Hindoe Woordenschat

Hindoe Woordenschat
U kunt deze storyboard in de volgende artikelen en middelen te vinden:
Wat is Woordenschat? | Woordenschatactiviteiten

Wat is Woordenschat?

Door Lauren Ayube

Woordenschat is de kennis van woorden en wat ze betekenen. Het leren en gebruiken van nieuwe woordenschat is iets dat ons hele leven doorgaat en zich uitbreidt, en is veel meer dan alleen een definitie opzoeken en onthouden. Woordenschat wordt verworven door directe en indirecte blootstelling en expliciete instructie met behulp van specifieke woorden, inhoud en strategieën.
Bekijk enkele van onze andere educatieve artikelen!


Storyboard Beschrijving

Laat de leerlingen de belangrijkste woordenschat uit hun sociale studies of geschiedenis-eenheden illustreren!

Storyboard Tekst

  • GANESHA
  • BRAHMA
  • AHIMSA
  • Ganesha, Ganesh, or Ganapati, is the elephant-headed Hindu god of beginnings, who is traditionally worshipped before embarking on a new enterprise. He is the patron of intellectuals, bankers, scribes, and authors. He is also a remover of obstacles.
  • The first god in the Hindu triumvirate, Brahma is known as the Creator. The other two gods are Vishnu the Preserver and Shiva the Destroyer. Brahma's job was creation of the world and all its creatures.
  • 
  • (in the Hindu, Buddhist, and Jainist tradition) Ahimsa means respect for all living things and avoidance of violence toward others.
  • HINDUISM VOCABULARY
Meer dan 20 miljoen storyboards gemaakt
Storyboard That Familie