Upplysning Scientific Revolution - Enlightenment Thinkers

Skapa en Storyboard
Kopiera denna storyboard
Upplysning Scientific Revolution - Enlightenment Thinkers
Storyboard That

Skapa din egen storyboard

Prova det gratis!

Skapa din egen storyboard

Prova det gratis!
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Age of Enlightenment Lektionsplaner

Upplysningstiden och Scientific Revolution

Lektionsplaner av John Gillis

Vetenskapen utvecklades dramatiskt under denna tidsperiod, särskilt under mitten av 1500-talet i den vetenskapliga revolutionen. Grekernas och romarnas gamla vetenskapliga idéer ersattes med nya begrepp baserade på ett empiriskt synsätt. Lär dig mer och engagera eleverna med lektioner och aktiviteter med Storyboard That.
Upplysningen och Vetenskapliga Revolutionen

Storyboard Beskrivning

Age of Enlightenment Philosophies Graphic Organizer. Wollstonecraft, Diderot, Rousseau, Voltaire, Becaria och Montesquieu. Upplysning Scientific Revolution

Storyboard Text

 • Beccaria
 • Bakgrund:
 • Övertygelser / Ideals:
 • • Lagar ska inte användas som en form av hämnd. • Tortyr och dödsstraff ska aldrig användas. • Försök vara rättvis och snabb.
 • • Italienska philosophes • Studerade rättssystem
 • Voltaire
 • Uttryck dig själv!
 • Bakgrund:
 • Övertygelser / Ideals:
 • Långsiktiga effekter:
 • • franska tänkare och författare • kämpade mot intolerans • fängslade två gånger för att ha kritis den franska regeringen
 • Tankarna om yttrandefriheten garanteras i de grundläggande dokument många demokratier exempel Bill of Rights, deklaration om rättigheter för Man och Citizen.
 • "Jag håller inte med ett ord du säger, men är beredd att dö för din rätt att säga det."
 • Rousseau
 • Socialt Kontrakt
 • Bakgrund:
 • Övertygelser / Ideals:
 • • Direkt Demokrati är den ideala formen av regeringen. • Alla människor är lika värda. • kontraktet: ge upp viss frihet i utbyte mot "gemensamma bästa."
 • • schweiziska författare • Publicerad 'The Social Contract' 1762
 • Montesquieu
 • Rättvisa
 • Långsiktiga effekter:
 • • Den amerikanska Bill of Rights garanterar de flesta av Becarria idéer. • Tortyr är förbjudet i både Europa och Amerika.
 • Enlightenment Thinkers
 • Diderot
 • Långsiktiga effekter:
 • Rousseaus tankar inspirerade de politiska ledarna för den franska revolutionen.
 • Lagstiftande
 • Rättslig
 • Verkställande
 • Bakgrund:
 • Övertygelser / Ideals:
 • Övertygelser / Ideals:
 • Långsiktiga effekter:
 • • De bästa politiska system har separata institutioner som har särskilda befogenheter. • Varje avsnitt i regeringens kontroll "befogenheter de andra sektionerna.
 • De flesta länder som deltar i serien 'Atlantic Revolutions' anta maktdelning i deras konstitutioner.
 • • fransk författare och tänkare • Studerade politiska system • Skrev 'På Spirit of Laws' år 1748
 • Wollstonecraft
 • Läs "Till Försvar för Kvinnans Rättigheter."
 • Bakgrund:
 • Övertygelser / Ideals:
 • • Kvinnor måste utbildas tillsammans män. • Kvinnor bör utbildas för avancerade jobb.
 • • brittiske författaren • skoladministratör • Assistant utgivare • Publicerad 'En rättfärdigande av rätterna av kvinnor' 1792
 • Encyklopedi
 • Bakgrund:
 • Övertygelser / Ideals:
 • Långsiktiga effekter:
 • • Idéerna upplysnings bör samlas och stor spridning.
 • • French philosophes och författare • publicerade 'Encyclopedia' år 1751
 • • Diderot hjälpte till att sprida idéer upplysningen till medelklassen Europa.
 • Långsiktiga effekter:
 • • Wollstonecraft inspirerade kvinnorättsgrupper över hela Europa och USA. • Hon inspirerade även kvinnor rösträtt rörelser.

Bild~~POS=TRUNC Erkännanden

Över 30 miljoner storyboards skapade