Keresés
  • Keresés
  • Saját Storyboards
https://www.storyboardthat.com/hu/lesson-plans/rob-buyea-terupt-úr-miatt/karakter-elemzés
KEZDJEN EL A 14 NAPOS INGYENES PRÓBAIDŐT MOST!
KEZDJEN EL A 14 NAPOS INGYENES PRÓBAIDŐT MOST!

Tevékenység Áttekintése


A karakteranalízis munkalap segítségével a tanulók fontos információkat szervezhetnek a történet egy szereplőjéről, hogy esszét vagy projektet fogalmazzanak meg a karakterről. Ehhez a tevékenységhez a diákok egy karaktert választanak Mr. Terupt miatt, és elvégzik a karakter elemzését . A tanárok karaktereket rendelhetnek hozzá, vagy megengedhetik a diákoknak, hogy maguk válasszanak, és minden munkalap személyre szabható, és szükség szerint állványozható. Használhatók digitálisan, vagy kinyomtathatók és kézzel kitölthetők.

Ha további sablonokat szeretne találni ehhez a tevékenységhez, nézze meg karakteranalízis sablonjainkat !


Sablon és Class Utasítások

(Ezek az utasítások teljesen személyre szabhatók. Miután a "Tevékenység másolása" gombra kattintott, frissítse az utasításokat a feladat Szerkesztés lapján.)Esedékesség:

Célkitűzés: Végezze el a Mr. Terupt című film egyik főszereplőjének karakter elemzését.

Tanulói utasítások:

  1. Kattintson a „Hozzárendelés indítása” gombra.
  2. Válasszon egy karaktert.
  3. Írj két olyan tulajdonságot, amellyel ez a karakter rendelkezik.
  4. Tartalmazzon bizonyítékokat a szövegből.

Óravázlat Referencia


Rubrika

(Létrehozhat Quick Rubric.)


Munkalap Rubrikája
Jártas
7 Points
Feltörekvő
4 Points
Kezdet
1 Points
Magyarázat
Az írás világos és teljes mondatokat használ. A feladatlap hiánytalan és helyes.
Az írás kissé világos, és néhány teljes mondatot használ. A munkalap néhány helytelen választ tartalmaz.
A munkalap hiányos vagy többnyire hibás.
Az Erőfeszítés Bizonyítéka
A munka jól megírt és alaposan átgondolt.
A munka az erőfeszítések bizonyítékait mutatja.
A munka kevés bizonyítékot mutat az erőfeszítésekre.
Egyezmények
A helyesírás, a nyelvtan és az írásjelek többnyire helyesek.
A helyesírás, a nyelvtan és az írásjelek valamennyire helyesek.
A helyesírás, a nyelvtan és az írásjelek többnyire helytelenek.


Hogyan használjuk fel a „Mr. Terupt miatt” karakterelemzést a prezentációs készségek fejlesztésére

1

Bevezetés a Karakterelemzésbe és a Prezentációs Készségekbe

Kezdje a karakterelemzés fogalmának bemutatásával, és magyarázza el, hogy ez hogyan foglalja magában a karakter tulajdonságainak, motivációinak és evolúciójának vizsgálatát a történet során. Ezután mutassa be a hatékony prezentációs készségek alapjait, például a tisztaságot, az elkötelezettséget, a szerkezetet és a vizuális segédeszközök használatát. Ez a lépés lefekteti a tevékenységhez szükséges alapvető megértést.

2

Karakterelemzés Lefolytatása

Utasítsa a tanulókat, hogy válasszanak ki egy karaktert a „Terupt úr miatt”. Vezesd végig őket választott karakterük részletes elemzésén, beleértve a jellemvonásaikat, az előttük álló kihívásokat, a más szereplőkkel való kapcsolataikat és fejlődésüket a könyv során. A tanulóknak konkrét példákat és idézeteket kell gyűjteniük a szövegből elemzésük alátámasztására.

3

Az Előadás Előkészítése

Miután a tanulók befejezték a karakterelemzést, készítsenek előadást az eredményeik alapján. Ösztönözze őket, hogy koherens módon szervezzék meg előadásukat, kezdve a karakter bemutatásával, majd az elemzéssel, és a végén a karakter utazásáról szóló személyes elmélkedéseikkel. Tájékoztassa őket arról, hogyan használhatnak vizuális segédeszközöket, például PowerPoint diákat, posztereket vagy egyéb kreatív eszközöket a prezentáció javítására.

4

Bemutató és Visszajelzés

Szánj időt arra, hogy a tanulók bemutassák karakterelemzésüket az osztálynak. Minden előadás után ösztönözzön egy rövid kérdezz-felelet ülést, ahol a hallgatók kapcsolatba léphetnek az előadóval, majd konstruktív visszajelzést kapnak, amely mind az elemzés tartalmára, mind a megjelenített prezentációs készségekre összpontosít. Ez a lépés nemcsak a nyilvános beszéd gyakorlását teszi lehetővé a tanulóknak, hanem abban is, hogy tanuljanak egymás meglátásaiból és előadásmódjaiból.

Gyakran Ismételt Kérdések Mr. Teruptról – Karakterelemzés

Mitől lesz Mr. Terupt hatékony tanár, és hogyan jelenik meg ez a regényben?

Terupt úr tanári hatékonyságát a „Terupt úr miatt” című filmben innovatív tanítási módszerei, empatikus megközelítése, valamint a diákjaival való inspiráció és kapcsolatteremtés képessége mutatja meg. Kiemelkedik kreatív tantermi tevékenységeivel, amelyek a kritikus gondolkodásba és a valós problémamegoldásba vonják be a tanulókat, túllépve a hagyományos tanítási módszereken. Empatikus természete lehetővé teszi számára, hogy megértse az egyes tanulók egyéni szükségleteit és küzdelmeit, és válaszoljon azokra, elősegítve a támogató és befogadó osztálytermi környezetet. Mr. Terupt interakcióit a tanulókkal a türelem, a megértés és a határozottság keveréke ábrázolja, ami segít önbizalmuk kiépítésében és a személyes fejlődés ösztönzésében. A regény szemléletesen ábrázolja hatását tanítványai szemével, akik mindegyike jelentős növekedésen és változáson megy keresztül az ő hatására.

Mi a jelentősége Mr. Terupt karakterének a regény átfogó narratívájában?

A "Mr. Terupt miatt" című narratívában Mr. Terupt kulcsszereplőként szolgál, aki körül a történet forog. Az ő karaktere katalizátora a regény főbb eseményeinek és témáinak. Egyedülálló tanítási stílusa és személyes interakciói révén mélyrehatóan befolyásolja diákjai életét, átvezeti őket különféle személyes és kollektív kihívásokon. Az az eset, amikor súlyosan megsérül, döntő cselekménypont, amely próbára teszi a diákokat, és felszínre hozza belső konfliktusaikat. Mr. Terupt karaktere központi szerepet játszik a regény témáinak, a növekedés, az empátia, a megbocsátás és a jó tanítás átalakító erejének illusztrálásában. A történetben betöltött szerepe aláhúzza azt a hatást, amelyet egy elhivatott tanár gyakorolhat a diákokra, mind tanulmányilag, mind érzelmileg.

Hogyan lehet megkülönböztetni a feladatlapokat és a storyboardokat a változó képességű tanulók számára, amikor Mr. Teruptról tanítanak?

Amikor Mr. Teruptról tanítunk munkalapok és forgatókönyvek használatával, fontos megkülönböztetni ezeket az eszközöket, hogy alkalmazkodjanak a tanulók változó képességeihez. Fiatalabb vagy kevésbé haladó diákok számára a feladatlapok leegyszerűsíthetők irányítottabb és strukturáltabb kérdésekkel, amelyek az alapvető cselekménypontokra és a közvetlen karakter megfigyelésekre összpontosítanak. A storyboardok esetében a sablonok vagy példakeretek megadása segíthet ezeknek a diákoknak elképzelni és rendszerezni gondolataikat. A haladóbb tanulók számára a munkalapok nyitott és elemző kérdéseket tartalmazhatnak, amelyek ösztönzik a témák és a karaktermotivációk mélyebb feltárását. Hasonlóképpen, a haladó hallgatók számára kihívást jelenthet részletesebb és értelmezőbb forgatókönyvek létrehozása, esetleg digitális eszközök integrálása egy kifinomultabb prezentáció érdekében. A tevékenységek széles skálájának felkínálása és a tanulók kényelmi szintje alapján történő választás lehetővé tétele biztosíthatja, hogy minden tanuló értelmes és hozzáférhető módon foglalkozzon az anyaggal.
*(Ez egy 2 hetes ingyenes próbaverziót indít - nincs szükség hitelkártyára)
https://www.storyboardthat.com/hu/lesson-plans/rob-buyea-terupt-úr-miatt/karakter-elemzés
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában