https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/projectgebaseerd-leren

Wat is projectgebaseerd leren?

Projectgebaseerd leren, of kortweg PGO, is een lesmethode waarbij studenten leren door deel te nemen aan echte en persoonlijk belangrijke en zinvolle projecten. Studenten werken gedurende een lange periode aan een project, waarbij ze interessante en complexe vragen beantwoorden of een echt probleem oplossen door middel van onderzoek, onderzoek en kritisch denken.

Voorbeelden van projectgebaseerd leren

Projectgebaseerd leren kan een verscheidenheid aan media omvatten en zoveel verschillende onderwerpen behandelen die studenten in staat stellen om zowel met hun opleiding als met hun school en gemeenschap bezig te zijn.

 • Studenten ontwerpen een nieuwe speelplaats voor de school.
 • Plant en beheer een tuin om daklozen te voeden.
 • Ontwikkel een nieuwe uitvinding van gerecyclede materialen.
 • Creëer een moderne schoolbibliotheek die leeftijdsgenoten inspireert en aanmoedigt om te lezen.
 • Herontwerp het openbaar vervoer in uw stad of gemeente.
 • Ontwerp een nieuw recyclingprogramma voor uw school.
 • Ontwerp en implementeer een campagne om geld of goederen in te zamelen voor de organisatie van uw keuze.
 • Maak een plan voor een binnenruimte die kinderen in beweging en betrokken houdt.
 • Bedenk een plan om degenen die nieuw zijn in de stad te helpen hun gemeenschap te leren kennen.
 • Ontwerp een eerlijk en uitgebreid beoordelingssysteem voor uw school.Wat is PBL? | Projectgebaseerd Leren

Waarin verschilt PBL van reguliere projecten?


In een traditionele klasomgeving zijn reguliere projecten heel gewoon. Ze worden meestal als opdracht aan het einde van een eenheid gegeven en zijn bedoeld om te laten zien wat de student tijdens de eenheid heeft geleerd. Typische projecten zijn posters, diavoorstellingen, diorama's, maquettes, enz. De unit zelf wordt op de traditionele manier aangeleerd met behulp van visuals, lessen, werkbladen en verschillende leescomponenten. Project Based Learning daarentegen is de unit. Het is bedoeld om academische inhoud te onderwijzen, evenals succesvaardigheden en kritisch denkvermogen.

Door zich gedurende een langere periode bezig te houden met een bepaalde vraag of probleem, raken studenten erin ondergedompeld en werken ze op verschillende manieren om te leren en antwoorden te krijgen. Door het leerproces passen studenten wat ze weten op zinvolle manieren toe en kunnen ze de impact zien die hun werk heeft op de echte wereld. Studentenprojecten worden op een openbare manier gepresenteerd, niet alleen aan hun klasgenoten, leraren en familie, maar ook aan anderen in de gemeenschap, in de hoop een echt verschil te maken. PBL richt zich op het proces en de samenwerking, terwijl een regulier project slechts het einde is van een eenheid.

Sleutelelementen van PBL

Projectgebaseerd leren kan er voor elke student in een bepaald klaslokaal anders uitzien. Het is flexibel en divers en dat maakt het zo'n sterk leerconcept. Er zijn echter bepaalde elementen die aanwezig moeten zijn om dieper leren, een sterke betrokkenheid en werk van hoge kwaliteit te bevorderen. Deze elementen omvatten het volgende:

Een uitdagend probleem of vraag

Waar het project "over" gaat, is een probleem dat moet worden onderzocht en opgelost, of een vraag die wordt onderzocht en beantwoord. Als de studenten hiermee bezig zijn en misschien zelfs de mogelijkheid hebben om ze te kiezen, zal het project meer betekenis voor hen hebben. Studenten verwerven kennis niet alleen om te onthouden en te onthouden, ze leren omdat ze dat willen, en een echte behoefte hebben om iets te weten en toe te passen in de echte wereld.

Aanhoudend onderzoek

In plaats van het simpelweg "op te zoeken", is onderzoek meer een diepgaand proces dat meer tijd en moeite kost. Hoewel het proces hoogstwaarschijnlijk onderzoek in boeken en online zal omvatten, zal het ook verschillende bronnen omvatten, zoals interviews met experts, aanbieders en consumenten.

authenticiteit

In het onderwijs heeft de term 'authenticiteit' te maken met de verbinding van iets met de 'echte wereld'. Als een taak relevant en herkenbaar is, zullen studenten er meer gemotiveerd en verbonden mee zijn. Weten dat hun project daadwerkelijk een impact kan hebben op echte mensen, is de sleutel tot studenten die zich volledig in de opdracht onderdompelen.

Studentenstem en keuze Student

Inspraak hebben in waar hun project over gaat, creëert een gevoel van trots, verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij studenten en zorgt er natuurlijk voor dat ze meer om hen geven en harder willen werken. Als studenten inbreng hebben en veel controle hebben over veel aspecten van het project, kunnen ze verder gaan en zichzelf op veel verschillende manieren uitdagen.

Reflectie

Gedurende het project reflecteren studenten en docenten op wat, hoe en waarom ze leren. Focussen op het leerproces helpt deelnemers bij het verbeteren van het proces en de kwaliteit van toekomstige projecten.

Kritiek en herziening

Studenten moeten worden geleerd hoe ze feedback van docenten en peers kunnen geven en accepteren, en hoe ze deze kunnen gebruiken om hun ontwikkelingsproces te verbeteren of te veranderen. Dit stelt hen in staat om ver buiten de grenzen van het project te slagen.

Publiek product

Het creëren van een publiek product is om drie redenen belangrijk. Ten eerste is het zeer motiverend om te weten dat hun projecten met het publiek zullen worden gedeeld, en zal het ervoor zorgen dat studenten werk van hoge kwaliteit willen produceren. Ze zullen hun werk met trots willen presenteren en zullen het eerder serieus nemen. Ten tweede, door een product te maken en te delen, krijgen leerlingen het gevoel dat hun werk tastbaar en echt is. In plaats van alleen iets dat bij de leraar wordt ingeleverd en beoordeeld, heeft hun werk een echte impact en een gevoel van belangrijkheid. Ten slotte is het openbaar maken van studentenwerk een prachtige uitlaatklep om het belang van PGO te laten zien en wat het doet voor studenten en de gemeenschap; het is meer dan alleen testscores.Onderwijspraktijken van PBL

Ontwerp en plan: Docenten creëren of passen een project aan om te voldoen aan de leerplanbehoeften en de behoeften van hun leerlingen. Docenten plannen ook hoe het zal worden geïmplementeerd, terwijl ze ruimte laten voor de keuze en mening van studenten.

Afstemmen op standaarden: leraren gebruiken landelijke standaarden om te plannen en ervoor te zorgen dat het project belangrijke punten van begrip aanpakt.

Bouw aan de cultuur: Leraren maken studenten expliciet bewust dat ze onafhankelijk zullen zijn en zullen vertrouwen op onderzoek, teamwerk, positief denken en aandacht voor kwaliteit om te slagen.

Activiteit beheren: Docenten werken samen met studenten om doelen, schema's en deadlines in te stellen, bronnen te vinden en te gebruiken, zinvolle projecten te creëren en deze openbaar te maken.

Scaffold Student Learning: Studenten zullen een verscheidenheid aan lessen, hulpmiddelen en strategieën gebruiken om ervoor te zorgen dat alle studenten de projectdoelen op hun eigen niveau en tempo bereiken.

Evalueer het leren van leerlingen: Leraren gebruiken gedurende het hele proces formatieve en summatieve beoordelingen om kennis, begrip en samenwerking te meten. Studenten beoordelen ook zichzelf en peers.

Aanmoedigen en coachen: Docenten leren en creëren samen met hun leerlingen en helpen wanneer aanmoediging, omleiding en viering nodig zijn.Voordelen van Projectgebaseerd Leren

Voordelen van PBL

Projectgebaseerd leren heeft een zeer positieve impact op studenten. Het combineert zinvol werk, onafhankelijkheid, persoonlijke connectie en samenwerking, terwijl het de inhoud beheerst en academische prestaties bevordert. Studenten voelen veel trots bij het uitvoeren van projecten die relevant zijn voor de echte wereld en belangrijk zijn voor hun gemeenschap. Studenten leren ook op een dieper niveau: ze kunnen wat ze hebben geleerd en gecreëerd toepassen in nieuwe situaties en kunnen hun kennis delen met anderen in de gemeenschap. PGO bevordert ook een diepe band tussen docenten en studenten. Docenten vertrouwen studenten toe om de leiding te nemen, en studenten respecteren dat vertrouwen en willen slagen. De liefde voor leren en betrokkenheid wordt gedeeld tussen docenten en studenten terwijl ze samenwerken om zinvol werk te produceren. Ten slotte verwerven studenten verschillende vaardigheden die nodig zijn voor succes in de toekomst, zoals samenwerking, communicatie, verantwoordelijkheid, flexibiliteit en compromissen.


Hoe kunnen docenten en studenten Storyboard That voor projectgebaseerd leren?

Er zijn veel manieren waarop Storyboard That kan worden gebruikt voor PGO, van plannen tot ontwerpen tot het maken van een presentatie. Er zijn eindeloze mogelijkheden, maar hier zijn er een paar die het gemakkelijk maken om aan de slag te gaan.

Brochures: Brochures zijn een uitstekende manier om woorden en illustraties te gebruiken om te laten zien wat je hebt geleerd of wat je hebt gemaakt. Brochures kunnen in PGO worden gebruikt om een uitvinding of een nieuw product dat een student heeft bedacht te laten zien. Brochures kunnen ook worden gebruikt om de doelgroep van de studenten te informeren over het onderwerp van het project zelf.

Posters: Posters kunnen worden gebruikt als onderdeel van het planningsproces of als onderdeel van een eindpresentatie. Storyboard That postersjablonen zijn een creatieve manier om te laten zien wat de student heeft geleerd of gemaakt tijdens zijn PGO-ervaring.

Tijdlijnen: Storyboard That tijdlijnen zijn een uitstekende bron voor studenten die hun PGO-project visueel willen plannen. Ze zijn aanpasbaar en studenten kunnen op elk moment bewerken als de timing van hun project verandert.

Diavoorstelling: na het maken van een storyboardpresentatie kunnen studenten deze als diavoorstelling downloaden. Dit maakt het delen van ideeën gemakkelijk en leuk! Studenten kunnen extra tekst aan hun presentaties toevoegen om ervoor te zorgen dat ze alle relevante en belangrijke informatie hebben opgenomen.Hoe effectieve projectgebaseerde leerervaringen (PBL) te ontwerpen

1

Definieer de Leerdoelen en Doelstellingen

Identificeer de specifieke leerdoelen en doelstellingen die u wilt dat studenten bereiken via het project. Breng deze doelen in overeenstemming met de curriculumnormen of specifieke inhoudsgebieden.

2

Selecteer een Boeiend en Relevant Projectonderwerp

Kies een projectonderwerp dat betekenisvol en relevant is en de interesse van de leerlingen wekt. Overweeg real-world connecties, actuele gebeurtenissen of passies van studenten om de betrokkenheid te vergroten.

3

Plan de Projectomvang en Tijdlijn

Bepaal de reikwijdte en tijdlijn van het project en verdeel het in beheersbare stadia of mijlpalen. Overweeg de beschikbare tijd, middelen en eventuele beperkingen of beperkingen.

4

Ontwerp Authentieke Beoordelingsstrategieën

Function host is not running.
5

Function Host is not Running.

Function host is not running.
6

Stimuleer Samenwerking en Reflectie

Stimuleer samenwerking, teamwerk en effectieve communicatie tussen studenten gedurende het hele project. Zorg voor regelmatige gelegenheden voor reflectie en metacognitie om leren en zelfevaluatie te verdiepen.

Veelgestelde vragen over projectgebaseerd leren

Waarin verschilt PGO van traditionele onderwijsmethoden?

Bij traditionele onderwijsmethoden is de leraar meestal de primaire bron van informatie en wordt van de studenten verwacht dat ze informatie onthouden en reproduceren. In PGO nemen studenten de verantwoordelijkheid voor hun leerproces en zijn ze actief betrokken bij het proces van het ontdekken en construeren van kennis. PGO legt ook de nadruk op de ontwikkeling van vaardigheden zoals kritisch denken, probleemoplossing en samenwerking, die essentieel zijn voor succes in de 21e eeuw.

Wat zijn de voordelen van PBL?

Het is aangetoond dat PGO veel voordelen heeft voor studenten, waaronder:

 • Verhoogde betrokkenheid en motivatie
 • Diepere begrip van concepten
 • Ontwikkeling van kritisch denken en probleemoplossend vermogen
 • Verbeterde samenwerking en communicatieve vaardigheden
 • Voorbereiding op praktijkervaringen en carrières

Hoe kunnen leraren het leren van leerlingen in PGO beoordelen?

Toetsing in PGO is doorgaans formatief en doorlopend, waarbij docenten gedurende het hele project feedback en begeleiding geven. Eindbeoordelingen kunnen de vorm aannemen van presentaties, producten of uitvoeringen die aantonen dat studenten leren en de leerdoelen beheersen. Rubrieken worden vaak gebruikt om het werk van leerlingen te beoordelen en geven duidelijke verwachtingen en criteria voor succes.

Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/projectgebaseerd-leren
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office