https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/tragische-held


Het fascineert ons om mensen te zien falen. Misschien is dit wat een tragische held zo boeiend en relatable maakt. Tragische helden zijn te zien in televisie, film en literatuur. Het is van cruciaal belang om dit archetype te definiëren en te begrijpen hoe ze een plot beïnvloeden. Door storyboards te gebruiken, creëren leerlingen een leuke en interactieve manier om het concept te internaliseren en een raamwerk te maken om de tragische helden in de literatuur te herkennen.Ons aanbevolen lesplan

Overzicht van de les

Wat is een tragische held en hoe weet ik wie ze zijn? Deze les leert de studenten over dit literaire archetype en vraagt hen diep na te denken over de eigenschappen van het karakter en hoe ze het werk als geheel beïnvloeden.

Tot op de dag van vandaag wordt de literatuur overspoeld door tragische helden, maar het was de grote filosoof Aristoteles die eerst de kwaliteiten van een tragische held schetste. Hij suggereerde dat een held van een tragedie een gevoel van medelijden of angst in het publiek moet oproepen. Om dit te doen, moet het ongeluk van de held op een of andere manier onverdiend zijn. Het kan niet het gevolg zijn van ondeugd of verdorvenheid.


Ga voor meer informatie over andere heldenvarianten naar ons artikel over ' Typen helden '.


Tragische held definitie:


Een tragische held is een persoon, meestal van adellijke afkomst, met heroïsche of potentieel heroïsche kwaliteiten. Deze persoon is gedoemd door het lot, een bovennatuurlijke kracht die vernietigd moet worden, of verdraagt groot leed. De held worstelt bewonderenswaardig tegen dit lot, maar faalt vanwege een fout of een fout.Aristoteles 'kenmerken van een tragische held

hamartia

De fout die de ondergang van de held veroorzaakt

hubris

Overmatige trots of gebrek aan respect voor de natuurlijke orde

Peripeteia

Een omkering van het fortuin

Anagnorisis

Het moment waarop de held een kritische ontdekking doet

Nemesis

Een lot dat niet kan worden voorkomen, meestal als vergelding voor overmoed

katharsis

Het gevoel van medelijden of angst dat het publiek ervaart na de val van de held


Studenten kunnen problemen hebben met deze concepten, met name de subtiliteiten van vreemde woorden als catharsis, peripeteia en anagnorisis. Hier is een storyboard om te helpen verklaren wat Aristoteles bedoelde met catharsis :


Leraren Let op: ik merk dat mijn studenten zich bezighouden met het concept van een tragische held via populaire televisieprogramma's en media. Ik versterk hun kennis altijd door een lijst te maken van een aantal dingen waar ze al bekend mee zijn, zoals Dr. Gregory House of Walter White. In deze les vraag ik leerlingen eigenschappen te traceren in de literatuur die ze lezen. Later reconstrueren ze de kenmerken van een tragische held door een storyboard te maken om hun beheersing van het concept te tonen.

Tijd: introductie, 45 minuten

Graadniveau: 8-12

normen

Deze les kan voor veel niveaus worden gebruikt. Hieronder staan voorbeelden van de Common Core State Standards voor Grade 9-10. Bekijk uw Common Core State Standards voor de juiste grade-geschikte strengen.

 • ELA-Literacy.RL.9-10.1: Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
 • ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot or develop the theme
 • ELA-Literacy.SL.9-10.4: Present information, findings, and supporting evidence clearly, concisely, and logically such that listeners can follow the line of reasoning and the organization, development, substance, and style are appropriate to purpose, audience, and task
 • ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence and to add interest

Lesspecifieke essentiële vragen

 1. Hoe weten we wat de tragische fout van een personage is?
 2. Kun je een gebrekkig personage onderscheiden van een personage dat pech heeft?
 3. Wie is de held en wie is de schurk in dit literaire werk?
 4. Optioneel: hoe verschilt een tragische held van een antiheld ?

Doelen

Studenten kunnen een tragische held definiëren, voorbeelden van literaire werken, film en televisie opsommen en de effecten van een tragische held op het plot behouden.

Wat studenten moeten weten en kunnen doen voordat ze met deze les beginnen: studenten moeten helden en schurken uit populaire literatuur, films en / of televisie kunnen opsommen.


Vooruitzichten voor studenten / misvattingen

Sommige studenten zullen voorkennis hebben en kunnen zelfs de definitie van een tragische held kennen. Ze kunnen ook verkeerde opvattingen hebben over tragische helden en ze verwarren met antihelden. Dit kan na de activator worden verduidelijkt tijdens de beoordelingsfase van de docent.


Instructiemateriaal / Hulpmiddelen / hulpmiddelen

 • Voorheen: Tragic Hero Activator-werkblad
 • Tijdens: Aristoteles kenmerken van de tragische heldensjabloon
 • Voorbeeld / After: Macbeth the Tragic Hero
 • Toegang tot Storyboard That

Instructionele tips / strategieën / suggesties voor docent

Wees specifiek wanneer je studenten vraagt een storyboard te maken met de kenmerken van Aristoteles van een tragische held. Zorg ervoor dat studenten een uitleg van elk attribuut en een citaat opnemen dat hun claim ondersteunt. Als ze dit als een project doen, is het voor studenten een perfecte manier om elke cel uit te leggen als de leerlingen hun storyboards naar een PowerPoint downloaden.


Tragische held Lesdetails / procedure

Les openen

Activator: Studenten krijgen het werkblad Tragic Hero Activator en krijgen de opdracht om de vakken naar best vermogen in te vullen. Als leerlingen Box drie niet kunnen invullen (Tragische helden opnoemen), geef hen dan de opdracht om het veld leeg te laten. Vraag de cursisten na vijf minuten om lijsten te vergelijken met iemand in de buurt. Vraag vervolgens elk paar om één held of schurk hardop uit te spreken en een lijst op het bord te maken. Als dat eenmaal is gebeurd, vraag je hen waarom ze weten dat de lijst op het bord een held of een slechterik is? Stel als klas definities op voor elk en een lijst met attributen die ze bezitten.

Tijdens de les

De les leren: vraag alle leerlingen of iemand al weet wat voor kennis het is en weet wat een tragische held is, of dat iemand een gok heeft voor dit type karakter. Als ze dat doen, noteer dan op het bord wat ze geven voor een antwoord. Als niemand het weet, begin dan met het laden van de term. Na het geven van studenten, de definitie, vraag hen om te denken aan personages uit de film, televisie en literatuur waarvan zij denken dat ze in deze categorie vallen, en maak een lijst. Herhaal met een denk, stel en deel een lijst met personages en attributen.


Les afsluiten

De term definiëren: nadat de cursisten de lijst met attributen hebben bedacht die volgens hen een tragische held is, kun je de kenmerken van Aristoteles bekijken. Vraag de cursisten de attributen in te vullen en bij te houden die van de protagonist van je werk een tragische held maken door in de antwoorden op de Karakteristieken van Tragic Hero Template van Aristoteles te schrijven.

Lesuitbreiding

Nadat de leerlingen de roman of het spel hebben gelezen, kun je deze les versterken door hen te vragen hun eigen storyboard te voltooien en elk attribuut te laten zien met een scène en citaat uit de tekst. Deze lesuitbreiding in combinatie met een presentatieshow helpt studenten het concept van een tragische held te beheersen.

Voeg een presentatie toe

Laat de studenten hun storyboard koppelen aan een paper waarin de studenten een diepgaande uitleg moeten geven over de diepere betekenis van hun element in de roman. Of koppel deze opdracht met een presentatie, zie ons artikel over het presenteren van een storyboard.


Vind meer activiteiten zoals deze in onze Middle School ELA en High School ELA Categories!
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/tragische-held
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.