Hur kom den vetenskapliga revolutionen inspirerar upplysningen?

Hur kom den vetenskapliga revolutionen inspirerar upplysningen?
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Age of Enlightenment Lektionsplaner

Upplysningstiden och Scientific Revolution

Lektionsplaner av John Gillis

Vetenskapen utvecklades dramatiskt under denna tidsperiod, särskilt under mitten av 1500-talet i den vetenskapliga revolutionen. Gamla vetenskapliga idéer från grekerna och romarna ersattes med nya begrepp baserade på en empirisk strategi. Anledningen till och logiken för den vetenskapliga revolutionen antogs av ett antal upplysningstänkare eller "filosofier". Dessa nya, innovativa idéer påverkade politik, vetenskap och sociala frågor från denna tid.


Upplysningen och Vetenskapliga Revolutionen

Storyboard Beskrivning

Upplysning Scientific Revolution - Hur kom den vetenskapliga revolutionen inspirera upplysningstiden?

Storyboard Text

 • Earth-Centered Universe
 • Aristotle 350 f.Kr.
 • Gamla Tänkande
 • Jorden är centrum!
 • Ptolemaios 100 EG
 • Jorden är centrum!
 • Christian Church CE
 • Jorden är centrum!
 • Copernicus: Heliocentric Universe
 • New Thinking
 • Jag har studerat dessa planeter för ett kvarts sekel. Alla av dem kretsar kring solen.
 • Idén om en jordcentrerat universum började med Aristoteles, utökades den av Ptolemaios, och stöddes av den kristna kyrkan.
 • De Gamla Forskare har Rätt!
 • Nicholaus Copernicus var en präst från Polen och en amatörastronom. Hans långa studie av planeternas rörelser inspirerade idén att solen var i mitten av solsystemet.
 • Francis Bacon: Förståelse Genom Erfarenhet
 • Aristoteles sa att livet kan hända spontant som larver på ett dött djur!
 • Okej då! Det måste vara sant!
 • Dessa maskar är inte spontan!
 • Francesco Redi
 • Det är flugorna! De lägger ägg på döda djur !!
 • Brand
 • Slutsatserna från de gamla grekerna och romarna, liksom kyrkan, accepterades som sanning.
 • Aristoteles: The Four Elements
 • Vatten
 • "Förändring är ett resultat av samverkan mellan de fyra elementen ..."
 • Jord
 • Luft
 • Bacon uppmanade forskare att anta ett empiriskt tillvägagångssätt. Han trodde att de måste göra arbetet själva och sluta beroende på gamla texter för svar.
 • Robert Boyle: Advances in Chemistry
 • Förändring är ett resultat av rörelsen av små partiklar ...
 • Aristotle trodde att alla mark materia var sammansatt av en kombination av de fyra elementen: vatten, eld, luft och jord.
 • Gudomlig Rätt Monarchy
 • Logik kan användas för att lösa vetenskapliga problem, så ....
 • Boyle gjorde många bidrag till den moderna vetenskapen. En av hans huvudargument var att den materiella världen bestod av små element - det vi kallar atomer i dag.
 • Regeringen av Popular Consent
 • Gud har smort min familj att regera!
 • ... det bör tillämpas på samhället och regeringen också.
 • Folket har talat. vi råda över sitt val!
 • Monarchs hävdade att de fått sin rätt att styra från Gud.
 • Folk började att utmana traditionella former av regeringen. Dessa utmaningar baserades på logik och förnuft, de viktigaste ingredienserna i den vetenskapliga revolutionen.
Över 20 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen