av Views - Scientific Revolution
Uppdaterad: 4/5/2017
Byte av Views - Scientific Revolution
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Enlightenment Lesson Plans

Upplysningstiden och Scientific Revolution

Lektionplaner av John Gillis

Vetenskapen utvecklades dramatiskt under denna tidsperiod, särskilt under mitten av 1500-talet i den vetenskapliga revolutionen. Gamla vetenskapliga idéer från grekerna och romarna ersattes med nya begrepp baserade på en empirisk strategi. Anledningen till och logiken för den vetenskapliga revolutionen antogs av ett antal upplysningstänkare eller "filosofier". Dessa nya, innovativa idéer påverkade politik, vetenskap och sociala frågor från denna tid.


Upplysningen och Vetenskapliga Revolutionen

Storyboard Beskrivning

Upplysning Scientific Revolution med storyboards - Ändring av Views from Scientific Revolution

Storyboard Text

 • UNIVERSUM
 • Galileo
 • EXEMPEL 1
 • Newton
 • EXEMPEL 2
 • NATURLIG VÄRLD
 • I sin bok 'Starry Messenger', Galileo Galilei skrev om sina iakttagelser med hjälp av ett teleskop. Han hävdade att Jupiter hade fyra månar och bekräftade Copernicus teori om en heliocentric universum.
 • Toricelli
 • Alla sanningar är lätta att förstå när de upptäcks; poängen är att upptäcka dem.
 • Isaac Newton teorin att universum fungerade på grund av en effekt som kallas gravitation. Denna kraft påverkade allt i universum och upprätthålls ordning.
 • Janssen och Leeuwenhoek
 • Barometer
 • Jag har sett cellerna i blod!
 • MÄNNISKOKROPP
 • Evangelista Toricelli skapade den första barometern. Han använde det för att visa att förändringar i lufttrycket kunde förutsäga vädret.
 • Vesalius
 • Hmmm ... Människor är mycket mer sofistikerad än djur som grisar ...
 • Holländska glasögon tillverkare Zacharias Janssen uppfann teleskopet. Anton von Leeuwenhoek utnyttjat uppfinningen att se celler och bakterier.
 • Jenner
 • Immunitet!
 • Flamländska läkare Andreas Vesalius dissekerade lik och upptäckte en mycket mer sofistikerade människans fysiologi än man tidigare trott.
 • Brittisk läkare, Edward Jenner, skapade världens första vaccin. Han gav människor små mängder av kokoppor, vilket gav dem immunitet mot smittkoppor.
 • kokoppor virus

Bild~~POS=TRUNC Erkännanden