https://www.storyboardthat.com/lv/lesson-plans/man-ir-sapnis-ko-martin-luther-king-jr
Man ir Sapnis Nodarbību Plāni Man ir Sapņu Kopsavilkums

Godājamā Mārtina Lutera Kinga jaunākā runa “I Have a Dream” ir spēcīgs vēstījums afroamerikāņu kopienai, lai tā būtu stipra un neatlaidīga laikā, kad valda liela nevienlīdzība Amerikas Savienotajās Valstīs. Martins Luters Kings jaunākais bija viena no ikoniskākajām Pilsoņu tiesību kustības figūrām. Šai runai viņš uzrunāja 200 000 amerikāņu Vašingtonā un slaveni vēlējās Ameriku, kurā viņa bērnus "nevērtēs pēc viņu ādas krāsas, bet gan pēc rakstura satura".


Studentu aktivitātes Man ir Sapnis
Būtiski jautājumi "Man ir sapnis"

  1. Kā Mārtiņš Luters Kings jaunākais ietekmēja Amerikas Savienoto Valstu nākotni?
  2. Kāpēc nevardarbīgi protesti ir spēcīgāki par vardarbīgiem?
  3. Kāpēc neatlaidība ir svarīga cilvēku īpašība?

Īss runas "Man ir sapnis" kopsavilkums

Kinga runa “Man ir sapnis” sākas, atsaucoties uz Emancipācijas proklamāciju kā “lielisku cerību gaismu” vergiem, kuri piedzīvoja netaisnību; neskatoties uz šo cerību, Kings norādīja, ka ir nepieciešams turpmāks darbs, lai afroamerikāņi būtu patiesi brīvi. pašu valsti.

Kings izmanto metaforu par sliktu čeku, lai aprakstītu, kā Amerika ir slikti izturējusies pret afroamerikāņiem, neskatoties uz vārdiem ASV konstitūcijā un Neatkarības deklarācijā, kas visiem cilvēkiem piešķir tiesības uz dzīvību, brīvību un tiekšanos pēc laimes.

Kings stāsta auditorijai, ka tagad ir laiks cīnīties par demokrātiju un brālību. Nevar būt nekāda atteikšanās, jo tas ir tikai cīņas sākums. Viņš atgādina saviem klausītājiem, ka cīņa ir jāveic ar cieņu un nevardarbīgi; cilvēkiem nevajadzētu ķerties pie vardarbīgām darbībām, bet saglabāt disciplinēšanu un turpināt virzīties uz priekšu, paturot prātā galveno mērķi.

Karalis mudina cilvēkus arī turpmāk ticēt un “negrimt izmisuma ielejā”. Viņš norāda, ka, lai arī piedzīvojam lielas nepatikšanas, viņam ir sapnis, ka šī tauta piecelsies un kļūs patiesi vienlīdzīga. Kādu dienu visā Amerikas Savienotajās Valstīs vairs nebūs netaisnības vai apspiešanas.


Pērciet I Have a Dream vietnē Amazon

Kā Mudināt Studentus Pārdomāt šo Tēmu Nozīmi Savā Dzīvē un Kopienās.

1

Iepazīstieties ar Runu un Tēmām

Iepazīstieties ar Mārtina Lutera Kinga jaunākā runu "Man ir sapnis" un tajā aplūkotajām tēmām, piemēram, rasu vienlīdzību, taisnīgumu, brīvību un vienotību. Paskaidrojiet, ka šīs tēmas neaprobežojas tikai ar vēsturisko kontekstu, bet ir aktuālas arī mūsdienās.

2

Izpētiet Personiskos Savienojumus

Iesaistiet skolēnus diskusijā par to, kā runas tēmas ir saistītas ar viņu pašu dzīvi un kopienām. Mudiniet viņus pārdomāt nevienlīdzības, netaisnības vai izaicinājumus, ko viņi ir redzējuši vai piedzīvojuši.

3

Veicināt Kritisko Domāšanu

Mudiniet studentus kritiski analizēt savu kopienu pašreizējo stāvokli saistībā ar runas tēmām. Mudiniet viņus apsvērt, vai ir panākts progress, identificēt aktuālās problēmas un izpētīt iespējamos risinājumus vai darbības.

4

Veicināt Empātiju un Izpratni

Mudiniet studentus iejusties citu vietā un just līdzi personām vai grupām, kuras saskaras ar diskrimināciju vai netaisnību. Pārrunājiet, cik svarīgi ir izprast dažādas perspektīvas un pieredzi, lai veicinātu iekļaujošāku un vienlīdzīgāku sabiedrību.

5

Veicināt Personīgās Pārdomas

Sniedziet studentiem iespējas individuāli pārdomāt, kā viņi var veicināt runas tēmu virzīšanu savā dzīvē un kopienās. Mudiniet viņus apsvērt reālus pasākumus, ko viņi var veikt, lai veicinātu vienlīdzību, taisnīgumu un vienotību.

6

Veiciniet Dialogu un Rīcību

Veiciniet diskusijas vai aktivitātes, kas ļauj skolēniem dalīties pārdomās un idejās ar vienaudžiem. Mudiniet viņus aktīvi klausīties, ar cieņu izaicināt vai paplašināt viens otra domas un sadarboties projektos vai iniciatīvās, kas pievēršas runas tēmām viņu kopienās.

Bieži uzdotie jautājumi par tēmu “Man ir sapnis”, Mārtins Luters Kings, Jr.

Kā mācību stundu plānu "Man ir sapnis" var integrēt klasē?

Nodarbību plānu "Man ir sapnis" var integrēt dažādos mācību programmas aspektos. Angļu vai valodu mākslā studenti var analizēt retoriskās metodes un spēcīgu valodas lietojumu runā. Sociālajās zinātnēs vai vēsturē runa var kalpot kā primārais avota dokuments pilsoņu tiesību kustības izpētei. Nodarbības par ētiku, patosu un logotipiem var saistīt arī ar mācībām par pārliecināšanu mediju studijās.

Kādas prasmes skolēni attīsta, izmantojot stundu plānu "Man ir sapnis"?

Stundu plāns "Man ir sapnis" palīdz skolēniem attīstīt kritiskās domāšanas prasmes, analizējot runas saturu un retoriku. Tas arī uzlabo viņu izpratni par vēsturiskiem notikumiem un sociālajiem jautājumiem, veicinot empātiju un sociālo izpratni. Vārdnīcas aktivitātes atbalsta valodas attīstību, savukārt ētika, patosa un logotipa izpēte iepazīstina viņus ar galvenajiem jēdzieniem pārliecinošā rakstīšanā un runāšanā.

Vai stundu plāns "Man ir sapnis" ir piemērots visiem klašu līmeņiem?

Lai gan stundu plānu "Man ir sapnis" var pielāgot dažādiem klašu līmeņiem, tas ir vispiemērotākais vidusskolas un vidusskolas skolēniem, kuri var iesaistīties runas tēmu un retorikas dziļākā analīzē. Tomēr jaunākie skolēni var arī gūt labumu no diskusijām par runas galveno vēstījumu par vienlīdzību un brīvību.

Attēlu Piedēvējumi
Atrodiet vairāk tādu stāstu veidošanas aktivitāšu kā šīs mūsu K-5 un 6-12 ELA kategorijās!
Skatīt Visus Skolotāju Resursus
*(Tas sāks 2 nedēļu bezmaksas izmēģinājuma versiju - kredītkartes nav nepieciešamas)
https://www.storyboardthat.com/lv/lesson-plans/man-ir-sapnis-ko-martin-luther-king-jr
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Visas tiesības aizsargātas.
StoryboardThat ir uzņēmuma Clever Prototypes , LLC preču zīme, kas reģistrēta ASV Patentu un preču zīmju birojā.