SMART mål

Uppdaterad: 4/5/2017
SMART mål
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Setting Goals Lesson Plans

Målsättning

Lektionplaner av Patrick Healey

Att förstå och behärska lämpliga målinställningsmetoder hjälper eleverna att effektivt integrera intressen och önskemål. Att hålla dig motiverad för att nå långsiktiga mål är en hinder som alla individer måste åstadkomma för att nå sitt avsedda resultat. En dröm är ett mål utan någon handlingsplan, men drömmar kan enkelt bli uppnåbara mål. Efter SMART-målformatet kan eleverna utveckla sina mål och förstå de faktorer som går att uppnå dem.
Traditional Storyboard Layout

Vad är en Storyboard?

Av Aaron Sherman

En storyboard är en grafisk arrangör som planerar en berättelse. Storyboards är ett effektivt sätt att visuellt presentera information; den linjära riktningen av cellerna är perfekt för berättande, som förklarar en process, och som visar tidens gång. I sin kärna, storyboards är en uppsättning sekventiella ritningar för att berätta en historia ...

Setting Goals Lesson Plans

Kalkylbladsmallar

Målsättningsplanerare och upplösningsark är den perfekta resursen för en ny start på ett nytt år. De kan också användas när som helst under läsåret. Eleverna reflekterar över vad de hoppas kunna åstadkomma under nästa år och hur de kan uppnå dessa mål.


Sätta mål

Storyboard Beskrivning

SMART mål och SMART mål mall och exempel - specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbegränsad

Storyboard Text

 • Institutionen mål
 • ÖVERVÄGA AFFÄRSSAMMANHANG
 • Affärsmål
 • Business Problem
 • SPECIFIK
 • MÄTBAR
 • Reducerad 23 procent
 • 23%
 • Nådde 75 + kandidater
 • 5X
 • Genomförda fem gånger
 • Vad är målet att försöka ta itu med?
 • UPPNÅE
 • Nej
 • ja!
 • Vad exakt ska jag åstadkomma?
 • RELEVANT
 • Q3 Sales inte reflekterande av branschgemensamma intäkter trender
 • Hur kommer jag vet att jag har uppnått det?
 • TIDS AVGRÄNSAD
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • Kan det jag uppnått?
 • Hur förhåller det sig till verksamheten problemet?
 • När kommer jag att uppnå det?
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X