SEL: Аз съм

Създайте Storyboard
Копирайте този Storyboard
SEL: Аз съм
Storyboard That

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Социално-емоционални Учебни Дейности

Социално Емоционално Обучение

От Лорън Аюбе

Социалното и емоционалното обучение е преподаване и развитие на уменията, необходими за управление на големи чувства, формиране на взаимоотношения, придобиване на самосъзнание, решаване на проблеми, вземане на отговорни избори и поставяне на цели. SEL също се фокусира върху откритата комуникация и съпричастността. Научете повече в Storyboard That!
Социално Емоционално Обучение

Описание на Статията

Социално емоционално обучение: Пример за всичко за мен.

Текст на Статията

  • I Am Athletic
  • I Am A Dog Lover
  • I Am Kind
  • Tommy
Над 30 милиона създадени разкадровки