Zoekopdracht
 • Zoekopdracht
 • Mijn Storyboards
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/ethos-pathos-logosRetoriek Definitie

Retoriek is het op een effectieve manier gebruiken van taal met als doel een publiek te overtuigen of te motiveren. Retoriek is van toepassing op zowel spreken als schrijven.


Op de middelbare school vereisen de ELA Common Core State Standards dat leerlingen formele schrijfvaardigheden ontwikkelen, waarbij ze essays en argumenten schrijven die goed doordacht en syntactisch gevarieerd zijn. Ze vereisen ook dat studenten effectief overtuigende schrijfstrategieën gebruiken om een ​​claim of standpunt te verdedigen.

Een geweldige manier om het begrip van effectieve argumenten bij leerlingen te vergroten, is door de aristotelische concepten Ethos, Pathos en Logos te onderwijzen. Dit vereist een basiskennis van retoriek. Een sleutel tot sterk overtuigend schrijven is het vermogen om de retoriek van andere argumenten te ontleden en te valideren, of te ontkrachten.

De retorische driehoek: Ethos, Pathos, Logos

Wat is Ethos?

Ethos verwijst naar de geloofwaardigheid van een spreker of schrijver. Het schept vertrouwen en autoriteit over een bepaald onderwerp. De definitie van ethos richt zich op karakter, expertise, betrouwbaarheid en reputatie. Wanneer een spreker ethos gebruikt, demonstreert hij zijn kwalificaties, moraal en kennis om een ​​publiek te beïnvloeden.

De 'I Have a Dream'-toespraak van Martin Luther King Jr. is bijvoorbeeld een voorbeeld van een sterk ethos. Als invloedrijke burgerrechtenactivist vestigde MLK zijn reputatie en karakter. Zijn geloofwaardigheid dwong het publiek in het hele land om de burgerrechtenbeweging te steunen. MLK benadrukte zijn ontwikkelde achtergrond en verwees naar gerespecteerde documenten zoals de Grondwet om zijn expertise op het gebied van raciaal onrecht te demonstreren. Dit versterkte zijn ethische aantrekkingskracht.

Ethos doet een beroep op:

 • Intelligentie
 • Deugd
 • Moraal
 • Perceptie van betrouwbaarheid


Wat is Pathos?

Pathos roept emotie op bij een publiek om hen te overtuigen. De pathos-definitie houdt in dat een beroep wordt gedaan op sympathieën, verbeeldingskracht en persoonlijke connecties. Pathos overtuigt een publiek door zich te richten op verlangens, vooroordelen en motivaties. In plaats van uitsluitend op statistieken te vertrouwen, maakt Pathos gebruik van levendige taal, beelden en metaforen.

In de literatuur maakte Charles Dickens in zijn romans effectief gebruik van pathos. Oliver Twist brengt bijvoorbeeld de erbarmelijke omstandigheden van weeshuizen en kinderarbeid in beeld. Dickens versterkte gevoelens van verontwaardiging en empathie door emotionele beschrijvingen van Olivers erbarmelijke omstandigheden. Dit maakte het publiek vastbesloten om sociale onrechtvaardigheden die kinderen treffen, te corrigeren.

Pathos doet een beroep op:

 • Emoties en gevoelens
 • Vooroordelen en vooroordelen
 • Zintuigen
 • Motivaties


Wat zijn logo's?

Logos gebruikt feiten, gegevens en logische redeneringen om een ​​overtuigend argument op te bouwen. De logos-definitie richt zich op geloofwaardigheid die geworteld is in rationaliteit in plaats van in emotie. Logos maakt een argument logisch en gedegen door bewijsmateriaal, getuigenissen en statistieken aan te halen en context te bieden. In tegenstelling tot pathos vermijdt logos sentimentaliteit ten gunste van objectieve verklaringen.

Een wetenschappelijk artikel levert bijvoorbeeld logo's op door methodisch onderzoek en empirisch bewijs te presenteren. Het artikel vermijdt niet-geverifieerde aannames of subjectieve standpunten. Door middel van nauwkeurig taalgebruik en feitelijke details ondersteunt de auteur systematisch hun hypothese met logische analyse van experimenten en resultaten. Dit logo versterkt de centrale stelling van het artikel.

Logo's gebruiken:

 • Bewijs
 • Getuigenis
 • Statistieken en gegevens
 • Universele waarheden


Retorische strategieën en apparaten

De succesvolle implementatie van ethos, pathos en logos in geschrift of spraak hangt af van de effectiviteit van verschillende retorische strategieën . Er zijn veel verschillende retorische strategieën (en retorische denkfouten!) die een argument kunnen versterken of verzwakken. Enkele van de meer bekende strategieën voor studenten zijn:


Retorische vragen moedigt het publiek aan om na te denken over een voor de hand liggend antwoord
Analogie stelt een vertrouwder concept vast om een ​​ingewikkelder of afgelegen onderwerp uit te leggen
Weerwoord een bewering weerlegt of weigert
Antithese gebruikt sterk contrasterende woorden, afbeeldingen of ideeën
Parallellisme herhaalt een grammaticale structuur om een ​​belangrijk idee te benadrukken
Herhaling herhaalt een specifiek woord of zin om ervoor te zorgen dat het publiek aandacht besteedt
Geladen woorden gebruikt de connotaties van woorden om in te spelen op de emoties van het publiek
Herformulering drukt hetzelfde idee uit, maar in andere woorden om te verduidelijken of te benadrukken
Understatement of overstatement gebruiken om ironisch te zijn, de aandacht op een idee te vestigen, of om een ​​idee te benadrukken door middel van overdrijving


Retorische strategieën in actie


Door de tactieken van een overtuigend argument te herkennen, leren leerlingen deze zelf te gebruiken en deze tactieken in het dagelijks leven te herkennen. Een uitstekende manier om de concepten ethos, pathos en pathos te onderwijzen en te beoordelen is via een storyboard.


In het volgende voorbeeld-storyboard wordt elk concept kort uitgelegd en vervolgens in actie getoond. Wanneer leerlingen zo'n definitie- of voorbeeldbord maken, worden de concepten in de klas versterkt en krijgen leerlingen de kans om deze op creatieve wijze te demonstreren.

Door de visuele elementen van zowel een storyboard als tekst op te nemen, kunnen zelfs studenten die moeite hebben met het creëren van georganiseerde geschreven gedachten, de beheersing van het onderwerp aantonen. Bovendien kunnen leraren onnauwkeurigheden onmiddellijk zien en erop reageren, waardoor ze de lestijd kunnen gebruiken om te beoordelen en te corrigeren, in plaats van het beoordeelde werk een dag of twee later terug te geven.

Storyboards gebruiken in uw klaslokaal

 • Gebruik storyboards om advertenties te maken voor producten met behulp van Ethos, Pathos of Logos om potentiële kopers te overtuigen.
 • Gebruik een storyboard om een ​​‘argumentdiagram’ van een beroemde toespraak te maken. De leerlingen kunnen de toespraak opsplitsen in tactieken en vervolgens in elke cel een voorbeeld van die tactieken laten zien.
 • Vraag de leerlingen om een ​​overtuigend storyboard te maken over een onderwerp dat voor hen belangrijk is. Vraag hen om één of alle tactieken in de retorische driehoek te gebruiken.
 • Laat leerlingen samenwerken en een impopulaire schoolregel, consequentie, huiswerk of zelfs cafetariavoedsel promoten. Laat ze retorische tactieken en strategieën gebruiken bij hun promotie. Een negatief idee omzetten in een positief idee is ook een geweldige manier om propaganda te onderwijzen.
 • Geef leerlingen een leeg storyboard als onderdeel van een beoordeling en vraag hen om elk verhaal uit te leggen en een voorbeeld te geven: ethos, pathos, logos.


Gerelateerde activiteiten

Bekijk deze ethos-, pathos- en logo-activiteiten van onze gidsen over Narrative of the Life of Frederick Douglass , The Tragedy of Julius Caesar en 'Brief uit de gevangenis van Birmingham'.


Ethos, Pathos en Logo's Opnemen in Groepsdiscussies en Debatten in de Klas

1

Inleiding en Uitleg

Begin met het introduceren van ethos, pathos en logo's als retorische strategieën om een publiek te overtuigen. Leg uit dat het opnemen van deze strategieën in groepsdiscussies en debatten de effectiviteit van argumenten kan vergroten en kritisch denken kan bevorderen.

2

Leer de Concepten

Geef duidelijke definities en voorbeelden van ethos, pathos en logo's. Illustreer hoe elke strategie verschillende aspecten van overreding aanspreekt: ethos richt zich op geloofwaardigheid, pathos doet een beroep op emoties en logos legt de nadruk op logisch redeneren.

3

Analyseer Voorbeelden uit de Echte Wereld

Betrek leerlingen bij het analyseren van praktijkvoorbeelden van groepsdiscussies, debatten of overtuigende toespraken. Moedig ze aan om voorbeelden van ethos, pathos en logo's te identificeren die door de sprekers worden gebruikt om hun argumenten te ondersteunen.

4

Oefen met het Identificeren van Ethos, Pathos en Logo's

Wijs groepsactiviteiten toe of geef voorbeeldteksten waarin studenten het gebruik van ethos, pathos en logo's kunnen identificeren en analyseren. Leid discussies over hoe de toepassing van deze strategieën de effectiviteit en overtuigingskracht van de gepresenteerde argumenten beïnvloedt.

5

Gestructureerd Debat of Discussie

Verdeel de leerlingen in groepen en wijs een debat- of discussieonderwerp toe dat relevant is voor het curriculum of de actualiteit. Instrueer elke groep om ethos, pathos en logos in hun argumenten op te nemen en moedig ze aan om hun standpunten te ondersteunen met bewijzen en logische redeneringen.

6

Reflectie en Feedback

Faciliteer na het debat of de discussie een reflectiesessie waarin groepen hun gebruik van ethos, pathos en logo's kunnen evalueren. Geef constructieve feedback over hun toepassing van deze strategieën en moedig studenten aan om na te denken over hoe ze hun overtuigingskracht kunnen verbeteren in toekomstige discussies of debatten.

Veelgestelde vragen over de retorische driehoek: ethos, pathos, logos

Wat is de Retorische Driehoek?

De retorische driehoek is een raamwerk dat door Aristoteles is ontwikkeld om de elementen van overtuigend schrijven en spreken te analyseren. Het bestaat uit drie hoofdelementen: Ethos, Pathos en Logos. Ethos verwijst naar de geloofwaardigheid van de spreker of schrijver, Pathos doet een beroep op emoties en Logos doet een beroep op logica.

Waarom is het belangrijk om de retorische driehoek te begrijpen?

Het begrijpen van de retorische driehoek is essentieel voor effectieve communicatie, vooral bij overtuigend schrijven en spreken. Door het gebruik van Ethos, Pathos en Logos in een betoog te analyseren, kan men de sterke en zwakke punten van het betoog identificeren en uiteindelijk sterkere overtuigende schrijf- en spreekvaardigheid ontwikkelen.

Hoe kan de retorische driehoek worden toegepast in de klas?

De retorische driehoek kan in de klas worden toegepast om studenten te leren overtuigende schrijf- en spreekvaardigheid te ontwikkelen. Docenten kunnen studenten kennis laten maken met de concepten Ethos, Pathos en Logos en van elk voorbeelden geven. Studenten kunnen vervolgens oefenen om deze elementen in verschillende teksten en toespraken te identificeren en ze toe te passen in hun eigen schrijven en spreken.

Vind meer van dit soort activiteiten in onze 6-12 ELA- categorie!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/ethos-pathos-logos
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office