https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/pesten-onderwijs

Het belang van onderwijs over pesten

Met de opkomst van sociale media in de afgelopen decennia, hebben opvoeders een toename gezien van zowel cyberpesten als traditioneel pesten onder schoolgaande jongeren. Als erkenning hiervan hebben veel scholen de bewustwording en preventie van pesten tot prioriteit gemaakt. De eerste stap om het verschil te maken is onderwijs. Docenten, personeel, ouders en studenten moeten allemaal worden opgeleid in het identificeren, reageren op en voorkomen van pesten. Deze gids biedt enkele suggesties voor het gebruik van storyboards om uw schoolgemeenschap te informeren over pesten.

Training tegen pesten voor docenten en personeel

Alvorens pesten met de hele schoolgemeenschap aan te pakken, moeten opvoeders twee essentiële stappen nemen om zich voor te bereiden.


 1. Docenten en personeel moeten eerst tot een gemeenschappelijk begrip komen van wat pesten is en hoe het het beste kan worden aangepakt.

 2. De faculteit en het bestuur moeten een duidelijk beleid opstellen voor het omgaan met pesten. Dit omvat interventiemethoden en disciplinaire maatregelen.

Om een gemeenschappelijk begrip van pesten en passende interventie tot stand te brengen, moeten scholen een formele lerarenopleiding overwegen. Sommige scholen kunnen ervoor kiezen om een professionele presentator voor pestpreventie in te huren. Heel vaak hebben leraren een onvolledig idee van de vormen die pesten aanneemt. Minder technisch onderlegde volwassenen zijn misschien vooral onbekend met de realiteit van cyberpesten. Een getrainde presentator kan uw faculteit op de hoogte houden van de nieuwste trends en technologieën. Daarnaast splitsen presentatoren pestpreventie over het algemeen op in concrete, toegankelijke stappen.

Als uw school ervoor kiest geen presentator in dienst te nemen, is het een goed idee om een vertegenwoordiger te kiezen uit de faculteit en het personeel (zoals een counselor of een gekwalificeerde leraar) om aan de school te presenteren. Storyboards kunnen nuttig zijn bij het presenteren van illustratieve scenario's in deze presentaties. Docenten en medewerkers kunnen profiteren van de stapsgewijze visuals die de storyboards bieden. Leraren de instructie geven om eenvoudigweg 'in te grijpen' tijdens een pestincident, kan bijvoorbeeld leiden tot inconsistente reacties. Uw school kan een meer uniforme implementatie bereiken als de instructie vergezeld gaat van een uitsplitsing van passende acties, zoals aangetoond in het onderstaande storyboard.

Storyboards kunnen ook handig zijn om het schoolhandboekbeleid uit te leggen aan nieuwe medewerkers of het personeel als geheel. Overweeg om uw procedure voor het omgaan met een pestincident te versterken met een stapsgewijs storyboard zoals hieronder weergegeven. Houd uw publiek betrokken door avatars te gebruiken om uw eigen faculteit en medewerkers te vertegenwoordigen!

Studenten leren over pesten

Zodra docenten en personeel zijn getraind in uw procedures voor het omgaan met en het bespreken van pesten , is de volgende stap om het bewustzijn onder studenten en ouders te vergroten. Hoe meer leerlingen de kenmerken, oorzaken en gevolgen van pesten begrijpen, hoe groter de kans dat ze pesten herkennen en actie ondernemen. Wanneer studenten zich op hun gemak voelen bij het bespreken van een onderwerp, zullen ze ook eerder anderen benaderen voor hulp.

Het internet biedt veel manieren om leerlingen te leren over pestpreventie. Uw school kan ook een presentator vinden om de studenten toe te spreken of een bepaald programma om te gebruiken in gezondheidsklassen of algemene vergaderingen. Het is belangrijk om een aanpak te kiezen die het beste werkt voor uw studentenpopulatie.

Veel scholen vertrouwen op eenvoudige acroniemen om belangrijke concepten op een gedenkwaardige manier te onderwijzen. Overweeg om storyboards te gebruiken om deze acroniemen te presenteren. U kunt uw eigen voorbeeld maken en dit op een poster afdrukken, of u kunt de leerlingen hun eigen acroniem-storyboards laten illustreren om hun begrip van pestpreventie te demonstreren. De onderstaande storyboards bieden slechts enkele voorbeelden van acroniemen die op sommige scholen worden gebruikt.


STOP

Van CBN.com


S

STOP

Sta op tegen de pester. Gebruik je woorden om hem te zeggen dat hij moet stoppen je pijn te doen.
t

NEMEN

Neem passende maatregelen om weg te komen van de pestkop. Loop of ren desnoods, of neem een volwassene mee.
O

OPEN

Stel je open voor een volwassene die je vertrouwt in je leven, zoals een ouder, leraar, coach of kerkleider.
P

BESCHERMEN

Bescherm jezelf tegen pestkoppen door in groepen of in de buurt van leraren te blijven.

STELLAGE

Van pesten bewijs

S

STELLAGE

Sta rechtop en loop op een manier die laat zien dat je een persoon bent die respect verdient. Je lichaamstaal kan helpen voorkomen dat je een doelwit wordt.
t

VERTELLEN

Vertel het een geschikte volwassene. Vertellen om een gevaarlijke situatie te voorkomen is geen kletsen.
EEN

VOORKOMEN

Voorkom dat u in gevaar komt. Wegkomen uit een gevaarlijke situatie is geen lafaard zijn. Het is slim zijn.
N

NEE

Zeg vanaf het begin NEE tegen de eisen van de pestkop. Als je een pestkop met kleine dingen sussend, zal hij gewoon meer eisen.
( Uitzondering: als je fysiek in gevaar bent, moet je misschien meegaan totdat je aangifte kunt doen bij de politie. Het is niet de moeite waard om gewond te raken tijdens lunchgeld.)
NS

ONTWIKKELEN

Ontwikkel vriendschappen - mensen die voor elkaar opkomen - een zorgzame gemeenschap. Steun anderen en vraag om steun. Als iemand wordt gepest, zeg het dan. Als iemand is uitgesloten, neem hem dan op in je spel.


TROTS

Van de Illinois Elementary School in Park Forest, IL

Geciteerd in Chicago Tribune


P

BELOFTE

Beloof te stoppen met wat ik aan het doen ben
R

REFLECTEREN

Reflecteer op wat ik zeg
l

IDENTIFICEREN

Identificeer wat anderen voelen
NS

DOEN

Doe mijn best om degenen te helpen die gepest worden
E

AANMOEDIGEN

Moedig mijn vrienden aan om zich ook uit te spreken tegen pesten

Leraren kunnen ook overwegen om pesten aan te pakken door middel van literatuur. Een aantal populaire kinder- en jeugdboeken behandelen het thema pesten in een zinvolle context. De onderstaande lijst bevat enkele suggesties voor romans die u in uw klas kunt gebruiken.


Lezen over pesten voor studenten en docenten

 1. Het nieuwe meisje door Meg Cabot
 2. Geheime identiteit door Wendelin Van Draanen
 3. Freak the Mighty van Rodman Philbrick
 4. Wonder door RJ Palacio
 5. Stargirl door Jerry Spinelli
 6. The Bully Book door Eric Kahn Gale
 7. De waarheid over Truman School door Dori Hillestad Butler
 8. De chocoladeoorlog door Robert Cormier
 9. Omstander door James Preller
 10. Dertien redenen waarom door Jay Asher
 11. Spreken door Laurie Halse Anderson


Storyboards gebruiken om te informeren over pesten

1

Breng een Gemeenschappelijk Begrip tot Stand

Zorg voor anti-pesttraining voor docenten en personeel om ervoor te zorgen dat iedereen een gedeeld begrip heeft van wat pesten is en hoe het effectief kan worden aangepakt. Overweeg een professionele presentator in te huren of een deskundige vertegenwoordiger te selecteren om de training te geven.

2

Maak Duidelijke Beleidsregels

Werk samen met faculteit en administratie om duidelijk beleid vast te stellen voor het omgaan met pestincidenten, inclusief interventiestrategieën en disciplinaire maatregelen. Gebruik storyboards om de stapsgewijze procedures visueel te illustreren en een consistente implementatie te garanderen.

3

Presenteren aan de Scholengemeenschap

Informeer leerlingen en ouders over pesten door het bewustzijn te vergroten en informatie te verstrekken over de kenmerken, oorzaken en gevolgen ervan. Overweeg om presentatoren uit te nodigen of specifieke programma's te implementeren voor studentenbetrokkenheid. Gebruik storyboards om gedenkwaardige acroniemen of sleutelconcepten te presenteren, door uw eigen voorbeelden te maken of door studenten hun eigen storyboardversies te laten illustreren.

4

Gebruik Online Bronnen

Ontdek online bronnen en programma's die voorlichting over pestpreventie kunnen ondersteunen. Gebruik interactieve platforms, presentaties of video's om leerlingen erbij te betrekken en hun begrip van pestpreventiestrategieën te vergroten.

5

Neem Acroniemen en Scenario's op

Gebruik storyboards om acroniemen te presenteren die belangrijke concepten op een gedenkwaardige manier onderwijzen. Maak of toon voorbeelden van acroniemen zoals STOP, STAND of PRIDE. Deze storyboards kunnen worden afgedrukt als posters of door studenten worden gemaakt om hun begrip van pestpreventie te demonstreren. Ontwikkel daarnaast storyboards die realistische pestscenario's weergeven om discussies op gang te brengen en studenten aan te moedigen kritisch na te denken over passende reacties.

6

Verken Pestthema's in de Literatuur

Neem literatuur op die het thema pesten behandelt in het curriculum. Selecteer boeken zoals "Wonder" van RJ Palacio of "Speak" van Laurie Halse Anderson om leerlingen te betrekken bij zinvolle discussies over pesten, empathie en veerkracht. Gebruik storyboards om belangrijke scènes of personage-interacties uit de boeken visueel weer te geven, wat een beter begrip en reflectie bevordert.

Veelgestelde vragen over pestpreventie en onderwijs

Wat moet ik doen als ik vermoed dat mijn kind anderen pest?

Als u vermoedt dat uw kind pestgedrag vertoont, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Dit kan een moeilijke en emotionele situatie zijn voor zowel u als uw kind, maar het aanpakken van het gedrag is cruciaal voor het welzijn van alle betrokkenen. De eerste stap is om op een open en niet-oordelende manier met uw kind te praten. Probeer een idee te krijgen van waarom ze anderen pesten en hoe ze zich voelen. Het is belangrijk om uw kind te laten weten dat pesten niet acceptabel is en ernstige gevolgen kan hebben. Zoek indien nodig hulp bij een schoolbegeleider, therapeut of andere professional die u kan begeleiden bij het aanpakken van het gedrag en eventuele onderliggende problemen die eraan kunnen bijdragen. Moedig uw kind aan om zijn excuses aan te bieden en het goed te maken met iedereen die het heeft gekwetst, en werk samen met schoolambtenaren om een plan op te stellen om het gedrag aan te pakken en te voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Modeleer ten slotte positief gedrag voor uw kind door hem te laten zien wat het betekent om aardig, empathisch en respectvol te zijn voor anderen.

Wat zijn enkele strategieën om te reageren op cyberpesten, wat buiten school en online kan gebeuren?

Cyberpesten is een serieus probleem dat een aanzienlijke impact kan hebben op de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen. Als u vermoedt dat uw kind wordt gepest, of als het zelf cyberpesten heeft gepleegd, zijn er verschillende strategieën die u kunt gebruiken om te reageren. Ten eerste is het belangrijk om elk bewijs van cyberpesten te documenteren, inclusief screenshots van berichten of berichten. Vervolgens kunt u het gedrag melden bij de juiste instanties, zoals de school of internetprovider. Moedig uw kind aan om de persoon die hem of haar pest, te blokkeren en om online contact met hem of haar te vermijden. Het is ook belangrijk om uw kind emotionele steun te bieden en hen te helpen copingstrategieën te ontwikkelen om met de emotionele impact van cyberpesten om te gaan. Moedig uw kind aan om zich uit te spreken als ze getuige zijn van cyberpesten bij iemand anders, en leer ze om verantwoordelijke digitale burgers te zijn door positief online gedrag te modelleren. Ten slotte is het belangrijk om voortdurend met uw kind te praten over cyberpesten en om hun online activiteiten te controleren om hun veiligheid en welzijn te waarborgen.

Hoe kan ik met mijn kind over pesten praten op een manier die past bij de leeftijd en effectief is?

Praten met kinderen over pesten is cruciaal voor hun emotionele en sociale ontwikkeling. Het kan echter een uitdaging zijn om dit onderwerp op een bij de leeftijd passende en effectieve manier te benaderen. Een manier om dit te doen is vroeg te beginnen door jonge kinderen te leren over vriendelijkheid, empathie en respect. Gebruik eenvoudige taal en voorbeelden waar uw kind zich mee kan identificeren. Benadruk het belang van empathie en help uw kind te begrijpen hoe zijn acties anderen kunnen beïnvloeden. Moedig uw kind aan om zich uit te spreken als ze getuige zijn van pesten bij iemand anders en help hen assertieve reacties op pesten te bedenken. Rollenspel kan een effectieve manier zijn om uw kind te helpen oefenen met het reageren op pesten in een veilige en ondersteunende omgeving. Versterk positief gedrag door uw kind te prijzen wanneer het vriendelijk, empathisch en respectvol is voor anderen. Tot slot, terwijl uw kind groeit en volwassen wordt, blijft u open en eerlijke gesprekken voeren over pesten en het belang om anderen met vriendelijkheid en respect te behandelen.

Bekijk zeker al onze bronnen op de pagina Gezondheid en Welzijn!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/pesten-onderwijs
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office