https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/allegorie


Bij het bestuderen van allegorische teksten is het belangrijk dat studenten het concept begrijpen als een basis voor het lezen. Omdat het doel van een allegorie is een diepere, symbolische betekenis te geven, moeten studenten in staat zijn om de term te definiëren en de referenties in het literaire werk te herkennen. Dit volgende lesplan is een hulpmiddel om docenten en studenten te helpen het concept te begrijpen.


Allegorie in Literatuur

Ons aanbevolen lesplan

Overzicht van de les:

Wat is een allegorie en hoe kan de diepere betekenis ervan worden onderzocht? Leer de cursisten dit literaire element en vraag hen diep na te denken over manieren waarop een allegorie het werk als geheel kan beïnvloeden.

Allegorie definitie

Een verhaal, gedicht of foto dat kan worden geïnterpreteerd om een verborgen betekenis te onthullen, meestal een morele of politieke betekenis


Allegorieën zijn literatuurwerken die zijn geschreven als een enkel, verenigd, retorisch apparaat. Ze vertegenwoordigen abstracte ideeën en principes met behulp van concrete karakters, figuren en gebeurtenissen. Allegorieën kunnen vele vormen aannemen: toneelstukken, poëzie, muziek, romans, enz. Ze vertellen een verhaal en brengen tegelijk een idee of een principe over; hun belangrijkste doelstellingen zijn vaak om een morele les te leren. Hoewel allegorieën symbolen gebruiken, verschillen ze van 'symboliek' en worden ze het best beschouwd als een zeer complexe metafoor. Allegorieën zijn een volledig symbolisch werk, wat betekent dat alles in het verhaal - karakters, gebeurtenissen en locaties - is ontworpen om een abstract idee te portretteren.

Voorbeelden van Allegorie in literatuur

The Crucible

Arthur Miller's toneelstuk, The Crucible , werd geschreven in de jaren 1950 als een allegorie van McCarthyism en de "Red Scare". Gedurende deze tijd in Amerika werden mensen valselijk beschuldigd leden van de communistische partij te zijn. The Crucible speelt zich af in 1692 in Salem, Massachusetts, en richtte zich op de gemeenschap die zich bezighield met heksenjachten. Net als de Rode Schrik ontdekte de bevolking van Salem al snel dat niemand veilig was, omdat mensen namen namen namen om zichzelf te redden.


Dieren boerderij

Animal Farm is speciaal geschreven om het communisme in Sovjet-Rusland te vertegenwoordigen. De auteur, George Orwell, gebruikt dieren op een boerderij om de staatsgreep van de Russische tsaar Nicholas II weer te geven, die leidde tot de communistische revolutie in Rusland vóór de Tweede Wereldoorlog. De dieren vertegenwoordigen de hebzucht en corruptie van de revolutie terwijl ze laten zien hoe de machthebbers de ideologie van een natie kunnen veranderen. Als leidraad schrijven de dieren: "Alle dieren zijn gelijk." Dit wordt later gecorrumpeerd door het amendement: "Maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere." Orwell's doel bij het schrijven van de roman als een allegorie was om zijn overtuigingen over te brengen de Russische revolutie.


De Leeuw, de heks en de klerenkast

Deze beroemde allegorie door CS Lewis is vol religieuze symboliek. Lewis, een vrome christen, zei dat hij niet van plan was om de Narnia-boeken te gebruiken om zijn religieuze ideologie onder druk te zetten, maar de parallellen zijn duidelijk en het heeft een grote christelijke aanhang. De leeuw, Aslan, is een Christus-achtige figuur die opstaat uit de dood. Onder deze lezing is Edmund, die Aslan verraadt, net als Judas, en de witte heks die Edmund verleidt, komt overeen met de duivel.


Tijd: 45 minuten
Graadniveau: 8-12

normen

Hoewel deze les kan worden gebruikt voor meerdere niveaus, zijn hieronder Common Core State Standards voor Grade 9-10. Raadpleeg uw Common Core State Standards voor de juiste klasse-geschikte strengen.

  • ELA-Literacy.RL.9-10.1: Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
  • ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot or develop the theme
  • ELA-Literacy.SL.9-10.4: Present information, findings, and supporting evidence clearly, concisely, and logically such that listeners can follow the line of reasoning and the organization, development, substance, and style are appropriate to purpose, audience, and task
  • ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence and to add interest

Lesspecifieke essentiële vragen

  1. Welke hulpmiddelen of methoden kan een auteur gebruiken, betekent een diepere betekenis?
  2. Kun je de verschillende soorten symboliek in een literair werk differentiëren?
  3. Hoe impliceert een allegorie een sterkere betekenis dan een eenvoudige verklaring?

Doelen

Studenten zullen in staat zijn om allegorie te definiëren en te begrijpen en deze te onderscheiden van andere soorten symbolische representaties in de literatuur.

Instructionele tips / strategieën / suggesties voor docent

Wees specifiek wanneer je studenten vraagt een storyboard te maken waarin de allegorie in een literair werk wordt uitgelegd. Zorg ervoor dat studenten voorbeelden en uitleg van deze voorbeelden opnemen om hun claim te ondersteunen. Als ze dit doen, is een project waarbij leerlingen hun storyboards moeten downloaden als PowerPoint, een perfecte manier om elke cel uit te leggen.

Lesdetails / Procedure

Les openen

Activator: gebruik de Allegorie Voorbeelden van Allegorie in het storyboard, samen met een definitie van allegorie, bekijk de voorbeelden als een klasse. Stop regelmatig om te controleren of er verduidelijkingen zijn of kijk of studenten voorbeelden hebben die ze kennen. Als je eenmaal hebt doorgemaakt wat een allegorie is en hoe je het kunt onderscheiden van symboliek, bespreek je je huidige roman en de centrale gedachte.


Lesactiviteit

Na het doornemen van de termijn, beslist u of u wilt dat studenten samen paren of een storyboard individueel invullen. Storyboard That zij een storyboard kunnen maken met verschillende delen van het werk en het vergelijken met de allegorische referentie. Probeer te beginnen met deze sjabloon.

Lesuitbreiding

Nadat studenten klaar zijn met het maken van hun master storyboard, overweeg dan om studenten hun ideeën aan elkaar te laten presenteren. Het gebruik van de diavoorstelling of PowerPoint-functie is een geweldige manier om de les af te sluiten. Bekijk onze lessen over hoe studenten een presentatie samenstellen, zodat ze zich beter kunnen identificeren met het identificeren van allegorieën.

Hoe Allegorie in Hedendaagse Media te Bespreken

1

SELECTEER RELEVANTE VOORBEELDEN

Kies hedendaagse mediavoorbeelden die allegorische elementen bevatten, zoals films, liedjes, advertenties of televisieshows. Zorg ervoor dat de voorbeelden geschikt zijn voor het leerjaar en aansluiten bij de leerdoelen.

2

INTRODUCEER ALLEGORIE EN HET DOEL ERVAN

Introduceer het concept van allegorie aan studenten en leg uit wat het doel ervan is om diepere betekenissen en sociaal commentaar over te brengen door middel van symboliek. Bespreek hoe allegorie wordt gebruikt in het vertellen van verhalen en in de media om complexe problemen aan te pakken of om maatschappelijke normen te bekritiseren.

3

IDENTIFICEER ALLEGORISCHE ELEMENTEN

Begeleid leerlingen bij het identificeren van allegorische elementen binnen de geselecteerde hedendaagse mediavoorbeelden. Help ze symbolische personages, objecten, instellingen of gebeurtenissen te herkennen die abstracte ideeën, sociale kwesties of cultureel commentaar vertegenwoordigen. Moedig nauwkeurige observatie en analyse aan.

4

ALLEGORISCHE BETEKENISSEN ANALYSEREN

Faciliteer discussies over de allegorische betekenissen die in de mediavoorbeelden zijn ingebed. Moedig leerlingen aan om de symbolische elementen te analyseren en hun bedoelde boodschappen te interpreteren. Begeleid ze bij het verkennen van de sociale, culturele of politieke implicaties die door de allegorische elementen worden overgebracht.

5

BESPREKEN RELEVANTIE VOOR HEDENDAAGSE KWESTIES

Betrek leerlingen bij het bespreken van de relevantie van de allegorische mediavoorbeelden voor hedendaagse kwesties of uitdagingen. Moedig ze aan om de allegorische elementen te verbinden met situaties uit de echte wereld of actuele gebeurtenissen. Stimuleer kritisch denken en moedig studenten aan om hun standpunten te uiten.

6

REFLECTEREN EN EVALUEREN

Sluit de discussie af door de leerlingen aan te moedigen na te denken over de effectiviteit van allegorie in hedendaagse media. Vraag hen om te evalueren hoe succesvol de allegorische elementen hun bedoelde boodschappen of kritieken overbrengen. Moedig leerlingen aan na te denken over de invloed van allegorie op hun eigen perspectief en begrip.

Veelgestelde vragen over allegorieën

Wat is het verschil tussen een allegorie en een metafoor?

Een allegorie is een verhaal dat symbolen gebruikt om abstracte concepten weer te geven, terwijl een metafoor een stijlfiguur is die twee dingen rechtstreeks vergelijkt om een nieuwe betekenis te creëren. Hoewel zowel allegorie als metafoor symboliek gebruiken, bevatten allegorieën doorgaans een uitgebreidere en complexere reeks symbolen en zijn ze vaak gestructureerd als een compleet verhaal.

Wat zijn enkele veelvoorkomende thema's in allegorieën?

Gemeenschappelijke thema's in allegorieën zijn morele lessen, sociaal of politiek commentaar en religieuze of filosofische concepten. De Animal Farm van George Orwell is bijvoorbeeld een allegorie voor de Russische Revolutie en het stalinistische tijdperk, waarbij de dierenpersonages worden gebruikt om politieke corruptie en propaganda te hekelen.

Hoe kan het analyseren van een allegorie lezers helpen kritische denkvaardigheden te ontwikkelen?

Het analyseren van een allegorie vereist dat lezers de symbolen en hun onderliggende betekenissen identificeren, en nadenken over hoe deze symbolen samenwerken om een grotere boodschap over te brengen. Dit proces moedigt lezers aan om diep na te denken over complexe ideeën, verbanden te leggen tussen verschillende delen van het verhaal en conclusies te trekken over de bedoelde betekenis van de auteur.

Vind meer van dit soort activiteiten in onze 6-12 ELA- categorie!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/allegorie
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office