Zoekopdracht
 • Zoekopdracht
 • Mijn Storyboards
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/sociaal-verhalen-for-teens

Inleiding tot sociale schetsen voor tieners

Sociale verhalen voor tieners kunnen nuttige hulpmiddelen zijn om belangrijke vaardigheden te leren en door complexe situaties te navigeren. De tienerjaren brengen talloze sociale uitdagingen met zich mee die voor veel tieners overweldigend kunnen zijn, inclusief neurotypische middelbare scholieren. Oudere leerlingen met autisme of ADHD kunnen het echter zelfs nog verwarrender vinden om door sociale regels en verwachtingen te navigeren die voor anderen natuurlijk lijken.

Sociale verhalen voor tieners en kleine autisme-leerlingen bieden een waardevolle oplossing door gestructureerde verhalen te bieden die helpen angst te verminderen, het gevoel van eigenwaarde te vergroten, coping-strategieën te ontwikkelen en essentiële sociale vaardigheden van tieners te ontwikkelen. Deze verhalen dienen als effectieve hulpmiddelen om verschillende situaties en verschillende sociale scenario's voor tieners en ouders aan te pakken, en bieden begeleiding bij passend gedrag en reacties.

Waarom tieners sociale verhalen nodig hebben

De tienerjaren bieden talloze scenario's die sommige leerlingen zonder begeleiding overweldigend of verwarrend vinden. Hier zijn enkele redenen waarom ze geweldig zijn voor tieners en kinderen van alle leeftijden:

 1. Verbeterd sociaal begrip: ze leggen duidelijke en concrete voorbeelden uit van sociale scenario's, waardoor het kind de verwachtingen en normen begrijpt die verband houden met verschillende interacties. Dit kan leiden tot een beter sociaal begrip en bewustzijn van passend gedrag in verschillende sociale scenario's, zowel binnen als buiten de klas.

 2. Verminderde sociale angst: Tieners met autisme of angst ervaren vaak verhoogde angst in sociale situaties. Sociale verhalen, waaronder sociale scripts over autisme, kunnen angst helpen verlichten door een gestructureerd en voorspelbaar raamwerk te bieden voor het begrijpen van en navigeren door scenario's.

 3. Verbeterd zelfvertrouwen: Door zichzelf vertrouwd te maken met verwachtingen en passende reacties via een verhaal voor tieners, kunnen tieners zich zelfverzekerder voelen wanneer ze sociaal met anderen omgaan.

 4. Verbeterde probleemoplossende vaardigheden: Door het lezen en bespreken van deze verhalen kunnen tieners probleemoplossende vaardigheden ontwikkelen en leren verschillende perspectieven en uitkomsten te overwegen. Dit kan bijdragen aan hun vermogen om met conflicten om te gaan, maar ook aan effectieve conflictscenario’s voor tieners, jongere kinderen en zelfs volwassenen.

 5. Meer empathie en perspectief nemen: Sociale verhalen bevatten vaak personages met verschillende gedachten, gevoelens en perspectieven. Door zich met deze verhalen en beelden bezig te houden, kunnen tieners empathie ontwikkelen en het nemen van perspectieven oefenen, wat essentiële vaardigheden zijn voor het opbouwen van positieve relaties. Dit is vooral belangrijk voor de vaardigheden van tieners met autisme.

 6. Generalisatie van vaardigheden: Deze verhalen kunnen tieners helpen geleerde vaardigheden toe te passen in verschillende contexten en omgevingen. Door de onderliggende principes en strategieën die in de verhalen worden gepresenteerd te begrijpen, kunnen tieners wat ze kunnen verwachten en een bepaalde routine overbrengen naar situaties in het echte leven. Dit kan verder worden versterkt door deel te nemen aan activiteiten op het gebied van sociale vaardigheden voor tieners met autisme.

 7. Bevordering van onafhankelijkheid: deze verhalen geven tieners een gevoel van keuzevrijheid en autonomie bij het navigeren door verschillende scenario's. Door hen uit te rusten met de nodige vaardigheden en strategieën bevorderen ze de onafhankelijkheid en stellen ze tieners in staat om met steeds meer vertrouwen alle situaties aan te pakken, waardoor de algehele gezondheid en het welzijn toenemen.

Door sociale verhalen te integreren in de levens van tieners, vooral die met speciale behoeften, autisme of leerproblemen, kunnen we hun ontwikkeling ondersteunen en hen helpen de nodige vaardigheden te verwerven zodat tieners kunnen gedijen in verschillende sociale omgevingen.

Veelvoorkomende sociale situaties voor tieners en hoe u er doorheen kunt navigeren

Tieners bevinden zich vaak in verschillende sociale situaties die zowel spannend als uitdagend kunnen zijn. Om hen te helpen effectief door deze ontmoetingen te navigeren, kunnen sociale verhalen een waardevol geschreven en visueel hulpmiddel zijn. Hier zijn enkele veelvoorkomende situaties voor tieners en hoe deze verhalen kunnen helpen deze te beheersen:

Op sollicitatiegesprek gaan

Sollicitatiegesprekken vereisen vaardigheden op het gebied van indrukmanagement. Een verhaal belicht professionele kleding, het maken van oogcontact, het voorbereiden van relevante vragen en een strategie voor een goede opvolging. Dit helpt de angst rond arbeidsgesprekken te verminderen. Sociale verhalen kunnen het interviewproces opsplitsen in kleinere, beheersbare brokken, met onderwerpen als:

 • Beleef de interviewer beleefd
 • Doordachte vraag stellen
 • Zorgvuldig omgaan met vacatures
 • Omgaan met afwijzing
 • Leren van interviewervaringen voor toekomstige kansen


Iemand mee uit vragen

Iemand mee uitvragen kan intimiderend zijn voor tieners. Een sociaal verhaal kan een stapsgewijze aanpak bieden, te beginnen door hen te begeleiden bij het opbouwen van het vertrouwen om het gesprek te beginnen, een specifiek date-idee voor te stellen en te reageren. Een voorbeeldverhaal kan een leidraad bieden bij het opsplitsen in kleinere, beheersbare stappen, waaronder:

 • Vertrouwen opbouwen
 • Het gesprek initiëren
 • Een specifiek date-idee voorstellen
 • Vriendelijk reageren op verschillende antwoorden


Alcohol of drugs aangeboden krijgen

Groepsdruk en het aanbieden van middelen zijn vaak voorkomende uitdagingen voor tieners. Deze verhalen kunnen helpen bij het herkennen van groepsdruk, het oefenen van beleefde weigeringen wanneer middelen worden aangeboden en het voorstellen van alternatieve activiteiten om sociale verbindingen te onderhouden. Het kan ook helpen door de situatie op te splitsen in beheersbare componenten, zoals:

 • Het herkennen van groepsdruk
 • Respectvol ‘nee’ zeggen
 • Alternatieve activiteiten aanbieden
 • Het onderhouden van gezonde vriendschappen


Lid worden van een schoolclub

Lid worden van naschoolse clubs is een uitstekende manier voor tieners om hun sociale kring uit te breiden en leiderschapsmogelijkheden te verkennen. Sociale verhalen kunnen hen begeleiden bij het observeren van een clubbijeenkomst, het identificeren van gedeelde interesses en het benaderen van de leiding van de club om te informeren of ze lid kunnen worden. Een verhaal kan illustreren hoe dit proces moet worden aangepakt, en behandelt:

 • Een clubbijeenkomst observeren
 • In gesprek met de clubvoorzitter
 • Actief lid worden


Chatten op een feestje

Sociale bijeenkomsten en feesten vereisen specifieke vaardigheden. Een verhaal kan tieners begeleiden door het proces op te delen in kleinere, bruikbare componenten, zoals:

 • Het initiëren van gesprekken
 • Beleefde en respectvolle interactie
 • Sierlijk verontschuldigen


Werken aan een groepsproject

Samenwerken aan groepsprojecten vereist effectieve communicatie en teamwerk. Verhalen kunnen het proces opsplitsen in beheersbare stappen, zoals:

 • Projectplanning en taakdelegatie
 • Leren compromissen te sluiten
 • Communiceer respectvol
 • Erken de inspanningen van hun collega’s


Volwassenen begroeten tijdens een bijeenkomst

Door contact te maken met onbekende volwassenen kan het zelfvertrouwen en evenwicht van een tiener worden ontwikkeld. Sociale verhalen kunnen hen begeleiden bij het starten van interacties met een glimlach, het maken van oogcontact, het aanbieden van een beleefde handdruk en het initiëren van gesprekken door eenvoudige vragen te stellen. Een verhaal kan het proces demonstreren en omvat:

 • Te beginnen met een positieve introductie
 • Het initiëren van gesprekken


Hoe u effectieve sociale verhalen voor tieners kunt maken

Het maken van impactvolle verhalen vereist enige planning en aandacht voor detail. Volg deze stappen om verhalen te creëren die resoneren met tienerleerlingen:

 1. Identificeer de sociale vaardigheid of situatie: Brainstorm over specifieke vaardigheden die uw tiener wil ontwikkelen, zoals het starten van gesprekken, omgaan met confrontatie of het omgaan met stress.

 2. Verzamel relevante details: noteer de setting, betrokken personen, verwacht gedrag, mogelijke reacties en gewenste resultaten. Interview uw tiener om hun perspectief te leren kennen.

 3. Neem het standpunt van uw tiener over: Verwijs naar 'ik' en 'mij' in plaats van de naam van uw tiener wanneer u schrijft vanuit het perspectief van de eerste persoon. Dit bevordert de empathie.

 4. Houd het taalgebruik eenvoudig en duidelijk: gebruik korte, concrete zinnen die tieners gemakkelijk kunnen begrijpen. Vermijd dubbelzinnigheid, sarcasme of idiomen die voor verwarring kunnen zorgen.

 5. Integreer interesses: Noem waar mogelijk favoriete activiteiten, boeken, films of rolmodellen in verhalen. Koppel vaardigheden aan aangeboren motivaties.

 6. Illustraties toevoegen: maak foto's die verband houden met de verhaalsetting en personages. Schets of zoek eenvoudige illustraties met de belangrijkste details. Visuele beelden bevorderen het begrip.

 7. Reviewstructuur: Elk verhaal moet een inleiding, hoofdtekst en conclusie hebben. Leid uw tiener stap voor stap door de reeks gebeurtenissen.

 8. Benadruk een positieve toon: focus verhalen op gepast, succesvol gedrag in plaats van op wat je moet vermijden. Sluit af met optimisme om de zelfeffectiviteit te vergroten.

 9. Personaliseer voor uw tiener: Pas verhalen aan de context van het echte leven en de mensen in hun wereld aan. Details moeten op maat gemaakt aanvoelen, niet te algemeen.

 10. Oefen met het naspelen van verhalen: speel scenario's met uw tiener, zodat hij of zij personages kan belichamen en interactiestromen uit de eerste hand kan ervaren.

Met zorg en toewijding aan deze principes kunnen impactvolle verhalen worden gemaakt ten behoeve van tieners in het autismespectrum. Ontwikkel vaardigheden door middel van boeiende, persoonlijk relevante verhalen.

Het ontwikkelen van sociale vaardigheden is cruciaal voor tieners, vooral voor tieners met autisme of andere leerproblemen. Sociale verhalen bieden een waardevol hulpmiddel om passend gedrag en reacties in verschillende sociale situaties aan te leren en te versterken. Met voortdurende steun en begeleiding kunnen we de sociale ontwikkeling van autistische tieners bevorderen en hen helpen gedijen in hun persoonlijke en academische leven als jongvolwassenen.

Integratie van de sociale verhalen

Een gesprek beginnen over bepaalde sociale situaties die verband houden met adolescenten kan lastig zijn. Het verhaal kan zelf als gespreksaanzet fungeren. Tieners zullen ernaar kijken en het is bijna gegarandeerd dat iemand een opmerking of vraag heeft. Hierdoor kunnen de studenten in eerste instantie het gesprek begeleiden. Als moderator zal het gemakkelijk zijn om erachter te komen wat ze wel of niet al weten over het onderwerp en het gesprek in de noodzakelijke richting te sturen. Deze aanpak kan ook nuttig zijn om hun interesse in het gesprek vast te houden.

De adolescentie kan een moeilijke leeftijdsgroep zijn om sociale situaties aan te leren. Storyboarding zorgt voor een leuke, maar toch bij de leeftijd passende weergave van scenario's voor adolescenten. De steeds groter wordende bibliotheek met scènes en categorieën op Storyboard That maakt ook een breder scala aan situaties mogelijk om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen.Meer voorbeelden

Als sociale verhalen nieuw voor je zijn, lees dan onze inleiding tot sociale verhalen waarin de basisbeginselen worden besproken en hoe je effectieve voorbeelden kunt maken.Bekijk al onze artikelen over sociale verhalen voor een nadere beschouwing:Artikel Omschrijving Onderwerpen
Dagelijkse levensvaardigheden Sommige individuen hebben expliciete instructie nodig over taken die velen van ons als vanzelfsprekend beschouwen. Maak een persoonlijk sociaal verhaal om de leerling te betrekken.
 • Hygiëne
 • Huiswerk
 • Voedsel voorbereiding
Overgangen en onverwachte gebeurtenissen Het onbekende is voor iedereen eng, maar onverwachte gebeurtenissen en overgangen kunnen bijzonder stressvol zijn voor mensen met ASS. Help je student of geliefde voor te bereiden op aanstaande veranderingen met een sociaal verhaal.
 • Dagelijkse overgangen
 • Grote overgangen
 • Onverwachte evenementen
  • Huis
  • School
  • Gemeenschap
Sociale situaties Sociale interacties kunnen voor veel mensen erg stressvol zijn, met en zonder ASS. Maak storyboards om mogelijke situaties en uitkomsten te laten zien.
 • Huis
 • School
 • Gemeenschap
Adolescente vaardigheden Naarmate kinderen ouder worden, veranderen hun interesses en behoeften. Broche mogelijk moeilijke gesprekken met een storyboard-voorbeeld.
 • Groepsdruk
 • Dating
 • Sollicitatiegesprek
Sociale verhalen in de klas Sociale verhalen zijn ook nuttig voor directe instructie van de hele groep over sociale en copingvaardigheden. Gebruik een storyboard om problemen met zowel individuen als de klas aan te pakken.
 • Omgaan met vaardigheden als je boos of gefrustreerd bent
 • Sociale signalen
 • Klassenbreed gedrag
Sociale verhalen voor jonge kinderen Jonge kinderen worstelen vaak met nieuwe concepten of grote veranderingen. Creëer een sociaal verhaal om zelfs zeer jonge kinderen voor te bereiden op verandering of nieuwe vaardigheden.
 • Een sociaal verhaal creëren
 • Voorbeelden van sociale verhalen
 • Principes van sociale verhalen

Hoe Sociale Verhalen in het Leerplan te Integreren

1

Identificeer Relevante Sociale Vaardigheden

Identificeer de specifieke sociale vaardigheden of gedragingen die u in uw curriculum wilt behandelen. Bepaal de belangrijkste gebieden waarop leerlingen kunnen profiteren van sociale verhalen, zoals communicatie, empathie, conflictoplossing of zelfregulering.

2

Ontwerp Sociale Verhalen

Maak sociale verhalen die gericht zijn op de geïdentificeerde sociale vaardigheden. Ontwikkel verhalen die herkenbaar zijn voor uw leerlingen en presenteer het gewenste gedrag op een duidelijke en positieve manier. Gebruik taal die geschikt is voor de leeftijd en voeg visuele elementen toe om het begrip te vergroten.

3

Bepaal de Juiste Integratiepunten

Identificeer kansen binnen uw curriculum waar de sociale verhalen effectief kunnen worden geïntegreerd. Zoek naar natuurlijke verbanden tussen de beoogde sociale vaardigheden en het onderwerp of de activiteiten. Overweeg zowel expliciete als impliciete manieren om de verhalen op te nemen.

4

Introduceer Sociale Verhalen

Introduceer de sociale verhalen aan uw studenten binnen de aangewezen curriculumcontext. Geef een korte uitleg van het doel en de relevantie van het verhaal. Betrek de leerlingen bij het samen lezen of bespreken van het verhaal, waarbij ruimte is voor vragen en verduidelijkingen.

5

Versterken en Oefenen

Versterk de sociale vaardigheden die in de sociale verhalen worden gepresenteerd door middel van verschillende activiteiten en oefeningen. Geef leerlingen de kans om het beoogde gedrag te oefenen en toe te passen in praktijksituaties. Bied begeleiding, feedback en ondersteuning tijdens deze oefensessies.

6

Reflecteer en Evalueer

Faciliteer reflectie en evaluatie van de effectiviteit van de ingebedde sociale verhalen. Moedig leerlingen aan om hun ervaringen te bespreken, eventuele uitdagingen of successen te delen en na te denken over hun groei in de beoogde sociale vaardigheden. Maak waar nodig aanpassingen aan de integratie en implementatie.

Veelgestelde vragen over sociale verhalen voor tieners

Wat is een sociaal verhaal?

Het is een kort, eenvoudig verhaal dat een sociale situatie, vaardigheid of concept beschrijft. Het is ontworpen om individuen te helpen sociale interacties te begrijpen en er doorheen te navigeren.

Hoe kunnen sociale verhalen tieners ten goede komen?

Ze kunnen tieners met sociale en communicatieproblemen helpen door duidelijke uitleg en verwachtingen te geven voor verschillende sociale situaties. Ze bevorderen begrip en verminderen angst in sociale omgevingen.

Kunnen sociale verhalen worden gebruikt om pesten of conflicten tussen leeftijdsgenoten aan te pakken?

Ja, ze kunnen worden aangepast om problemen aan te pakken zoals pesten, conflictoplossing en passende manieren om op negatief gedrag te reageren. Ze bieden een raamwerk voor het begrijpen van en reageren op maatschappelijke uitdagingen.

Hoe introduceer ik sociale verhalen bij een tiener?

Introduceer ze op een positieve en niet-oordelende manier. Benadruk dat het hulpmiddelen zijn om sociale situaties beter te begrijpen en de communicatieve vaardigheden te verbeteren. Het kan nuttig zijn om de tiener te betrekken bij het maken of aanpassen van zijn eigen ontwerp.

Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/sociaal-verhalen-for-teens
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office