https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/een-afzonderlijke-vrede-door-john-knowles/literair-conflict

Overzicht van Activiteiten


Storyboarding is een uitstekende manier om je te concentreren op soorten literaire conflicten. Laat je leerlingen een voorbeeld kiezen van elk literair conflict en ze uitbeelden met de Storyboard Creator.

In het storyboard moet een voorbeeld van elk conflict visueel worden weergegeven, samen met een uitleg van de scène en hoe deze past bij de specifieke categorie van conflicten.


Voorbeelden van literaire conflicten

MAN versus MAN

Wanneer Cliff Quackenbush Gene bespot en hem vervolgens "verminkt" noemt, komt het te dicht bij huis en verliest Gene het. Hij slaat Quackenbush in het gezicht en ze vallen in de rivier. Gene zegt dat dit de eerste van vele gevechten is die hij voor Finny vecht, aangezien Finny nu is geworden wat wordt gezien als 'verminkt'.


MAN versus ZELF

Gene worstelt met interne conflicten. Gene's schuldgevoel over wat hij Finny heeft aangedaan, brengt hem ertoe het goed te maken. Wanneer Finny terugkeert naar Devon, verklaart hij dat Gene in zijn plaats zal trainen voor de Olympische Spelen van 1944. Gene is blij om iets tastbaars te doen om te proberen goed te maken dat hij Finny fysiek heeft gekwetst, en hem pijn heeft gedaan in zijn bekentenis aan hem in Boston.


MAN versus SAMENLEVING

Leper gaat in tegen de constructies van de samenleving door zijn verstand te verliezen en weg te gaan bij het leger. Hij is niet in staat om te gaan met de eisen van training, iets dat van alle mannen wordt verwacht in deze oorlogstijd in de jaren veertig. Er wordt ook niet van hem verwacht dat hij zijn post verlaat en naar het huis van zijn ouders vlucht, wat zowel illegaal als oneervol wordt beschouwd.Template en Class Instructions

(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)student Instructions

Maak een storyboard dat ten minste drie vormen van literaire conflict in een afzonderlijke vrede laat zien.


  1. Identificeer conflicten in een afzonderlijke vrede.
  2. Categoriseren elk conflict als Character vs. Karakter, Character vs. Zelf, Character vs. Society, Character vs. Nature of Character vs. Technology.
  3. Illustreren conflicten in de cellen, met behulp van personages uit het verhaal.
  4. Een korte beschrijving van het conflict onder de cel.
  5. Opslaan en de opdracht in te dienen.

Lesplan Reference


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)


Soorten Literary Conflict Rubriek
Maak een storyboard dat ten minste drie vormen van literaire conflict uit het verhaal laat zien. Ondersteun je keuzes met bewijs uit de tekst.
Bedreven Opkomende Begin Probeer het nog Eens
Conflict Identificatie
Student identificeert juist grote conflicten en maakt gebruik van sterke, duidelijke tekstuele bewijs om de keuze te ondersteunen.
Student identificeert juist groot conflict en gebruikt weinig of onduidelijke informatie om hun keuze te steunen.
Student identificeert onjuist groot conflict, en maakt gebruik van een aantal details uit de tekst van hun keuze te steunen.
Student doet geen poging om grote conflicten te identificeren of identificeert onjuist groot conflict met geen uitleg.
Inzicht Outcome
Student toont duidelijk de uitkomst van het conflict en de gevolgen ervan voor de hoofdpersoon met bewijs uit de tekst.
Student geeft de uitkomst van het conflict en het effect ervan op de hoofdpersoon, maar enig bewijs is onduidelijk.
Student geeft de uitkomst van het conflict, maar heeft geen effect op de protagonist te onderzoeken en maakt gebruik van een vage tekstuele bewijs.
Student niet duidelijk de uitkomst van het conflict te laten zien of gebruik tekstuele bewijs.
Karakter
Storyboard omvat alle vereiste tekens en duidelijk namen hen. Gaat boven en buiten door het toevoegen van extra informatie.
Storyboard omvat alle vereiste tekens en duidelijk namen hen.
Storyboard omvat protagonist en antagonist maar laat uit andere vereiste karakters.
Storyboard omvat niet de namen van de gewenste letters.
Storyboard
Student toont duidelijk aan het werk om de instelling van de plaats van het boek over te brengen
Student probeert setting en scène van het boek over te brengen, maar mist een aantal duidelijkheid.
Student niet duidelijk overbrengen van de setting en scène.
Student maakt weinig of geen poging om de instelling of een scène te brengen.
Spelling en Grammatica
Student maakt gebruik van voorbeeldige spelling en grammatica. Er zijn geen fouten.
Student maakt een kleine fout in spelling en grammatica.
Student maakt een aantal kleine fouten in spelling en grammatica.
Student maakt veel fouten in de spelling en grammatica; kleine poging tot spellingcontrole.


Meer Storyboard That Activities

Een Afzonderlijke Vrede
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/een-afzonderlijke-vrede-door-john-knowles/literair-conflict
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.