https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/student-misvattingen

Het is belangrijk dat we onze studenten niet zien als lege vaten of lege leien als ze onze klaslokalen binnenkomen. Studenten zitten vol met hun eigen ideeën en theorieën over de wereld. Sommige hiervan zijn correct en sommige zijn het niet eens met het huidige bewijsmateriaal en eensgezind denken binnen een onderwerp. Vaak als opvoeders kunnen we de brede en gevarieerde ervaringen die onze studenten hebben gehad en het effect dat dit kan hebben op hoe ze denken dat het universum werkt, niet waarderen. Studenten hebben misvattingen over alle vakken, maar dit geldt vooral in de wetenschap.


Wat is een misvatting?

Een misvatting is een mening of mening die onjuist is op basis van onjuist denken. Ze kunnen ook bekend staan als alternatieve concepten of verkeerd begrip . Enkele voorbeelden van misvatting zijn dat alle pure stoffen veilig zijn om te eten en te drinken, dat de stroom in een bol wordt opgebruikt of dat bloed in bloedvaten rood is en bloed in aderen blauw is. Deze misvattingen kunnen worden gedeeld of kunnen persoonlijk zijn. Ze zijn echter belangrijk en mogen niet worden genegeerd in de klas, omdat ze de basis vormen waarop ander leren en begrijpen is gebouwd. Studenten zullen leren waarom de misvatting onjuist is en wat de waarheid is.


Een misvatting kan uit een breed scala van bronnen komen. Misvattingen kunnen komen van studenten die proberen de wereld om hen heen te begrijpen met een beperkt begrip van wetenschappelijke concepten. Een voorbeeld hiervan is het idee dat alle objecten een kracht nodig hebben om ze te laten bewegen. Soms komen ze uit eerder onderwijs. In Science vereenvoudigen we soms complexe, abstracte ideeën met behulp van analogieën en modellen. Deze modellen vertellen niet altijd de hele waarheid, maar zijn nuttige leermiddelen. We vertellen studenten bijvoorbeeld dat deeltjes kleine balachtige objecten zijn die aan elkaar kunnen binden en alle materie uitmaken. We vertellen studenten dat ze op een bepaalde manier zijn gerangschikt als een vaste stof, een bepaalde manier voor een vloeistof en een bepaalde manier als een gas. Dit is niet de hele waarheid: de deeltjes waar we het vaak over hebben als afzonderlijke items zijn eigenlijk moleculen of atomen. Atomen zijn niet één deeltje, maar bestaan uit meerdere subatomaire deeltjes.

Misvattingen kunnen ook voortkomen uit verkeerd onthouden of verkeerd observeren. Sommige veel voorkomende misvattingen kunnen verband houden met de taal van de specialist. Woorden als kracht, energie en gewicht worden bijvoorbeeld vaak gebruikt in de dagelijkse spraak; in de wetenschap hebben ze echter zeer specifieke betekenissen. Het woord gewicht in Science betekent de kracht als gevolg van zwaartekracht die inwerkt op een object met massa. In de 'dagelijkse betekenis' gebruiken mensen gewicht als massa. Het probleem met misvattingen is dat ze diepgeworteld zijn en extreem moeilijk te verwijderen. Studenten hebben deze opvattingen vaak heel lang vastgehouden en zijn volkomen logisch voor hen. Ze zijn zich er misschien helemaal niet van bewust dat hun begrip onjuist is en dit kan hun leervermogen belemmeren.


Inzicht in wat studenten wel en niet weten

De beste manier om met misvattingen om te gaan, is ze eerst te vinden, vervolgens te confronteren en ten slotte te reconstrueren. De eerste uitdaging is om erachter te komen of studenten misvattingen hebben en als ze dat doen, is het belangrijk om erachter te komen wat ze zijn. Er zijn veel strategieën die we in de klas kunnen gebruiken om misvattingen te benadrukken en te ontdekken.


Praten, en nog belangrijker, luisteren naar uw studenten is een effectieve manier om erachter te komen wat uw studenten wel en niet begrijpen. Hoewel het soms tijdrovend is, is een discussie met je studenten een zeer effectieve manier om ideeën van studenten over een bepaald onderwerp te ontdekken. In een klaslokaal zult u misschien alleen merken dat uw meest zelfverzekerde studenten hun mening geven en hun ideeën delen met de rest van de klas. Leerlingen tegen jou en anderen aan het praten krijgen kan soms een uitdaging zijn. Discussie Storyboards zijn een geweldige manier om discussie in de klas te stimuleren. Ze bieden een visuele indicatie en een reeks meningen over een onderwerp, zodat studenten een gezichtspunt kunnen kiezen en vervolgens hun standpunt verdedigen met behulp van wetenschappelijk redeneren. Storyboard That heeft een brede selectie van vooraf gemaakte Discussion Storyboards beschikbaar die een groot aantal onderwerpen behandelen. Ze zijn ontworpen om enkele veelvoorkomende misvattingen op te nemen als de verschillende gezichtspunten.


U kunt eenvoudig een van de discussie-storyboards aanpassen, of uw eigen creëren op basis van de behoeften van uw studenten met behulp van een van deze sjablonen.

Het is belangrijk om een omgeving te koesteren waarin studenten vertrouwen hebben om ideeën te delen. Als u dit als een groepsdiscussie leidt, vraag de cursisten commentaar te geven op de ideeën van hun collega's en moedig studenten aan om met elkaar te communiceren. Gebruik vragen om dieper denken te bevorderen en de discussie in beweging te houden. Aan het einde van de discussie, vat de belangrijkste punten van begin tot eind samen en noteer de belangrijkste ideeën op het bord.

Een quiz gebruiken om te zien wat studenten weten, is niet alleen nuttig aan het einde van het onderwijzen van een onderwerp. Het geven van studenten snelle vragen over een onderwerp voordat je begint met lesgeven, is een geweldige manier om te zien wat je studenten wel en niet weten. Deze pre-assessment kan ook een effectieve manier zijn om de academische groei van een bepaald onderwerp te meten, door te vergelijken wat ze aan het begin van een onderwerp wisten en wat ze aan het eind wisten. Quizzen voorafgaand aan de beoordeling kunnen snel worden voltooid aan het begin van een onderwerp en kunnen worden herzien om veel voorkomende misvattingen te identificeren. Deze misvattingen kunnen worden aangepakt terwijl u het onderwerp onderwijst. Het nakijken van het klaswerk van studenten is een langdurig proces, maar heeft veel voordelen bij het opsporen van misvattingen. Dit geeft je een beeld van wat elke student begrijpt en niet begrijpt. Het achterlaten van opmerkingen en doelen kan persoonlijke feedback geven en kan studenten aanmoedigen om anders over een bepaald onderwerp te denken.

Geannoteerde diagrammen kunnen eenvoudig worden geproduceerd met Storyboard That. Een geannoteerd diagram betekent dat studenten hun wetenschappelijk denken over een situatie moeten verklaren door labels, pijlen en extra informatie aan een diagram toe te voegen. Een voorbeeld zou kunnen zijn om leerlingen uit te leggen hoe we dingen zien met behulp van het volgende diagram.


Door met andere medewerkers van uw afdeling te praten en onderzoek te doen, kunt u enkele veelvoorkomende misvattingen voorspellen die in een bepaald onderwerp kunnen voorkomen. Als ik les geef over krachten, kan ik voorspellen dat de misvatting over massa die de snelheid beïnvloedt waarmee iets valt op een gegeven moment zal opkomen. Daarom plan ik lessen waardoor studenten uiteindelijk anders gaan denken. Nieuwe leraren kunnen soms verrast worden door de ideeën en concepten die studenten hebben. Na een paar jaar hetzelfde onderwerp te hebben onderwezen, zul je gaan beseffen dat soms dezelfde misvatting opkomt telkens wanneer je dat onderwerp onderwijst.

Er zijn tal van strategieën die we als opvoeders kunnen gebruiken om de misvattingen van onze studenten uit te dagen en te veranderen. Het is altijd een goed idee om een breed scala aan onderwijstechnieken te gebruiken om deze misvattingen aan de kaak te stellen. Het enige dat we echter niet kunnen doen, is dat studenten ons klaslokaal met hen verlaten! Om dit te doen, moeten we cognitieve conflicten veroorzaken. Geef je studenten iets dat hun misvattingen uitdaagt.

Soms kunnen studenten een klasdemonstratie tonen of ze zelfs de activiteit laten doen, laten zien dat ze niet 100% correct waren. Gebruik deze demonstratie of activiteit als hulpmiddel om het denken te reconstrueren. Met behulp van het voorbeeld 'zwaardere dingen vallen sneller dan lichtere dingen' misvatting, kan dit eenvoudig worden aangetoond als onjuist met behulp van een eenvoudige demonstratie. Pak twee identieke flessen, vul een ervan helemaal met water en de andere halfvol. Plaats de deksels terug en laat ze op dezelfde hoogte vallen. Ze hebben verschillende massa's, maar ze zullen tegelijkertijd de grond bereiken. Er zijn ook video's van hamers en veren die op de maan vallen, die ook kunnen worden gebruikt om verder bewijs te leveren dat alle dingen in hetzelfde tempo vallen. Als er twee tegengestelde ideeën zijn, laat de studenten dan een onderzoek plannen. Voor meer informatie over hoe studenten wetenschappelijke experimenten kunnen plannen, bezoek je onze bronnen voor onderzoekplanning.

Eenvoudig uitleggen waarom de misvattingen onjuist zijn, is een methode die vaak door leraren wordt gebruikt. Het is echter niet de meest effectieve methode. Vraag in plaats daarvan andere studenten om uit te leggen waarom een bepaalde misvatting onjuist is als een effectievere methode. Peer leren en samenwerken heeft veel voordelen, zoals een grotere eigen inbreng van leren en de ontwikkeling van denkvaardigheden van een hogere orde.

Modellen en analogieën kunnen ook uitstekende leermiddelen zijn voor het omgaan met abstracte concepten. Ze presenteren soms verwarrende ideeën in een meer begrijpelijke context. Ze hebben beperkingen en het kan interessant zijn om met studenten te bespreken wat deze beperkingen zijn. Een voorbeeld van het gebruik van modellen om studenten te helpen circuits te begrijpen, kan het touwmodel of het model van de boiler zijn.


Om te zorgen dat studenten slagen in hun wetenschapsopleiding, moeten we ervoor zorgen dat hun kennisbasis sterk en correct is en dat misvattingen van studenten worden aangepakt in lesplanning en uitvoering. Het vinden van misvattingen en vervolgens het veranderen van het denken van studenten kan moeilijk zijn, maar het is een essentieel proces voor niet alleen de wetenschap, maar voor alle opvoeders.


Vind meer lesplannen en activiteiten zoals deze in onze categorie Wetenschap!
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/student-misvattingen
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.