Ljeto u Danu - Postavljanje
Ažurirano: 5/26/2017
Ljeto u Danu - Postavljanje
Ova ploča scenarija možete pronaći u sljedećim člancima i resursima:
All Summer in a Day Lesson Plans

Ljeto u danu Ray Bradbury

Lekcije Planova Becky Harvey

"Sve ljeto na dan", kratka priča o Ray Bradburyu, izvorno je napisana 1959. za The Magazine of Fantasy and Science Fiction. To je futuristički pogled na život na Veneri. Iako sada znamo da je Venera ljudima nenastanjiv, ovaj rad opisuje uspješnu, iako jadnu, koloniju "raketnih muškaraca i žena" i njihovih obitelji. Na Veneri Bradburvja, ona se na sedam godina silovito kiša s uraganskim silama, a sunce probija samo predvidljivi dva sata između tih padina.


Ljeto u Jednom Danu

Opis Storyboarda

Cijelo ljeto u danu Ray Bradbury kratka priča

Storyboard Tekst

  • Venera, planeta na kojoj se priča događa, drugi je planet od sunca.
  • Planet doživljava konstantnu kišu. Postoje plimni valovi, vjetrovi uragan, gromovi i munje u svakom trenutku, osim dva sata svakih sedam godina.
  • Stanovništvo živi u podzemnim sobama, povezanim tunelima. Jedina "sunčeva svjetlost" koju ljudi dobivaju je od sunčanih svjetala.

Atributi Slike