https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/amerikaanse-revolutie/cornell-noten
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!

Overzicht van Activiteiten


Sjablonen voor het maken van aantekeningen worden gebruikt om studenten te begeleiden bij het lezen van een tekst of het luisteren naar een lezing in de klas, en bieden ruimte voor hen om informatie te ordenen. Ze kunnen vooral handig zijn voor geschiedenislessen, omdat er ruimte is voor studenten om belangrijke datums en trefwoorden in te voeren. Voor deze activiteit gebruiken leerlingen de meegeleverde sjabloon om aantekeningen te maken over de Amerikaanse revolutie terwijl ze erover leren. De instructies voor leerlingen kunnen volledig worden aangepast en docenten kunnen ze door leerlingen digitaal laten invullen of afdrukken om ze in de klas te gebruiken.

Vind meer werkbladsjablonen voor Cornell-notities om aan de activiteit toe te voegen of aan te passen!


Template en Class Instructions

(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)Opleveringsdatum:

Doelstelling: Maak aantekeningen terwijl je leert over de Amerikaanse Revolutie.

Instructies voor studenten:

  1. Klik op "Opdracht starten".
  2. Maak tijdens het lezen aantekeningen over belangrijke gebeurtenissen.
  3. Gebruik opsommingstekens, het is niet nodig om in volledige zinnen te schrijven!

Lesplan Reference


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)


Werkblad Rubriek
Vaardig
7 Points
Opkomend
4 Points
Begin
1 Points
Uitleg
Er wordt duidelijk geschreven en er worden volledige zinnen gebruikt. Het werkblad is compleet en correct.
Het schrift is enigszins duidelijk en gebruikt enkele volledige zinnen. Het werkblad is compleet met enkele onjuiste antwoorden.
Het werkblad is onvolledig of grotendeels onjuist.
Bewijs van Inspanning
Het werk is goed geschreven en goed doordacht.
Het werk vertoont enig bewijs van inspanning.
Werk toont weinig blijk van enige inspanning.
Conventies
Spelling, grammatica en interpunctie zijn grotendeels correct.
Spelling, grammatica en interpunctie zijn enigszins correct.
Spelling, grammatica en interpunctie zijn meestal onjuist.


Hoe u notities kunt opnemen - opnemen in het geschiedeniscurriculum

1

Inleiding tot het Maken van Aantekeningen in de Geschiedenis

Begin de les met het introduceren van het concept van het maken van aantekeningen in de context van het bestuderen van geschiedenis. Benadruk het belang van het maken van effectieve aantekeningen om historische informatie te begrijpen en te onthouden. Bespreek waarom het maken van aantekeningen een waardevolle vaardigheid is voor leerlingen die het verleden onderzoeken.

2

Verschillende Methoden Voor het Maken van Aantekeningen Verkennen

Begeleid studenten bij het verkennen van verschillende methoden en strategieën voor het maken van aantekeningen: Lezingsaantekeningen: leg uit hoe u aantekeningen kunt maken tijdens geschiedeniscolleges, waarbij u belangrijke punten, belangrijke data en relevante details benadrukt. Notities lezen: Leer leerlingen hoe ze essentiële informatie uit historische teksten kunnen halen, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van samenvattingen, annotaties en accentuering. Onderzoeksnotities: Bespreek het belang van georganiseerde aantekeningen bij het uitvoeren van historisch onderzoek, inclusief het citeren van bronnen en het vastleggen van bibliografische informatie.

3

Oefening met het Maken van Aantekeningen

Betrek de leerlingen bij praktische oefeningen voor het maken van aantekeningen: Lezingsdemonstratie: geef een korte geschiedenislezing of leesfragment gerelateerd aan het leerplan. Modelleer effectieve technieken voor het maken van notities, waarbij het gebruik van afkortingen en symbolen wordt benadrukt en notities op onderwerp of thema worden geordend. Interactief aantekeningen maken: Moedig leerlingen aan om te oefenen met het maken van aantekeningen tijdens een korte geschiedenisdiscussie of tijdens het lezen van een historische passage. Zorg voor een sjabloon of richtlijnen om hun aantekeningen effectief te structureren. Peer Review: koppel studenten om elkaars aantekeningen te beoordelen en te bespreken, en strategieën en inzichten voor verbetering te delen.

4

Toepassing en Reflectie

Sluit de les af door de leerlingen hun vaardigheden op het gebied van het maken van aantekeningen te laten toepassen: Het maken van aantekeningen in opdrachten: Wijs historische lees- of onderzoekstaken toe en vraag de leerlingen om hun aantekeningen in te leveren als onderdeel van de opdracht. Klassikale discussie: Faciliteer een klassikale discussie waarbij leerlingen reflecteren op hun ervaringen met het maken van aantekeningen. Moedig hen aan om de uitdagingen waarmee ze werden geconfronteerd en de strategieën die zij het meest effectief vonden, te delen. Huiswerk: Wijs het maken van aantekeningen toe als onderdeel van hun huiswerk en vraag de leerlingen een historische gebeurtenis samen te vatten of een passage in hun aantekeningen te lezen.

Veelgestelde vragen over het werkblad Aantekeningen maken over de Amerikaanse Revolutie

Hoe kunnen docenten de lessen uit de Amerikaanse Revolutie verbinden met hedendaagse kwesties of conflicten, waardoor de geschiedenis beter herkenbaar wordt voor de leerlingen van vandaag?

Opvoeders kunnen de kloof tussen de Amerikaanse Revolutie en de hedendaagse relevantie overbruggen door de blijvende thema’s en principes te benadrukken die resoneren met de huidige gebeurtenissen. Door parallellen te trekken tussen de historische strijd voor vrijheid, rechtvaardigheid en vertegenwoordiging en hedendaagse uitdagingen, kunnen leraren leerlingen betrekken bij zinvolle discussies. Ze kunnen bijvoorbeeld het concept van burgerparticipatie verkennen en de zoektocht van de kolonisten naar zelfbeschikking vergelijken met hedendaagse bewegingen voor burgerrechten of sociale rechtvaardigheid. Door de relevantie van historische lessen te benadrukken, helpen docenten leerlingen de voortdurende betekenis van de Amerikaanse Revolutie te waarderen en moedigen ze hen aan om geïnformeerde en actieve burgers te worden.

Hoe stimuleren werkbladen voor het maken van aantekeningen voor de Amerikaanse Revolutie kritisch denken en analyseren van historische gebeurtenissen?

Werkbladen voor het maken van aantekeningen voor de Amerikaanse Revolutie bevorderen kritisch denken en historische analyse door van leerlingen te eisen dat zij belangrijke informatie destilleren, patronen identificeren en complexe ideeën synthetiseren. Het samenvatten en vastleggen van informatie in eigen woorden zet leerlingen ertoe aan de stof actief te verwerken en te begrijpen. Bovendien bevatten goed ontworpen werkbladen vaak tot nadenken stemmende vragen die leerlingen uitdagen om na te denken over de oorzaken, gevolgen en motivaties achter historische gebeurtenissen. Deze vragen stimuleren kritische reflectie, analytisch denken en de ontwikkeling van historische perspectieven. In wezen gaat het maken van aantekeningen verder dan passief memoriseren; het geeft studenten de vaardigheden om historische verhalen te ontleden, evalueren en construeren.

Waarom is het maken van aantekeningen belangrijk bij het bestuderen van de Amerikaanse Revolutie?

Het maken van aantekeningen speelt een cruciale rol bij het bestuderen van de Amerikaanse Revolutie, omdat het dient als een actieve leerstrategie die het begrip en het behoud van historische inhoud verbetert. Tijdens lezingen, lezingen of klassikale discussies worden studenten blootgesteld aan een schat aan informatie en details over de Revolutionaire periode. Door effectief aantekeningen te maken, kunnen ze belangrijke feiten, concepten en thema's uit deze overdaad aan informatie halen. Het moedigt leerlingen aan om hun gedachten te ordenen, ideeën met elkaar te verbinden en een beknopt verslag te maken van belangrijke gebeurtenissen, cijfers en concepten. Dit proces helpt niet alleen bij het beter begrijpen van de complexiteit van de Amerikaanse Revolutie, maar biedt ook een waardevolle hulpbron voor latere evaluatie en studie, waardoor de examenvoorbereiding en het langdurig bewaren van historische kennis worden vergemakkelijkt.
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/amerikaanse-revolutie/cornell-noten
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office