Zoekopdracht
 • Zoekopdracht
 • Mijn Storyboards
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/oscar-direct-indirect-karakteriseringOSCAR is een acroniem dat is ontworpen om lezers te helpen de directe en indirecte karakterisering te begrijpen. Door het gebruik van OSCAR , als lees- en schrijfstrategie, worden lezers gevraagd te denken en schrijven over de verschillende manieren waarop ze over een personage leren.

Wat is directe en indirecte karakterisering?


Terwijl lezers reageren op een verhaal, wordt relevante informatie over belangrijke personages onthuld door middel van directe en indirecte karakterisering.

Directe karakterisering komt het vaakst voor wanneer de auteur specifiek kenmerken van het personage aan de lezer openbaart. Wanneer de auteur of verteller expliciet iets over het personage zegt, is dit directe karakterisering. Hier kan de lezer de gedachten, gevoelens, fysieke kenmerken of motivaties van een personage leren.

Indirecte karakterisering is wanneer de lezer indirect over het personage leert. De lezer moet informatie over het personage afleiden of aannemen op basis van interacties die niet eenduidig zijn. Indirecte karakterisering kan bijvoorbeeld worden geleerd door: de dialoog van een personage, hoe andere personages hen zien, hun acties, hoe ze anderen behandelen of hun relaties, en hoe ze zichzelf behandelen of hun algehele plaats in de wereld bekijken.

Kun je raden welk voorbeeld directe karakterisering is en wat indirect is?

VOORBEELD ANTWOORD
"Ik keek naar Aaron terwijl zijn gezicht wit werd en zijn handen trilden terwijl ze over de telefoon hingen." Indirecte karakterisering: de lezer neemt aan dat Aaron boos is omdat zijn gezicht wit werd en zijn handen trilden. Wanneer de lezer informatie opneemt of afleidt op basis van wat hij of zij leest, is dit een indirecte karakterisering.
"Stephanie is een lange, mooie vrouw met verbazingwekkende artistieke capaciteiten." Directe karakterisering: de lezer wordt expliciet verteld dat Stephanie een lange, mooie vrouw is. Er werd gezegd op een directe, directe manier.
"Hé Sarah, bedankt dat je mij die outfit hebt gegeven, het moet duur zijn geweest." Indirecte karakterisering: er wordt niets over Sarah gezegd. In plaats daarvan leidt de lezer informatie af via de dialoog. Als haar vriendin haar bijvoorbeeld bedankt, suggereert dit dat ze een goede vriend is. Ook, als haar vriend zegt dat het duur moet zijn geweest, zou de lezer kunnen aannemen dat Sarah geld heeft, of erg gul is.

OSCAR gebruiken

OSCAR helpt u bij het beantwoorden van de vragen:

 • Hoe weten we wie een personage is?
 • Op welke manieren leren wij als lezers over hun waarden en eigenschappen?
 • Wat is directe en indirecte karakterisering?


Het doorbreken van OSCAR

BRIEF DEFINITIE
O - Andere kenmerken Wat zeggen andere personages over het personage?
S - Spraak Wat zegt het personage over anderen of zichzelf? Hoe kunnen we betekenis en eigenschappen afleiden uit wat een personage zegt?
C - Fysieke kenmerken Hoe ziet het personage eruit? Welke beschrijvende woorden worden gebruikt om ze te beschrijven?
A - Houding van de auteur Hoe voelt de auteur over dit personage?
R - Reactie van de lezer Hoe voel je je, als lezer, over het personage?

Toepassing: wat moet ik doen bij het lezen van een roman?


Bij het lezen van een roman worden kleine attributen en details vaak belangrijk naarmate de plot vordert. Door een personagekaart in Storyboard That, kunnen lezers subtiele informatie vastleggen, hen helpen mee te nemen en de nuances te vangen die het lezen aangenamer maken!


Classroom-extensie: Hoe gebruik ik dit in mijn klas?


 1. Kies een roman of een kort verhaal met drie of meer tekens.

 2. Kopieer de OSCAR-sjabloon.

 3. Vervang de tijdelijke aanduiding 'NAME' door de naam van elk teken.

 4. Zoek tijdens het lezen naar elk type karakterisatie van de OSCAR-stijl. Schrijf directe aanhalingstekens die elke letter van het mnemonisch apparaat beantwoorden. Deze directe citaten zullen het gebruik van indirecte of directe karakterisering tonen.

 5. Kies voor de voltooiing een Storyboard That karakter om elk personage uit de roman te portretteren. Gebruik de functie voor slepen en neerzetten en plaats deze in het vak aan de linkerkant. U kunt zelfs een achtergrond toevoegen, zoals in het onderstaande voorbeeld!Voorbeeldproject voor Lord of the Flies

Voorbeeld Rubriek

OSCAR
Indirecte en Directe Karakterisering
Bedreven
33 Points
Opkomende
25 Points
Begin
17 Points
Direct karakterisering quotes
Het gebruik van de afkorting OSCAR de student in staat was om 3 of meer citaten dat de directe kwalificatie een voorbeeld te vinden. De student had ook hen correct geëtiketteerd naast de bijbehorende brief.
Met het acroniem OSCAR de student kon 1 of 2 citaten die directe karakterisering illustreren vinden. Er is een fout kan zijn opgetreden bij het labelen van de offertes naast de bijbehorende brief.
Met het acroniem OSCAR de student kunnen vinden vinden enkele voorbeelden van directe karakterisering. Er is een fout kan zijn opgetreden bij het labelen van de offertes naast de bijbehorende brief.
Indirect karakterisering quotes
Het gebruik van de afkorting OSCAR de student in staat was om 3 of meer citaten dat de indirecte karakterisering illustreren vinden. De student had ook hen correct geëtiketteerd naast de bijbehorende brief. Voor extra krediet legde de student het belang van hun voorbeelden en afgeleide betekenis.
Het gebruik van de afkorting OSCAR de student in staat was om 1 of 2 citaten die indirect karakterisering illustreren vinden. Er is een fout kan zijn opgetreden bij het labelen van de offertes naast de bijbehorende brief.
Met het acroniem OSCAR de student kon 1 of 2 citaten die directe karakterisering illustreren vinden. Er is een fout kan zijn opgetreden bij het labelen van de offertes naast de bijbehorende brief.
Gebruik van letters en beelden
Student voltooide de storyboard met behulp van tekens die overeenkomen met hun volledige beschrijving. Zorgvuldige gedachte en aandacht werd gebruikt in alle details met inbegrip van fysieke verschijning, kleding, lengte, gewicht, enz.
Student voltooide de storyboard met behulp van tekens die enigszins overeenkomen met de volledige beschrijving. Dacht en aandacht werd in detail zoals uiterlijk, kleding, lengte, gewicht, etc.
Student voltooide de storyboard met behulp van tekens die niet overeen met de volledige beschrijving. Dacht en aandacht werd niet gebruikt bij het kiezen van gegevens zoals uiterlijk, kleding, lengte, gewicht, etc.


Na het voltooien van het storyboard - vervolgdiscussie


Wanneer lezers hun storyboard hebben voltooid, moeten ze nadenken en schrijven over de directe en indirecte karakterisering, op basis van het geregistreerde bewijsmateriaal.

Met behulp van hun antwoorden op OSCAR moeten ze de volgende vragen stellen en beantwoorden:

 1. Wat weet jij van het personage? Hoe weet je dat?

 2. Wie zijn zij?

 3. Hoe zien anderen ze?

 4. Hoe zie jij ze als lezer?

 5. Waarom denk je dat de auteur (adjectief) over dat personage voelt?Pat jezelf op de rug, je bent nu een karakterisatie pro en je hebt het voltooide storyboard om het te bewijzen!


Hoe OSCAR te Gebruiken Voor Karakteranalyse bij Lezen

1

Begrijp Directe en Indirecte Karakterisering

Maak uzelf vertrouwd met de concepten van directe en indirecte karakterisering. Directe karakterisering omvat expliciete uitspraken over de eigenschappen van een personage, terwijl indirecte karakterisering conclusies en observatie van de acties, dialoog en relaties van het personage vereist.

2

Meer informatie over OSCAR

Begrijp de componenten van OSCAR, wat staat voor Other Characteristics, Speech, Physical Characteristics, Author's Attitude en Reader's Reaction. Elk onderdeel vertegenwoordigt een ander aspect van karakteranalyse en helpt lezers een beter begrip van het personage te krijgen.

3

Analyseer Andere Kenmerken

Let op wat andere personages zeggen over het personage dat je bestudeert. Zoek naar beschrijvingen, meningen en interacties die inzicht geven in de eigenschappen, waarden en relaties van het personage met anderen.

4

Onderzoek Spraak

Analyseer de eigen spraak van het personage om hun perspectieven, attitudes en overtuigingen te begrijpen. Overweeg wat ze over zichzelf en anderen zeggen, en leid de betekenis en karaktereigenschappen af uit hun woorden en uitdrukkingen.

5

Evalueer Fysieke Kenmerken

Observeer het fysieke uiterlijk van het personage en noteer alle beschrijvende details die door de auteur zijn verstrekt. Overweeg hoe hun uiterlijk bijdraagt aan hun karakterisering en wat het onthult over hun persoonlijkheid of rol in het verhaal.

6

Beoordeel de Houding van de Auteur en de Reactie van de Lezer

Overweeg de houding van de auteur ten opzichte van het personage en hoe dit het begrip van de lezer beïnvloedt. Denk na over je eigen emotionele reactie op het personage en hoe het in het verhaal evolueert.

Veelgestelde vragen over directe en indirecte karakterisering

Hoe kan het begrijpen van karakterisering het begrijpend lezen en de analysevaardigheden van mijn kind verbeteren?

Het begrijpen van karakterisering kan het begrijpend lezen en analyseren van uw kind op verschillende manieren aanzienlijk verbeteren:

 • Het helpt hen de motieven en het gedrag van de personages te begrijpen: wanneer kinderen de directe en indirecte karakterisering van de personages in een verhaal begrijpen, kunnen ze beter begrijpen waarom de personages zich gedragen zoals ze doen, en dit kan hen helpen de verhaallijn.
 • Het stelt hen in staat voorspellingen te doen en verbanden te leggen: wanneer kinderen de karakterisering in een verhaal kunnen identificeren en analyseren, kunnen ze voorspellingen doen over wat er daarna kan gebeuren op basis van het gedrag of de persoonlijkheidskenmerken van het personage. Ze kunnen ook op een dieper niveau contact maken met de personages, wat kan leiden tot een grotere waardering en plezier van het verhaal.
 • Het verbetert de kritische denkvaardigheden: het analyseren van karakterisering vereist kritische denk- en observatievaardigheden. Kinderen moeten goed letten op de gepresenteerde details over een personage en conclusies trekken op basis van die details. Dit type kritisch denken kan hen helpen hun analytische vaardigheden te ontwikkelen, die niet alleen nuttig zijn bij het lezen, maar ook op andere gebieden van het leven.

Bestaan er algemene misvattingen over karakterisering waarvan ouders en leerkrachten op de hoogte moeten zijn?

 • Personages zijn altijd 'goed' of 'slecht': een veel voorkomende misvatting is dat personages in een verhaal altijd duidelijk worden gedefinieerd als goed of slecht. In werkelijkheid zijn de meeste personages echter complexer en genuanceerder dan dat. Ze kunnen zowel positieve als negatieve eigenschappen hebben en hun gedrag kan in de loop van het verhaal veranderen.
 • Directe karakterisering is altijd effectiever dan indirecte karakterisering: een andere misvatting is dat directe karakterisering, waarbij de auteur de lezer expliciet vertelt over de eigenschappen en kwaliteiten van een personage, altijd effectiever is dan indirecte karakterisering, waarbij de lezer de eigenschappen van het personage moet afleiden uit hun acties. en gedrag. Beide soorten karakterisering kunnen echter effectief zijn, en auteurs gebruiken vaak een combinatie van beide om een goed afgerond karakter te creëren.

Welke invloed hebben verschillende soorten karakterisering op de plot en het thema van een verhaal?

De soorten karakterisering die door een auteur worden gebruikt, kunnen een grote invloed hebben op de plot en het thema van een verhaal. Directe karakterisering, waarbij de auteur de lezer expliciet vertelt over de eigenschappen en kwaliteiten van een personage, kan worden gebruikt om de basisdetails over een personage vast te stellen, zoals hun naam, leeftijd en uiterlijk. Het kan ook worden gebruikt om meer specifieke informatie te onthullen, zoals het beroep, de persoonlijkheid en overtuigingen van het personage. Deze informatie kan helpen om de plot vooruit te helpen en kan ook inzicht geven in de thema's van het verhaal. Als een personage bijvoorbeeld wordt gepresenteerd als vriendelijk en genereus, kan dit erop wijzen dat thema's als mededogen en empathie belangrijk zijn in het verhaal.

Indirecte karakterisering vereist daarentegen dat de lezer de eigenschappen en kwaliteiten van een personage afleidt op basis van hun acties, gedrag en dialoog. Dit type karakterisering kan subtieler en complexer zijn en kan vaak meer onthullen over de persoonlijkheid en motivaties van een personage dan directe karakterisering. Als bijvoorbeeld wordt aangetoond dat een personage constant liegt, kan dit erop wijzen dat er thema's als bedrog en manipulatie in het verhaal voorkomen. Evenzo, als wordt aangetoond dat een personage in strijd is met een beslissing, kan dit suggereren dat thema's als moraliteit en besluitvorming belangrijk zijn.

Over het algemeen kan het type karakterisering dat door een auteur wordt gebruikt, grote invloed hebben op hoe een lezer de plot en thema's van een verhaal begrijpt en interpreteert. Door hun personages zorgvuldig te ontwerpen en zowel directe als indirecte karakterisering te gebruiken, kunnen auteurs een rijke en genuanceerde wereld creëren die lezers aantrekt en hen aanmoedigt om diep na te denken over de thema's en boodschappen van het verhaal.

Vind meer van dit soort activiteiten in onze 6-12 ELA- categorie!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/oscar-direct-indirect-karakterisering
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office