Zoekopdracht
 • Zoekopdracht
 • Mijn Storyboards
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/sociaal-emotioneel-leren

Wat is sociaal en emotioneel leren?

Sociaal en emotioneel leren, of kortweg SEL, is het aanleren en ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om met grote gevoelens om te gaan, relaties aan te gaan, zelfbewustzijn te verwerven, problemen op te lossen, verantwoorde keuzes te maken en doelen te stellen. SEL richt zich ook op open communicatie, sociaal bewustzijn en empathie.

Bekijk deze SEL-bronnen!


Sociaal en emotioneel leren (SEL) omvat vijf fundamentele componenten die individuen voorzien van essentiële levensvaardigheden. De 5 componenten van SEL zijn een integraal onderdeel van het bevorderen van emotionele intelligentie, gezonde relaties en persoonlijk welzijn. SEL-programma's en -praktijken zijn erop gericht deze competenties te koesteren, waardoor individuen met veerkracht en empathie de uitdagingen van het leven kunnen aangaan.5 kerncompetenties van sociaal en emotioneel leren

Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn is het vermogen om de eigen gevoelens, sterke en zwakke punten en stressfactoren te herkennen. Het is ook wanneer iemand zich kan afvragen: waarom voel ik me zo? Wat is mijn doel? Hoe kan ik mijn gedrag veranderen?


Zelfmanagement

Zelfmanagement is het vermogen om het eigen handelen te beheersen. Enkele voorbeelden hiervan zijn zelfmotivatie, het uitoefenen van zelfbeheersing, het stellen van doelen voor zichzelf en het herkennen wanneer iemand een pauze nodig heeft, tijd voor zichzelf moet nemen of diep adem moet halen.


Maatschappelijk bewustzijn

Sociaal bewustzijn is het vermogen om dingen vanuit het standpunt van anderen te begrijpen en empathie voor anderen te voelen. Het is ook het vermogen om respect voor anderen te tonen en diversiteit te waarderen en te omarmen.


Relatievaardigheden

Relatievaardigheden zijn het vermogen om zinvolle en gezonde relaties met andere individuen aan te gaan en te onderhouden. Het kunnen romantische, professionele, teamgenoten of vriendschappen zijn. Belangrijke componenten van gezonde relaties van welke aard dan ook zijn onder meer open communicatie, luisteren, vertrouwen, samenwerking, compromissen sluiten en probleemoplossing. Het is ook van cruciaal belang dat kinderen begrijpen hoe een gezonde VN- relatie eruit ziet.


Verantwoorde besluitvorming

Verantwoorde besluitvorming is het vermogen om constructieve en goed doordachte beslissingen te nemen over het eigen gedrag en sociale interacties. Enkele aspecten hiervan zijn onder meer het overwegen van oorzaak en gevolg, evaluatie van de situatie en de beslissing, mogelijke uitkomsten, impact op anderen en zelfreflectie.


Voorbeelden van SEL-componenten

Voor meer informatie over de competentiedomeinen, bezoek zeker CASEL!


Waarom hebben leerlingen sociaal en emotioneel leren nodig?

Er zijn veel redenen waarom SEL belangrijk is voor de ontwikkeling en groei van een kind als mens. De eerste reden zijn academische prestaties. Kinderen werken hard om zich op schoolwerk te concentreren, en het is belangrijk dat ze zich op hun gemak voelen, gelukkig zijn en emotioneel goed getraind zijn om zo goed mogelijk te kunnen presteren. Emotioneel stabiele kinderen hebben minder gedragsproblemen en kunnen beter op school blijven. De tweede reden waarom studenten SEL nodig hebben is de algemene kwaliteit van leven en welzijn. Wanneer studenten expliciet sociale en emotionele vaardigheden aanleren, groeien ze uit tot volwassenen die in staat zijn om met de uitdagingen en stressvolle situaties van het leven om te gaan. De laatste reden waarom SEL op jonge leeftijd zo belangrijk is, zijn toekomstige carrières en succes op de arbeidsmarkt. Volwassenen worden op het werk voortdurend met uitdagingen geconfronteerd, en het kunnen omgaan met problemen en conflicten is een vaardigheid die alle volwassenen moeten hebben; Dit op jonge leeftijd leren is cruciaal. Empathische, zelfbewuste en communicatieve kinderen groeien uit tot empathische, zelfbewuste en communicatieve volwassenen.

Leerlingen hebben ook sociale en emotionele leervoorbeelden nodig om hen te helpen omgaan met de verschillende soorten problemen en uitdagingen waarmee ze op een bepaald moment in hun kindertijd te maken kunnen krijgen. Vaak verwachten we dat kinderen van nature weten hoe ze met zichzelf moeten omgaan in bepaalde situaties, terwijl ze in werkelijkheid echt de weg moeten worden gewezen. Enkele voorbeelden van dergelijke situaties zijn pesten, racisme, uitsluiting, plagen, misbruik van welke aard dan ook, ongepaste relaties, cyberpesten, gedrag op sociale media en internetveiligheid.

Studenten met een geschiedenis van SEL-integratie in hun opleiding vertonen doorgaans een verbeterde emotionele veerkracht, sterkere interpersoonlijke relaties en een groter vermogen tot verantwoorde besluitvorming, wat bijdraagt ​​aan hun algehele welzijn en succes op zowel school als in het leven.


Hoe wordt sociaal en emotioneel leren expliciet onderwezen?

Voorbeelden van SEL in de klas kunnen variëren van dagelijkse check-ins waarbij leerlingen hun emoties bespreken tot gestructureerde activiteiten die conflictoplossing en empathie aanleren, die allemaal bijdragen aan het creëren van een meer emotioneel ondersteunende en inclusieve leeromgeving. Er zijn veel SEL-programma's waaruit scholen en districten kunnen kiezen. Het verkennen van sociaal-emotionele leeronderwerpen in de klas kan leerlingen helpen een dieper begrip te ontwikkelen van hun eigen emoties en hoe ze relaties met anderen kunnen aangaan. Voorbeelden van sociaal-emotioneel leren kunnen worden gedemonstreerd door klassikaal onderwijs, rollenspellen, discussies in een open kring en projecten die leerlingen praktische kansen bieden om essentiële vaardigheden te ontwikkelen, zoals zelfbewustzijn, empathie, communicatie en teamwerk. Door voorbeelden van sociaal-emotioneel leren in het curriculum op te nemen, kunnen studenten essentiële levensvaardigheden verwerven, zoals emotionele regulering en effectieve communicatie, die essentieel zijn voor persoonlijk en academisch succes.

Leraren kunnen het jaar beginnen met het stellen van doelen, zelfmotiverende oefeningen en activiteiten op het gebied van een groeimindset. Deze basis zorgt ervoor dat studenten zich prettiger voelen in hun leeromgeving, waardoor academici meer focus krijgen. Een groot deel van SEL wordt onderwezen door middel van 'wat als'-scenario's en rollenspellen. Het aanleren van SEL-relatievaardigheden in de klas stelt leerlingen in staat zichzelf in de schoenen van anderen te verplaatsen. Het is een zeer krachtige vaardigheid om te hebben en helpt leerlingen empathie en communicatieve vaardigheden te leren. Studenten wordt vaak gevraagd om thuis open gesprekken te voeren met familieleden over wat ze hebben geleerd; zelfreflectie is ook een groot onderdeel van SEL. Sociaal-emotionele voorbeelden, zoals het oefenen van actief luisteren en het constructief omgaan met conflicten, dienen als waardevolle illustraties van hoe deze vaardigheden in praktijksituaties kunnen worden toegepast. Voorbeelden van emotionele scenario's, zoals het op een gezonde manier uiten van frustratie of het bieden van steun aan een vriend in nood, zullen leerlingen helpen hun emotionele intelligentie op te bouwen.

Voorbeelden van sociaal-emotionele leeractiviteiten

 • SEL-openingsactiviteiten met Emotion Charades: Emotion Charades is een dynamische manier voor middelbare scholieren om emotionele herkenning en expressie te oefenen, waardoor hun sociale en emotionele vaardigheden worden bevorderd. Deze activiteit kan naadloos worden geïntegreerd in klassikale bijeenkomsten, waar leerlingen om de beurt emoties uiten terwijl hun leeftijdsgenoten raden, waardoor empathie wordt bevorderd en hun begrip van sociale en emotionele vaardigheden wordt vergroot.

 • Dankbaarheidsdagboeken voor kinderen en volwassenen: Introduceer dankbaarheidsdagboeken als emotionele leeractiviteiten voor zowel kinderen als volwassenen in de klas. Vraag uw leerlingen tijdens klassikale bijeenkomsten iets te vertellen dat ze in hun dagboek hebben geschreven, en leer de leerlingen hoe belangrijk het is om dankbaarheid en zelfbewustzijn te oefenen.

 • Empathie-rollenspel en coöperatieve projecten: Combineer empathie-rollenspel met samenwerkingsprojecten als sociaal-emotionele leeractiviteiten. Middelbare scholieren kunnen in groepen werken om scenario's te creëren die sociaal-emotionele vaardigheden benadrukken, en leerlingen vragen empathie, probleemoplossing en verantwoorde besluitvorming te demonstreren door middel van hun rollenspel.

 • Mindfulness-hersenpauzes: neem mindfulness-oefeningen op in uw dagelijkse routine als hersenpauzes, wat een geweldige manier is voor studenten om emotionele vaardigheden te leren, zelfbewustzijn te oefenen en hun emoties effectief te beheersen.

 • SEL-discussiekringen en workshops voor conflictoplossing: Houd regelmatig SEL-discussiekringen tijdens klassikale bijeenkomsten, waar studenten hun gevoelens, ervaringen en uitdagingen bespreken, en studenten strategieën voor conflictoplossing leren om conflicten effectief op te lossen.

 • Willekeurige vriendelijke daden als sociaal-emotionele leeractiviteiten: Promoot willekeurige vriendelijke daden in de klas en moedig leerlingen aan om hun ervaringen te delen tijdens klasbijeenkomsten. Deze activiteit leert leerlingen over sociale en emotionele vaardigheden, waarbij de positieve impact van vriendelijkheid op relaties wordt benadrukt.

 • Karaktereducatie door voorlezen: Gebruik voorlezen om karaktereducatielessen te introduceren die zich richten op belangrijke sociale en emotionele vaardigheden. Dit is een geweldige manier voor middelbare scholieren om waarden en ethische principes te leren kennen door middel van boeiende verhalen.

Gebruik Storyboard That voor sociaal en emotioneel leren

Soms vinden kinderen het moeilijk om in het bijzijn van hun leeftijdsgenoten over sociale situaties en ongemakkelijke onderwerpen te praten, en soms weten ze gewoon niet hoe ze moeten zeggen wat ze willen zeggen. Hun gedachten opschrijven en gevoelens illustreren zijn nuttige manieren voor kinderen om duidelijk te maken wat ze denken. Storyboard That is een uitstekend platform waarmee studenten zichzelf en hun emoties kunnen uiten door middel van illustraties en woorden, terwijl het voor zo velen vaak een uitdaging kan zijn. Het stelt docenten in staat opdrachten te differentiëren en studenten de mogelijkheid te geven een lay-out te kiezen die het beste bij hen past, terwijl ze ook hun gedachten privé houden als ze dat willen.

Storyboards zijn een uitstekende manier om informatie tegelijkertijd te organiseren en te presenteren, en het geeft studenten de mogelijkheid om creatief te zijn en zich met veel plezier uit te drukken. Met de vele verschillende soorten storyboards die beschikbaar zijn, kunnen docenten een verscheidenheid aan opties bieden op basis van individuele behoeften, sterke punten en leerstijlen. Leraren kunnen ook profiteren van vooraf gemaakte lesplannen en hulpmiddelen voor gezondheid en welzijn en speciaal onderwijs , en kunnen deze naar wens aanpassen.

Voorbeeldactiviteiten voor studenten

Verantwoorde beslissingen nemen


Na een discussie/les over verantwoorde besluitvorming kunnen docenten de leerlingen het volgende laten doen:

 1. Denk eens aan een moment waarop u een moeilijke beslissing moest nemen.
 2. Maak een storyboard met 3 cellen met beschrijvingscellen.
 3. Beschrijf en illustreer het denkproces bij het nemen van die beslissing, en de conclusie.
 4. Voeg desgewenst een cel toe die een andere mogelijke uitkomst illustreert als u een andere beslissing had genomen.

Deze storyboards moeten privé worden gehouden, zodat studenten diep kunnen graven en eerlijk kunnen zijn over hun zelfreflectie.

Navigeren door relaties


Na een discussie/les over relaties kunnen docenten de leerlingen het volgende laten doen:

 1. Denk eens aan een moment waarop u een uitdagende situatie had met iemand met wie u een relatie heeft.
 2. Maak een storyboard met 3 cellen met beschrijvingscellen.
 3. Beschrijf en illustreer de uitdagende situatie en hoe deze uitpakte. Gebruik dialoog.

Deze storyboards moeten privé worden gehouden, zodat studenten diep kunnen graven en eerlijk kunnen zijn over hun zelfreflectie.


Vooraf gemaakte SEL-bronnen

Omdat elke afzonderlijke activiteit kan worden aangepast aan verschillende situaties en leerlingen, kunnen docenten profiteren van vooraf gemaakte hulpmiddelen om Storyboard That in hun SEL-curriculum op te nemen. Hieronder vindt u verschillende hulpmiddelen die wij aanbevelen voor verschillende leeftijdsgroepen. Veel van deze bronnen zullen leraren helpen scenario's te bieden die leerlingen kunnen illustreren als een vorm van oefening en versterking.Gerelateerde activiteiten

Hoe Literatuur en Verhalen Vertellen te Gebruiken om Sociale en Emotionele Leerconcepten te Onderwijzen

1

Selecteer een Boek of Verhaal dat Betrekking Heeft op het Gewenste SEL-concept

Kies een verhaal met personages of situaties die het sociale en emotionele leerconcept dat u wilt onderwijzen modelleren of demonstreren. Als je bijvoorbeeld empathie wilt aanleren, kies dan een verhaal met personages die empathisch gedrag vertonen.

2

Voorbeeld en Plan

Bekijk het verhaal en bedenk hoe u het gaat gebruiken om het SEL-concept te onderwijzen. Bedenk welke vragen of discussiepunten je gaat gebruiken om leerlingen bij het verhaal te betrekken en om het verhaal te verbinden met het SEL-concept.

3

Lees het Verhaal Hardop Voor

Lees het verhaal hardop voor aan uw leerlingen en vraag hen te luisteren naar of aandacht te schenken aan het SEL-concept waarop u zich richt.

4

Bespreek het Verhaal

Betrek leerlingen bij een discussie over het verhaal en het SEL-concept dat erin wordt belicht. Stel open vragen die leerlingen aanmoedigen om hun gedachten, gevoelens en reacties op het verhaal te delen. Moedig leerlingen aan om verbanden te leggen tussen het verhaal en hun eigen leven.

5

Modelleer het SEL-concept

Modelleer het SEL-concept voor leerlingen door voorbeelden uit het verhaal en uit je eigen leven te gebruiken. Laat zien hoe je het gewenste gedrag vertoont of hoe je het concept toepast in een praktijksituatie.

6

Oefen het SEL-concept

Bied leerlingen de mogelijkheid om het SEL-concept te oefenen door middel van rollenspel, groepswerk of andere activiteiten. Moedig de cursisten aan om elkaar tijdens het oefenen te ondersteunen en aan te moedigen.

7

Reflecteren en Debriefen

Geef leerlingen de tijd om na te denken over hun ervaring met het leren van het SEL-concept en hoe ze het in hun eigen leven kunnen toepassen. Bespreek met de klas wat ze hebben geleerd en hoe ze het SEL-concept in de toekomst willen gebruiken.

8

Opvolgen en Versterken

Follow-up met leerlingen om het SEL-concept te versterken in toekomstige lessen en activiteiten. Moedig leerlingen aan om het concept in hun dagelijks leven te blijven toepassen.

Veelgestelde vragen over sociaal-emotioneel leren

Wat is sociaal en emotioneel leren (SEL)?

Sociaal en emotioneel leren, of kortweg SEL, is het aanleren en ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om met grote gevoelens om te gaan, relaties aan te gaan, zelfbewustzijn te verwerven, problemen op te lossen, verantwoorde keuzes te maken en doelen te stellen. Het richt zich op open communicatie, sociaal bewustzijn en empathie.

Waarom is SEL belangrijk voor studenten?

SEL is belangrijk voor leerlingen omdat het hen helpt belangrijke levensvaardigheden te ontwikkelen, zoals het beheersen van hun emoties, het opbouwen van positieve relaties en het nemen van verantwoorde beslissingen. Deze vaardigheden zijn van cruciaal belang voor succes, zowel op school als in het leven.

Hoe kunnen leraren SEL in hun curriculum integreren?

Leraren kunnen SEL in hun curriculum opnemen door storyboards te gebruiken als hulpmiddel om discussies en rollenspelactiviteiten met betrekking tot SEL te faciliteren. Storyboard That biedt bijvoorbeeld een platform voor het maken en delen van storyboards die kunnen worden gebruikt om emoties, relaties, besluitvorming en meer te verkennen. Leraren kunnen de storyboard-maker gebruiken om leerlingen door dialoogoefeningen te leiden, strategieën voor conflictoplossing te oefenen en karakterprofielen te ontwikkelen die het zelfbewustzijn en het sociale bewustzijn bevorderen. Storyboards zijn een creatieve en boeiende manier om sociaal en emotioneel leren in de klas te bevorderen.

Wat is een voorbeeld van SEL-leren?

Een voorbeeld van Sociaal Emotioneel Leren (SEL) is een klassikale oefening waarbij leerlingen deelnemen aan een groepsdiscussie over de emoties en acties van een personage in een verhaal. Deze activiteit helpt hen vaardigheden te ontwikkelen die verband houden met empathie, het innemen van perspectief en het begrijpen van verschillende standpunten, die allemaal belangrijke componenten van SEL zijn. Het moedigt studenten ook aan om hun eigen gevoelens en gedachten te uiten in een veilige en ondersteunende omgeving, waardoor emotioneel bewustzijn en sociale interactie worden bevorderd.

Hoe kan SEL in de klas worden gebruikt?

Er zijn veel manieren waarop SEL in de klas kan worden gebruikt. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Ochtendvergaderingen
 2. Normen en afspraken in de klas
 3. Conflictoplossing
 4. Emotieregulatieactiviteiten
 5. Samenwerkend leren
 6. Reflectie en doelen stellen

Hoe laat je sociaal emotioneel leren zien?

Als docent of facilitator kunt u sociaal en emotioneel leren (SEL) demonstreren via uw acties, communicatie en lesmethoden. Hier zijn manieren om SEL in uw rol te modelleren en te demonstreren:

 1. Ontwikkel positieve relaties
 2. Zelfbewustzijn
 3. Emotieregulatie
 4. Verantwoordelijkheid en besluitvorming
 5. SEL-concepten onderwijzen en versterken
 6. Creëer een positieve klascultuur Moedig empathie aan Bevorder inclusiviteit

Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/sociaal-emotioneel-leren
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office