Franska Konjunktionella Konstruktioner

Franska Konjunktionella Konstruktioner
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Courir Exempel

Franska Verb

Lektionsplaner av Bridget Baudinet

Alla språkstudenter är förmodligen ganska bekanta med de upprepade konjugationsdiagrammen som utgör många övningsuppgifter. Lägg till variation på dina lektioner genom att införliva storyboards i din uppdragsrotation. Varje storyboard uppmuntrar individuell kreativitet och gör eleverna ivriga att dela med sig av sitt arbete och öva muntliga språkkunskaper.
Franska Verb i Kontext

Storyboard Beskrivning

Franska Konjunktionella Konstruktioner

Storyboard Text

 • BEROENDE KLAUSUL
 • HUVUDKLAUSUL
 • Du är choké que ...
 • les licornes ne soient pas réelles.
 • Va-t-en, försäljning monstre!
 • Aaaaie!
 • Je suis triste que ...
 • Jag har gett mig haär skickat.
 • Du är okej ...
 • la cr ème br Ul du är superbe!
 • ?
 • ?
 • Det här är duûr que ...
 • la porte soit fermee à cl é.
 • ?
 • Du är fACH é que ...
 • Le lapin détruise mes fleurs.
 • J'esp ère que ...
 • du trouveraJag är en ledig dag.
Över 25 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen