Kortfristiga Mellanliggande Långsiktiga mål

Uppdaterad: 9/16/2017
Kortfristiga Mellanliggande Långsiktiga mål
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Setting Goals Lesson Plans

Målsättning

Lektionplaner av Patrick Healey

Att förstå och behärska lämpliga målinställningsmetoder hjälper eleverna att effektivt integrera intressen och önskemål. Att hålla dig motiverad för att nå långsiktiga mål är en hinder som alla individer måste åstadkomma för att nå sitt avsedda resultat. En dröm är ett mål utan någon handlingsplan, men drömmar kan enkelt bli uppnåbara mål. Efter SMART-målformatet kan eleverna utveckla sina mål och förstå de faktorer som går att uppnå dem.


Sätta mål

Storyboard Beskrivning

Kortfristiga mål - Mellanliggande och långsiktiga mål

Storyboard Text

  • KORTSIKTIGT MÅL
  • MITTOMRÅDET MÅL
  • Dessa är båda mina målningar. 
  • LÅNGSIKTIGT MÅL
  • Mitt kortsiktiga mål är att gå med i konstklubben nästa vecka.
  • Mitt mittmål är att gå in på min konst i utställningen om 7 månader.
  • När jag examinerar från gymnasiet om 3 år vill jag komma in i en konstskola.