Meer Foto's
Encyclopedieën
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/oscar-direct-indirect-karakteriseringOSCAR is een acroniem dat is ontworpen om lezers te helpen de directe en indirecte karakterisering te begrijpen. Door het gebruik van OSCAR , als lees- en schrijfstrategie, worden lezers gevraagd te denken en schrijven over de verschillende manieren waarop ze over een personage leren.

Wat is directe en indirecte karakterisering?


Terwijl lezers reageren op een verhaal, wordt relevante informatie over belangrijke personages onthuld door middel van directe en indirecte karakterisering.

Directe karakterisering komt het vaakst voor wanneer de auteur specifiek kenmerken van het personage aan de lezer openbaart. Wanneer de auteur of verteller expliciet iets over het personage zegt, is dit directe karakterisering. Hier kan de lezer de gedachten, gevoelens, fysieke kenmerken of motivaties van een personage leren.

Indirecte karakterisering is wanneer de lezer indirect over het personage leert. De lezer moet informatie over het personage afleiden of aannemen op basis van interacties die niet eenduidig zijn. Indirecte karakterisering kan bijvoorbeeld worden geleerd door: de dialoog van een personage, hoe andere personages hen zien, hun acties, hoe ze anderen behandelen of hun relaties, en hoe ze zichzelf behandelen of hun algehele plaats in de wereld bekijken.

Kun je raden welk voorbeeld directe karakterisering is en wat indirect is?

VOORBEELD ANTWOORD
"Ik keek naar Aaron terwijl zijn gezicht wit werd en zijn handen trilden terwijl ze over de telefoon hingen." Indirecte karakterisering: de lezer neemt aan dat Aaron boos is omdat zijn gezicht wit werd en zijn handen trilden. Wanneer de lezer informatie opneemt of afleidt op basis van wat hij of zij leest, is dit een indirecte karakterisering.
"Stephanie is een lange, mooie vrouw met verbazingwekkende artistieke capaciteiten." Directe karakterisering: de lezer wordt expliciet verteld dat Stephanie een lange, mooie vrouw is. Er werd gezegd op een directe, directe manier.
"Hé Sarah, bedankt dat je mij die outfit hebt gegeven, het moet duur zijn geweest." Indirecte karakterisering: er wordt niets over Sarah gezegd. In plaats daarvan leidt de lezer informatie af via de dialoog. Als haar vriendin haar bijvoorbeeld bedankt, suggereert dit dat ze een goede vriend is. Ook, als haar vriend zegt dat het duur moet zijn geweest, zou de lezer kunnen aannemen dat Sarah geld heeft, of erg gul is.

OSCAR gebruiken

OSCAR helpt u bij het beantwoorden van de vragen:

 • Hoe weten we wie een personage is?
 • Op welke manieren leren wij als lezers over hun waarden en eigenschappen?
 • Wat is directe en indirecte karakterisering?


Het doorbreken van OSCAR

BRIEF DEFINITIE
O - Andere kenmerken Wat zeggen andere personages over het personage?
S - Spraak Wat zegt het personage over anderen of zichzelf? Hoe kunnen we betekenis en eigenschappen afleiden uit wat een personage zegt?
C - Fysieke kenmerken Hoe ziet het personage eruit? Welke beschrijvende woorden worden gebruikt om ze te beschrijven?
A - Houding van de auteur Hoe voelt de auteur over dit personage?
R - Reactie van de lezer Hoe voel je je, als lezer, over het personage?

Toepassing: wat moet ik doen bij het lezen van een roman?


Bij het lezen van een roman worden kleine attributen en details vaak belangrijk naarmate de plot vordert. Door een personagekaart in Storyboard That, kunnen lezers subtiele informatie vastleggen, hen helpen mee te nemen en de nuances te vangen die het lezen aangenamer maken!


Classroom-extensie: Hoe gebruik ik dit in mijn klas?


 1. Kies een roman of een kort verhaal met drie of meer tekens.

 2. Kopieer de OSCAR-sjabloon.

 3. Vervang de tijdelijke aanduiding 'NAME' door de naam van elk teken.

 4. Zoek tijdens het lezen naar elk type karakterisatie van de OSCAR-stijl. Schrijf directe aanhalingstekens die elke letter van het mnemonisch apparaat beantwoorden. Deze directe citaten zullen het gebruik van indirecte of directe karakterisering tonen.

 5. Kies voor de voltooiing een Storyboard That karakter om elk personage uit de roman te portretteren. Gebruik de functie voor slepen en neerzetten en plaats deze in het vak aan de linkerkant. U kunt zelfs een achtergrond toevoegen, zoals in het onderstaande voorbeeld!Voorbeeldproject voor Lord of the Flies

Voorbeeld Rubriek

OSCAR
Indirect and Direct Characterization
Proficient
33 Points
Emerging
25 Points
Beginning
17 Points
Direct Characterization quotes
Using the acronym OSCAR the student was able to find 3 or more quotes that exemplify direct characterization.

The student also had them correctly labeled next to the corresponding letter.
Using the acronym OSCAR the student was able to find 1 or 2 quotes that exemplify direct characterization.

Some error may have occurred when labeling the quotes next to the corresponding letter.
Using the acronym OSCAR the student was able to find find a few examples of direct characterization.

Some error may have occurred when labeling the quotes next to the corresponding letter.
Indirect Characterization quotes
Using the acronym OSCAR the student was able to find 3 or more quotes that exemplify indirect characterization.

The student also had them correctly labeled next to the corresponding letter.

For extra credit the student explained the significance of their examples and inferred meaning.
Using the acronym OSCAR the student was able to find 1 or 2 quotes that exemplify indirect characterization.

Some error may have occurred when labeling the quotes next to the corresponding letter.
Using the acronym OSCAR the student was able to find 1 or 2 quotes that exemplify direct characterization.

Some error may have occurred when labeling the quotes next to the corresponding letter.
Use of characters and imagery
Student completed the storyboard using characters that match their full description.

Careful thought and consideration was used in all details including physical appearance, clothing, height, weight, etc.
Student completed the storyboard using characters that somewhat match the full description.

Thought and consideration was used in details including physical appearance, clothing, height, weight, etc.
Student completed the storyboard using characters that did not match the full description. Thought and consideration was not used in choosing details such as physical appearance, clothing, height, weight, etc.


Na het voltooien van het storyboard - vervolgdiscussie


Wanneer lezers hun storyboard hebben voltooid, moeten ze nadenken en schrijven over de directe en indirecte karakterisering, op basis van het geregistreerde bewijsmateriaal.

Met behulp van hun antwoorden op OSCAR moeten ze de volgende vragen stellen en beantwoorden:

 1. Wat weet jij van het personage? Hoe weet je dat?

 2. Wie zijn zij?

 3. Hoe zien anderen ze?

 4. Hoe zie jij ze als lezer?

 5. Waarom denk je dat de auteur (adjectief) over dat personage voelt?Pat jezelf op de rug, je bent nu een karakterisatie pro en je hebt het voltooide storyboard om het te bewijzen!


Vind meer van dit soort activiteiten in onze 6-12 ELA- categorie!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/oscar-direct-indirect-karakterisering
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office