https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/lord-of-the-flies-van-william-golding
Lord of the Flies Lesplannen

Lord of the Flies is een in het oog springende roman over wat er gebeurt met een groep jongens die in de steek worden gelaten en aan hun lot worden overgelaten. Studenten lijken zich altijd te relateren aan de benarde situatie van Ralph, terwijl hij worstelt om de orde te handhaven op een plek waar anarchie uit de hand loopt. Studenten zien uit de eerste hand hoe snel de chaos escaleert als er geen regels of grenzen zijn aan een samenleving.


Studentenactiviteiten voor Heer der VliegenLord of the Flies- samenvatting

Het verhaal begint wanneer een vliegtuig met leerlingen van een jongensschool tijdens de Tweede Wereldoorlog per ongeluk wordt neergeschoten boven een onbewoond tropisch eiland. Het verhaal draait om twee jongens, Ralph en Jack; Ralph is stil, nuchter en een evenwichtige leider; Jack is wreed en meedogenloos, maakt anderen belachelijk en is uiteindelijk het middelpunt van vele doden.

Met de jongens gestrand op het eiland, ontstaat er een strijd om de macht. Een jongen genaamd Piggy vindt een schelphoorn; als hij erop blaast als een hoorn, rennen de jongens die zich over het eiland hebben verspreid terug naar het strand. Ralph wordt tot leider gemaakt en hij gebruikt de schelp om diplomatiek te beslissen wie zal spreken; wie de schelp vasthoudt, spreekt en niemand anders. Jack lijkt echter van streek te zijn over Ralph's positie. Als ze dit zien, maken ze Jack de baas over de jachtgroep.

Ralph's eerste verklaring als leider is dat ze een vuur moeten aansteken om hulp aan te trekken. Door het gebruik van Piggy's dik ingelijste bril, ontsteken de jongens een vuur. Hun onervarenheid en onvolwassenheid leidt er echter toe dat ze het allemaal negeren. Een laaiend vuur begint en brandt een deel van de jungle af. Er wordt dan aangenomen dat een van de jongste jongens was verbrand.

In het begin is het leven op het eiland fantastisch voor de jongens. Ze hebben geen regels en niemand om ze te disciplineren. Echter, zonder een seinbrand, laat het schip dat ze voorbij zien varen hen gestrand. Ralph, Piggy en Jack maken er ruzie over. Het was Jacks beurt om naar het vuur te kijken, maar hij liet het uitbranden. Tijdens de ruzie raakt Jack Piggy in het gezicht. Ralph blaast op de schelp en houdt een toespraak om de orde te herstellen. De jongste jongens zijn echter bang en de oudere jongens negeren Ralph. Ze zijn woeste jagers geworden, genietend van hun eerste prooi, een wild zwijn.

Er gaan geruchten over een enorm beest op het eiland, en het wordt duidelijk dat het isolement van de jongens een psychologische tol begint te eisen. Jack en Ralph worden steeds vijandiger naar elkaar toe, en de jongens besluiten een vergadering te houden om te bespreken wie de leider van de groep wordt. Jack hoopt dat Ralph wordt weggestemd, maar de andere jongens weigeren. Piggy probeert de jongens weer bij elkaar te krijgen en staat erop dat ze een nieuw seinvuur maken. Velen van hen zijn echter meer geïnteresseerd om met Jack mee te gaan op zoek naar het "beest".

Kort daarna heeft Simon, een van de oudere jongens, een droom waarin het hoofd van het varken dat Jack heeft gedood, dat in het bos is uitgezet, tot hem spreekt. Wanneer Simon wakker wordt, realiseert hij zich dat er geen beest is en dat de echte monsters in hen allemaal zitten. Hij gaat met de jongens op het strand praten, maar als hij tevoorschijn komt, denken ze dat hij het beest is en vermoorden ze hem. De volgende ochtend gaat Ralph, geschokt door wat er is gebeurd, naar Jack's kamp om met de jagers te praten. Ze worden onredelijk; Piggy wordt gedood en Ralph moet vluchten voor de jagers die zich tegen hem keren.

Ralph moet zich verstoppen en rennen voor zijn leven. Uiteindelijk rent Ralph naar het strand om te vallen aan de voeten van een Britse soldaat. Het vuur, opnieuw uit de hand gelopen, signaleerde een marineschip. Wanneer de marineofficier Ralph begint te ondervragen over wat er aan de hand is, begonnen Ralph en alle jongens onbedaarlijk te snikken, wetende wat ze hebben gedaan en nu de realiteit van hun acties onder ogen zien.


Essentiële vragen voor Lord of the Flies

  1. Wat maakt een mens krachtig?
  2. Controleren mensen groepen of controleren groepen mensen?
  3. Zijn wetten nodig? Wat gebeurt er als er geen wetten zijn?


Andere Lord of the Flies- activiteitenideeën

  1. Gebruik een storyboard om precieze oorzaken en gevolgen te laten zien van gebeurtenissen die in de roman plaatsvinden.
  2. Gebruik een storyboard om één hoofdstuk tegelijk weer te geven.
  3. Maak een T-Chart-storyboard voor het thema orde versus chaos.
  4. Voeg een presentatie toe aan elk storyboardproject.

Hoe het Concept van Samenleving en Beschaving aan Studenten uit te Leggen

1

Definieer Samenleving en Beschaving

Begin met het geven van eenvoudige basisdefinities aan de leerlingen van een samenleving en een beschaving. Vertel hen dat een samenleving wordt gemaakt door een groep mensen die gemeenschappelijke gronden delen en met elkaar verbonden zijn door relaties. Leg de geschiedenis en het belang van de beschaving uit en hoe een samenleving deel uitmaakt van de beschaving.

2

Bespreek Wijzigingen

Beschrijf hoe beschavingen en culturen zich ontwikkelen en veranderen. Gebruik voorbeelden zoals hoe de evolutie van maatschappelijke normen door de tijd heen of hoe hedendaagse technologie de communicatie heeft veranderd.

3

Over Onderlinge Afhankelijkheid Gesproken

In de samenleving zijn individuen voor allerlei behoeften van elkaar afhankelijk, waaronder voedsel, huisvesting, onderwijs en meer. Noem voorbeelden zoals voedselproducenten zoals boeren, opvoeders zoals leraren en zorgverleners zoals artsen. Bespreek hoe deze rollen een belangrijke rol spelen bij het handhaven van de orde en hoe de jongens in Lord of the Flies een verschil in hun situatie hadden kunnen maken als ze deze orde hadden ingesteld totdat ze werden gered.

4

Deel Interessante Verhalen

Deel interessante verhalen over verschillende beschavingen en samenlevingen gedurende verschillende tijdsperioden. Bijvoorbeeld de eerste beschaving en hoe deze ontstond. Leraren kunnen enkele films of video's laten zien die de geschiedenis kunnen uitleggen door middel van verhalen.

5

Geef Scenario's

Om leerlingen het belang van verschillende elementen in de samenleving te laten begrijpen, moet je ze scenario's geven zoals wat ze zouden doen als ze erachter zouden komen dat ze zich in een dystopische wereld bevonden of dat ze met hun vrienden verdwaald waren in het bos. Dit kan ook hun kritische denkvaardigheden verbeteren en hen helpen de moraal van het verhaal te begrijpen.

Veelgestelde Vragen Over Lord of the Flies van William Golding

Wat is de plot van "Lord of the Flies"?

In het boek "Lord of the Flies" wordt een groep jonge Britse jongens beschreven als vastzittend op een afgelegen eiland na een vliegtuigramp. Ze doen hun best om een ​​functionerende gemeenschap op te richten, maar de zaken worden al snel gewelddadig en chaotisch. Het verhaal legt de chaos en mentale gevolgen uit waarmee de jongens in deze periode te maken kregen en hoe hun meningsverschillen tot veel doden leidden.

Wie zijn de hoofdpersonen in het verhaal?

Ralph, Piggy, Jack, Simon en Roger zijn de hoofdrolspelers; ze vertegenwoordigen elk een ander facet van de samenleving en de menselijke natuur. Het machtsconflict tussen Jack en Ralph resulteert in veel meningsverschillen en groepen binnen de groep.

Wat is de betekenis van de titel "Lord of the Flies" en de symbolische betekenis ervan?

De varkenskop op een stok die de jongens aanbidden als representatie van hun eigen verdorvenheid en duisternis wordt in de titel genoemd. Leerlingen kunnen proberen de werkelijke en letterlijke betekenis van deze zin en de relatie ervan tot het verhaal te analyseren.

Vind meer lesplannen en activiteiten zoals deze in onze Engelse taalkunstcategorie!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/lord-of-the-flies-van-william-golding
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office