Mat och Näring KWL-diagram
Uppdaterad: 1/1/2020
Mat och Näring KWL-diagram
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Food Groups Lesson Plans

Viktiga Näringsämnen och de 5 Livsmedelsgrupperna

Lektionplaner av Oliver Smith

En hälsosam kost är avgörande för ett långt och lyckligt liv, men vad gör en diet hälsosam? Det rekommenderas att vi har en varierad kost som består av mat från var och en av livsmedelsgrupperna eftersom alla olika typer av livsmedel ger oss viktiga näringsämnen. Studenter bör introduceras till näring och hälsosam kost, så att de kan göra förnuftiga och välgrundade val om sin kost. Aktiviteterna i den här lektionen hjälper eleverna att inse vikten av en varierad kost och varför de inte bara kan ha kaka för varje måltid!


Matgrupper

Storyboard Beskrivning

Använd detta KWL-arbetsblad i din närings- och livsmedelsvetenskapliga enhet för att hjälpa eleverna att hålla reda på vad de vet och vad de lärde sig som kan ha varit oväntade!

Storyboard Text

  • namn Datum
  • Mat och näring KWL
  • Vad jag VET ...
  • Vad jag UNDER ...
  • Vad jag lärde mig...
  • Vägbeskrivning: Det är troligt att du redan har några antaganden och kunskaper om näringsliv och matvetenskap. Använd detta KWL-diagram över hela enheten för att hålla reda på hur mycket du har lärt dig och hur din förståelse har förändrats.