Typer av Vädring

Typer av Vädring
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Rocks Lektionsplaner | Stenar och Vittring

Rocks och Weathering

Av Oliver Smith

Bergets kretslopp är aldrig slut och förändrar hela tiden landskapet genom en rad olika processer. Forskare använder kunskap om bildning, vittring och erosion av stenar för att studera planetens historia. Eleverna kommer att njuta av att skapa visuella hjälpmedel för att hjälpa dem att förstå bergets cykel och typer av väderpåverkan!
Rocks och Weathering

Storyboard Beskrivning

Typer av Väder - Kemisk Fysisk Biologisk

Storyboard Text

 • BIOLOGISK FÖRVÄXLING
 • KEMISK VÄDERLEK
 • TEMPERATURFÖRÄNDRINGAR
 • Biologisk förväxling beror på djur och växter. Burande djur och växtrötter kan skada och bryta stenar ifrån varandra.
 • När stenar är förväxlade av kemikalier kallas det kemiskt väder. Ett exempel på detta är när surt regn reagerar med kalksten.
 • När temperaturen ökar växer stenarna och kontraheras då temperaturen sjunker. Med tiden kan detta leda till att stenen spricker och små bitar faller bort.
 • VIND, REGN, VÅGOR
 • Vittring
 • FRYS-TÖ
 • Vind kan blåsa små partiklar som bär bort rocken. Vågor och regn bär klippan ner under långa perioder.
 • Vatten kan komma in i sprickor av stenar. När vattnet fryser expanderar det, vilket gör att sprickan blir större. När isen smälter, går vattnet djupare in i sprickan och kan frysa igen, vilket gör sprickan ännu större.

Bild~~POS=TRUNC Erkännanden

Över 25 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen