Intro to Geometry - Triangle Chart

Päivitetty: 8/24/2018
Intro to Geometry - Triangle Chart
Löydät kuvakäsikirjoituksen seuraavissa artikkeleissa ja resurssit:
Introduction to Geometry

Johdatus Geometry

Oppitunnit Suunnitelmat Anna Warfield

Varhaisissa luokissa opiskelijat alkavat tunnistaa, nimetä ja piirtää muotoja. Kun opiskelijat kehittyvät, geometria muuttuu monimutkaisemmaksi. Osa tästä sisältää muotojen ominaisuuksien ja ominaisuuksien sekä niiden suhteen ymmärtämisen. Seuraavien toimien tarkoituksena on auttaa oppilaita hallitsemaan nämä käsitteet ja valmistelemaan heitä tulevia geometrian tunteja varten.


Johdatus Geometry

Kuvakäsikirjoitus Kuvaus

CCSS.MATH.CONTENT.4.G.A.2Classify two-dimensional figures based on the presence or absence of parallel or perpendicular lines, or the presence or absence of angles of a specified size. Recognize right triangles as a category, and identify right triangles.

Kuvakäsikirjoitus Teksti

  • ISOSCELES
  • TRIANGLE
  • ACUTE
  • RIGHT
  • OBTUSE
  • SCALENE
  • TRIANGLE
  • EQUILATERAL
  • TRIANGLE