Diskussionshistoria - MS - Rocks

Diskussionshistoria - MS - Rocks
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Rocks Lektionsplaner | Stenar och Vittring

Rocks och Weathering

Av Oliver Smith

Bergets kretslopp är aldrig slut och förändrar hela tiden landskapet genom en rad olika processer. Forskare använder kunskap om bildning, vittring och erosion av stenar för att studera planetens historia. Eleverna kommer att njuta av att skapa visuella hjälpmedel för att hjälpa dem att förstå bergets cykel och typer av väderpåverkan!
Rocks och Weathering

Storyboard Text

  • Klipporna bryter upp på grund av vind och is.
  • Klipporna bryter inte upp; vissa görs bara mindre än andra.
  • Stora stenar är bara små stenar som fastnar ihop.
  • Stenar bryter upp på grund av jordbävningar.
  • Eleverna undrar vad som orsakar stenar att bryta upp.
  • Sara
  • Chelsea
  • Jose
  • Curtis
Över 30 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen