Handlingsplan

Uppdaterad: 9/16/2017
Handlingsplan
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Setting Goals Lesson Plans

Målsättning

Lektionplaner av Patrick Healey

Att förstå och behärska lämpliga målinställningsmetoder hjälper eleverna att effektivt integrera intressen och önskemål. Att hålla dig motiverad för att nå långsiktiga mål är en hinder som alla individer måste åstadkomma för att nå sitt avsedda resultat. En dröm är ett mål utan någon handlingsplan, men drömmar kan enkelt bli uppnåbara mål. Efter SMART-målformatet kan eleverna utveckla sina mål och förstå de faktorer som går att uppnå dem.


Sätta mål

Storyboard Text

  • LÅNGSIKTIGT MÅL: DRIVA MITT EGET FÖRETAG
  • ÅTGÄRD EN:
  • ÅTGÄRD TVÅ:
  • ÅTGÄRD TRE:
  • Jims långsiktiga karriärmål är att äga sitt eget teknikföretag. Jim vill bli framgångsrik och anställa människor inom sitt lilla företag.