https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/претрийт-срещу-несъвършен/разказ

Общ Преглед на Дейността


След като студентите овладеят спреженията и употребите на претери и несъвършени, те са готови да бъдат оспорвани върху целия материал заедно. Студентите трябва да работят методично с тази дейност, тъй като създават собствен, оригинален разказ за разказване, за да съчетаят претерита и несъвършеността. Студентите ще трябва не само да обмислят различните употреби на претерит и несъвършенство, но и ще трябва да присъстват на глаголното спрежение, включително многото неправилни форми на претеритното време.

Въпреки че има много начини за създаване на разказвателна табло, един от начините за насочване към всички категории е студентът да създаде табло с времева линия, фокусирано върху детството си. Студентите обаче трябва да внимават да определят конкретни времена, тъй като може да изглежда заблуждаващо да използват претерита за конкретни времеви рамки. Вместо това, накарайте учениците да обозначават тези раздели на времевата линия като „детство“ или просто да ги блокират. Накарайте учениците да създадат разказвателен график, който включва описание, обичайно / повтарящо се действие, непълно действие, завършено действие и прекъсвания. Под всяко изображение учениците ще предоставят своя текст, подчертавайки използването на несъвършен, претерит или и двете.


Инструкции за Шаблони и Класове

(Тези инструкции са напълно персонализируеми.) След като кликнете върху "Коригиране на заданието", променете описанието на заданието в таблото за управление.)Инструкции за ученици

Създайте разказ на времевата линия, като използвате както претерпеното, така и несъвършеното време. Включете описание, обичайно / повторно действие, непълно действие, завършено действие и прекъсвания.

  1. Кликнете върху "Стартиране на заданието".
  2. В полетата за заглавие посочете всяка употреба на претерита или несъвършеното, което ще използвате.
  3. В полетата за описание изработете разказ. Подчертайте употребите на претерита и несъвършеното.
  4. Създайте илюстрация за всяка клетка, като използвате подходящи сцени, символи и елементи.
  5. Запазете и изпратете своя история.

Референтен План на Урока

Ниво на Степен 9-12

Ниво на Трудност 3 (Развиване до майсторство)

Вид на Възлагането Индивидуален

*(Това ще започне 2 седмица безплатен пробен период - Не е необходима кредитна карта)
https://www.storyboardthat.com/bg/lesson-plans/претрийт-срещу-несъвършен/разказ
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Всички права запазени.