https://www.storyboardthat.com/cs/create/šablony-pracovních-listů-kornellové-poznámky

Přizpůsobte Šablony Cornell Notes


Pokud to přiřadíte svým studentům, zkopírujte si list do svého účtu a uložte. Při vytváření úkolu jej jednoduše vyberte jako šablonu!


Co je šablona Cornell Notes?

Šablona poznámek Cornell je systematický formát pro metodu psaní poznámek, která byla vyvinuta na Cornell University. Tento systém psaní poznámek poskytuje strukturovaný a efektivní způsob, jak organizovat informace a zachytit klíčové pojmy během přednášek, prezentací nebo při čtení odborných textů. Využitím šablon pracovních listů Cornell Notes mohou studenti zlepšit své dovednosti při psaní poznámek a zlepšit svou schopnost uchovávat a kontrolovat důležité informace.

Porozumění systému Cornell Notes

Systém poznámek Cornell rozděluje každou stránku do tří částí: hlavní oblast pro psaní poznámek, menší část pro klíčové body nebo hlavní myšlenky a část shrnující. Tento formát povzbuzuje studenty, aby se aktivně zabývali materiálem, identifikovali obecné myšlenky, vytvářeli souvislosti a kontrolovali a přemýšleli o obsahu. Systematický formát této šablony usnadňuje studentům kontrolu a studium jejich poznámek, posiluje jejich učení a zlepšuje jejich uchování.

Výhody použití šablony Cornell Note Worksheet

Cornellova metoda psaní poznámek, kterou vyvinul profesor vzdělávání, je osvědčená strategie, která studentům pomáhá efektivně zachycovat a organizovat informace. Ať už jste středoškolský student, který se učí nová slovíčka nebo zkoumáte velké nápady, Cornellova metoda psaní poznámek je cennou studijní dovedností, která může zlepšit vaše učení.

Srdcem Cornellovy metody psaní poznámek je Cornellova poznámka, strukturovaný formát, který podporuje systematické a organizované psaní poznámek. Použití šablony Cornell pro psaní poznámek, známé také jako šablona Cornell nebo šablona metody Cornell, vám umožňuje optimalizovat proces psaní poznámek.

S využitím naší šablony Cornell Note se vaši studenti mohou aktivně zapojit do materiálu. Když si dělají poznámky, identifikujte klíčové body a hlavní myšlenky, spojujte je a shrnujte důležité informace. Toto aktivní zapojení zlepšuje jejich porozumění a udržení předmětu.

Tyto šablony jsou zvláště užitečné pro efektivní kontrolu a studium. Souhrnná část šablony pro psaní poznámek umožňuje rychlý přehled hlavních bodů, zatímco sloupec podnětů vás vyzve, abyste si připomněli a upevnili své porozumění materiálu. Tento strukturovaný recenzní proces posílí vaše chápání předmětu a zlepší vaše studijní dovednosti.

Krása bezplatné šablony Cornell notes spočívá v její přizpůsobitelnosti. Ať už dáváte přednost tradičnímu rozvržení nebo upravenému designu, máte svobodu přizpůsobit šablonu Cornell odpovídajícím způsobem. Naše poznámky Cornell, které lze tisknout, usnadňují použití této metody v různých vzdělávacích prostředích a poskytují vám všestranný nástroj pro zlepšení vašich dovedností při psaní poznámek a studiu.

Začlenění systému poznámek Cornell do vaší akademické rutiny vám umožní dělat si organizované a účelné poznámky. Využitím naší šablony pro psaní poznámek můžete optimalizovat své učení, zlepšit porozumění a dosáhnout akademického úspěchu. Osvojte si Cornellovu metodu psaní poznámek a její odpovídající šablonu, abyste zvýšili své studijní dovednosti a vynikli na své vzdělávací cestě.

Snadné úpravy s naším Cornell Notes Makerem

Náš inovativní Cornell Notes maker je výkonný nástroj, který vám umožní vytvářet Cornell poznámky online. S tímto uživatelsky přívětivým tvůrcem poznámek Cornell nebylo vytváření profesionálních a organizovaných poznámek nikdy jednodušší. Storyboard That nabízí:

 • Snadné vytváření online: Náš Cornell Notes Maker poskytuje bezproblémovou online platformu pro vytváření poznámek Cornell. Můžete k němu přistupovat z libovolného zařízení s připojením k internetu, což eliminuje potřebu ručního psaní poznámek a umožňuje vám vytvářet poznámky pohodlně a efektivně.
 • Jednoduché přizpůsobení: S naším Cornell Notes Creatorem máte úplnou kontrolu nad designem a rozložením vašich poznámek. Poznámky Cornell si můžete snadno přizpůsobit úpravou velikosti a umístění sekcí, výběrem různých písem a barev a přidáním záhlaví nebo podnadpisů. Tato funkce přizpůsobení zajišťuje, že vaše poznámky odpovídají vašemu preferovanému stylu a organizaci.
 • Bezproblémové možnosti úprav: Flexibilita našeho Cornell Notes Maker se rozšiřuje na jeho možnosti úprav. Své poznámky můžete podle potřeby snadno upravovat a upřesňovat. Ať už chcete přidat, odstranit nebo změnit uspořádání oddílů nebo provést změny v textu nebo formátování, naše uživatelsky přívětivé rozhraní zajistí hladký a bezproblémový proces úprav.
 • Všestranný Cornell Notes Generator: Náš Cornell Notes Maker slouží jako všestranný Cornellův generátor poznámek. Zajišťuje různé vzdělávací potřeby, ať už jste student, pedagog nebo profesionál. Generátor se přizpůsobí různým předmětům a umožní vám vytvářet předměty od literatury a vědy po historii a matematiku.

S naším uživatelsky přívětivým Cornell poznámkovým aparátem můžete svou práci bez námahy vytvářet, přizpůsobovat a vylepšovat. Rozlučte se s ručním psaním poznámek a využijte pohodlí našeho online tvůrce poznámek Cornell. Udělejte si poznámky Cornell online snadno a efektivně a pozvedněte svůj zážitek z psaní poznámek do nových výšin.

Jak používat Cornell Notes: Zlepšení vašeho zážitku s psaním poznámek

Jedná se o široce uznávanou metodu psaní poznámek, která studentům pomáhá efektivně organizovat a kontrolovat jejich studijní materiály. Díky své jedinečné struktuře, která zahrnuje odrážky, otázky a dva sloupce, Cornell notes maximalizuje aktivní zapojení a zachování klíčových konceptů. V této příručce vás provedeme procesem používání poznámek Cornell k optimalizaci vašeho zážitku z psaní poznámek.

 1. Nastavení formátu Cornell Notes pomocí naší šablony: Začněte pomocí našeho praktického příkladu, který je k dispozici na naší platformě. Šablona již rozděluje váš digitální dokument na dvě části pro snadné psaní poznámek. Na levé straně najdete největší sekci, známou jako sekce „Poznámky“. Zde můžete během přednášek nebo čtení napsat nebo napsat své hlavní myšlenky, klíčové body a podpůrné detaily. Na pravé straně uvidíte užší sloupec označený jako sloupec „Nápověda“ nebo „Otázky“, do kterého můžete psát otázky nebo podněty.
 2. Dělejte si poznámky do sekce „Poznámky“: Během hodiny nebo při čtení se zaměřte na zachycení nejdůležitějších informací v sekci „Poznámky“. Pomocí odrážek nebo krátkých frází shrňte hlavní myšlenky a podpůrné detaily. Vyhněte se dlouhým větám a nadměrnému doslovnému psaní poznámek. Místo toho se snažte shrnout informace a zachytit podstatu toho, co se učíte.
 3. Vytvářejte otázky ve sloupci „Narážky“: Po zapsání poznámek v části „Poznámky“ přesuňte svou pozornost na sloupec „Narážky“. Zde zapište otázky související s informacemi, které jste si poznamenali. Tyto otázky by měly sloužit jako podněty k prostudování a posílení vašeho porozumění materiálu. Zvažte pokládání otázek, které zpochybňují vaše porozumění, spojte různé myšlenky nebo prozkoumejte reálné aplikace.
 4. Sekce shrnutí: V dolní části stránky si rezervujte sekci pro shrnutí. Tato část vám umožní napsat stručné shrnutí hlavních myšlenek a klíčových bodů obsažených ve vašich poznámkách. Shrnutí vám pomůže syntetizovat informace a poskytne rychlou referenci při pozdější kontrole materiálu.
 5. Zapojte se do poznámek Cornell: Nyní, když máte své poznámky připravené, je čas se jimi zabývat. Začněte tím, že pokryjete část „Poznámky“ a zaměříte se pouze na otázky ve sloupci „Narážky“. Vyzvěte se, abyste na tyto otázky odpověděli pouze pomocí své paměti a porozumění. Toto cvičení aktivního vzpomínání pomáhá posílit vaše udržení a porozumění materiálu.
 6. Kontrola a reflexe: Při kontrole svých poznámek Cornell odkryjte část „Poznámky“ a použijte ji jako referenci ke kontrole odpovědí na otázky ve sloupci „Narážky“. Zamyslete se nad tím, jak dobře jste pochopili hlavní myšlenky, souvislosti mezi koncepty a podpůrné detaily. Identifikujte oblasti, které vyžadují další studium a přezkoumání.

Vylepšete své vzdělávací zkušenosti s našimi dalšími zdroji

Ve Storyboard That chápeme důležitost poskytování komplexních vzdělávacích zdrojů na podporu vaší cesty za učením. Kromě našeho výkonného nástroje pro vytváření poznámek Cornell nabízíme řadu dalších užitečných nástrojů a šablon, které dále obohatí vaše akademické zkušenosti.

 • Pracovní list aktivního čtení : Tento nástroj vás provede klíčovými strategiemi, jak se aktivně zapojit do textu, jako je zvýraznění důležitých detailů, kladení otázek k zamyšlení a vytváření smysluplných spojení.
 • Úhel pohledu v literatuře : Ponořte se do různých perspektiv a získejte hlubší pochopení toho, jak autoři utvářejí své příběhy, zkoumáním pohledu vypravěče. Tento zdroj je ideální pro analýzu literatury a cvičení kritického myšlení.
 • Šablony pro první den školy : Tyto přizpůsobitelné šablony poskytují zábavný a organizovaný způsob, jak se představit, nastavit očekávání a zaujmout své studenty od prvního dne. Začněte školní rok správně s těmito vizuálně přitažlivými a informativními šablonami.
 • Šablony diskusních pracovních listů : Tyto šablony poskytují studentům strukturovaný formát, aby mohli vyjádřit své myšlenky, klást otázky a zapojit se do promyšlených konverzací. Podpořte spolupráci a kritické myšlení pomocí těchto cenných zdrojů.
 • Family Tree Worksheets : Tyto pracovní listy nabízejí studentům kreativní a interaktivní způsob, jak prozkoumat svou rodinnou linii, dozvědět se o genealogii a pochopit důležitost rodinných spojení. Povzbuďte studenty, aby sdíleli příběhy a vytvořili pocit hrdosti na své dědictví.
 • Šablona prázdného pracovního listu : Tato všestranná šablona vám umožňuje vytvářet vlastní pracovní listy od začátku a poskytuje nekonečné možnosti pro navrhování jedinečných a poutavých výukových materiálů.

Prozkoumejte naše webové stránky a objevte ještě hodnotnější nástroje a šablony, které zlepší vaši vzdělávací cestu.


Šťastné vytváření!


Jak Vytvořit Pracovní List Cornell Notes1

Vyberte Jednu z Předpřipravených Šablon

Na výběr máme spoustu šablon. Pro inspiraci se podívejte na náš příklad!

2

Klikněte na "Kopírovat šablonu"

Jakmile to uděláte, budete přesměrováni na tvůrce scénáře.

3

Pojmenujte Svůj Pracovní List!

Nezapomeňte to nazvat nějak související s tématem, abyste to v budoucnu snadno našli.

4

Upravte Svůj Pracovní List

Zde zahrnete pokyny, konkrétní otázky a obrázky a provedete jakékoli estetické změny, které byste chtěli. Možnosti jsou nekonečné!

5

Klikněte na "Uložit a ukončit"

Až budete s pracovním listem hotovi, kliknutím na toto tlačítko v pravém dolním rohu opustíte scénář.

6

Další Kroky

Odtud můžete tisknout, stahovat jako PDF, připojovat k úkolu a používat digitálně a mnoho dalšího!

Často Kladené Otázky o Cornell Notes

Co je Cornellova šablona pro psaní poznámek?

Šablony pro psaní poznámek Cornell jsou strukturované pracovní listy, které se řídí systémem poznámek Cornell. Poskytují systematický formát pro organizování a shrnutí informací během sezení s psaním poznámek.

Jak získám přístup k šablonám poznámek Cornell?

Ve Storyboard That nabízíme různé šablony Cornell pro psaní poznámek, ke kterým můžete snadno přistupovat a stahovat je. Jednoduše navštivte naši stránku Cornell Worksheets, prozkoumejte kolekci a vyberte si šablony, které vyhovují vašim potřebám.

Jak mohu používat Cornell notes Creator?

Cornell notes Creator je nástroj, který vám umožňuje vytvářet šablony Cornell pro psaní poznámek online. Jednoduše zadejte požadované preference, jako je počet sekcí a velikosti sloupců, a tvůrce vygeneruje přizpůsobenou šablonu poznámek Cornell, kterou můžete použít.

Kdo vynalezl systém Cornell Notes?

Systém Cornellových poznámek vyvinul Walter Pauk, profesor vzdělávání na Cornellově univerzitě. Zavedl tuto efektivní metodu psaní poznámek, aby pomohl studentům zlepšit jejich porozumění, organizaci a uchování informací.

Zobrazit všechny šablony pracovních listů!
Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/create/šablony-pracovních-listů-kornellové-poznámky
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA